Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Verander met een purpose

©Shutterstock

Geconfronteerd met disruptieve veranderingen waarop bedrijven snel moeten inspelen, trekken organisaties vaak blindelings de kaart van transformatie. Het succes van doorgedreven verandering staat of valt echter met een precies omlijnde purpose. Welkom in het tijdperk van Purpose-Led Transformation.

Purpose is de bestaansreden van de organisatie, de unieke voetafdruk die de organisatie wil nalaten in de samenleving, nu en in de toekomst. Purpose mobiliseert, roept op tot gecoördineerde actie in functie van het langetermijndoel: toevoegde waarde leveren aan klanten, zakenpartners, medewerkers en de samenleving in haar geheel. Purpose is het fundament van waaruit een langetermijnstrategie vertaald kan worden in concrete besluitvorming en zakelijke initiatieven. ‘In onze contacten met zakelijke leiders overal ter wereld, stellen we vast dat businesstransformaties een nieuwe vorm krijgen en dat we het tijdperk van de purpose based company binnentreden’, zegt Helena Campens, seniro manager EY Advisory.

Verander tot op het bot om purpose te installeren in het DNA van uw organisatie.

Disruptieve krachten als globalisering en digitalisering zorgen ervoor dat de verwachtingen van klanten sneller dan ooit veranderen. Authenticiteit en duurzaamheid zijn sleutel - begrippen geworden voor organisaties die meer en meer aandeelhouderswaarde, rendabiliteit en winstgevendheid moeten rijmen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tegelijkertijd zoekt talent op de arbeidsmarkt vandaag meer dan vroeger naar betekenis in zijn carrière en in relaties met klanten en leidinggevenden. ‘Dit alles voedt de overtuiging dat leiders die vanuit de purpose vormgeven aan performantie, innovatie en transformatie een niet te onderschatten competitief voordeel ontwikkelen’, verklaart Mieke Gielis, Executive Director EY Advisory.

Wat zijn de voordelen?

Tijdens het World Economic Forum van dit jaar in Davos, lichtten EY en Saïd Business School van de University of Oxford toe hoe topbedrijven zich vandaag op purpose steunen om innovatie en groei te realiseren. De vier voordelen op een rij:

Mieke Gielis
Executive Director
EY Advisory
T. 02 774 98 20
mieke.gielis@be.ey.com

Helena Campens
Senior Manager
EY Advisory
T. 02 774 60 24
helena.campens@be.ey.com

Financiële resultaten, marktaandeel en winst worden overstegen. Duurzame toegevoegde waarde leveren is het doel. Organisaties presteren beter wanneer hun purpose breder is en gedragen wordt door alle belanghebbenden. Het draagt niet alleen bij tot betere algemene resultaten. Ook enkele specifieke indicatoren tonen een opvallende stijging indien organisaties vanuit hun purpose opereren.

Dat geldt vooral voor werknemerstevredenheid, klantentevredenheid en de kwaliteit van producten en diensten. Innovatie wordt gestimuleerd, zowel in de breedte als in de diepte. De snelheid en flexibiliteit van doelgerichte bottom-up innovatie en transformatie nemen exponentieel toe.

Zaken- en organisatiemodellen moeten de purpose van de organisatie ondersteunen. Dat is niet altijd het geval, wat de belangrijkste bedreiging is voor organisaties die vanuit purpose willen transformeren.  

Hoe pakt uw organisatie dit aan? Hoe definieert u purpose? Hoe bouwt u een integraal purpose platform waaraan u al uw zakelijke en culturele transformatieinitiatieven kunt koppelen?

 1 Overtuig de leidende coalitie in uw organisatie en verbind hen rond de strategische weg die de organisatie inslaat. Luister naar de belanghebbenden, mobiliseer hen en selecteer de juiste prioriteiten met voldoende focus op een beperkt aantal strategische transformatie-initiatieven. Bouw een integraal purpose platform — digitaal, interactief en transparant — en zorg voor een samenhangend verhaal dat zowel interne als externe mensen inspireert en mobiliseert.

2 Hou het eenvoudig, vereenvoudig processen, structuren en systemen en stel de klant daarbij centraal.

3 Pas de concepten toe van agile development om zo een snellere realisatie en implementatie van initiatieven te faciliteren en silo-overschrijdende samenwerking te verbeteren.

4 Installeer een incubator voor bottom-up innovatie, simplificatie en initiatieven waarbij de klant centraal staat.

5 Vergeet uw organisatiecultuur en waarden niet. Verander tot op het bot om zo purpose te installeren in het DNA van uw organisatie.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.