Verander met een purpose

  • 16 december 2015 14:41

Geconfronteerd met disruptieve veranderingen waarop bedrijven snel moeten inspelen, trekken organisaties vaak blindelings de kaart van transformatie. Het succes van doorgedreven verandering staat of valt echter met een precies omlijnde purpose. Welkom in het tijdperk van Purpose-Led Transformation.