Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Uw schadedossier sneller en goedkoper afgehandeld, met dank aan AI

Georges Theys, global head of Analytics bij Ageas ©Studio Dann

Artificiële intelligentie mag dan al hot zijn, het echte potentieel ervan wordt pas de komende jaren duidelijk. Toch moet Ageas niet langer overtuigd worden: de verzekeraar experimenteert al ruim een jaar met computervision bij de afhandeling van auto-ongevallen. Daar worden bedrijf én klanten beter van, zo blijkt.

‘Wij zetten artificiële intelligentie (AI) nu al in om “predictiever” te werken’, vertelt Georges Theys, global head of Analytics bij Ageas. ‘Dat kan zijn voor de verwerking en afhandeling van schadegevallen, maar het kan ook in onze verkoops- of marketingafdeling gebeuren. Neem nu het contact met klanten vanuit de marketingafdeling. Je kunt dat vanuit een klantensegmentatie doen, zoals dat tot nu toe nog meestal het geval was. Maar dankzij AI-technologie kunnen we almaar meer het juiste product, op het juiste moment en via het juiste kanaal naar de klant brengen’

‘Zo trachten we bijvoorbeeld, op basis van de data die de klant met ons of onze partners wilt delen, te voorspellen welke autobestuurders op een bepaald moment interesse kunnen hebben in een nieuwe autoverzekering. Als ze vier jaar geleden een autolening hadden afgesloten, kijken ze nu wellicht uit naar een nieuwe auto. Zo wordt de marketing een stuk predictiever en meteen ook efficiënter, zowel voor ons als voor de klant die niet meer overladen wordt met weinig relevante aanbiedingen.’

‘Algoritmen analyseren foto’s van een beschadigde wagen. Seconden later krijgen we te horen welke onderdelen van de auto hersteld moeten worden’

Georges Theys
global head of Analytics bij Ageas

In het meest voor de hand liggende scenario vertrekt die analyse vanuit gestructureerde data, die netjes en systematisch opgeslagen zijn in databases. ‘Maar artificiële intelligentie maakt het nu ook mogelijk om gigantische hoeveelheden ongestructureerde data – brieven, mails, noem maar op – razendsnel te “scannen” en te structureren. Dankzij de digitalisering krijgen we enorme hoeveelheden van die data binnen, die vaak heel relevante informatie bevatten. Via natural language processing, de vaardigheid van een computerprogramma om een menselijke taal te begrijpen, kunnen we een schat aan relevante gegevens in gestructureerde data omzetten.’

Computervision

Een andere AI-toepassing die Ageas almaar meer inzet – en die op korte tijd gigantisch veel vooruitgang heeft geboekt - is computervision. ‘Met dank aan de sterk toegenomen rekenkracht van onze computers’, zegt Georges Theys. ‘Bij dat soort AI analyseren slimme algoritmes razendsnel beelden en foto’s. De voorbije maanden hebben we die technologie uitgebreid getest in Engeland voor schadedossiers bij auto-ongevallen. De algoritmen analyseren foto’s van een beschadigde wagen, en enkele seconden later krijgen we te horen welke onderdelen van de auto hersteld moeten worden. En welke onderdelen je maar beter integraal kunt vervangen. De computer doet dat veel sneller én consequenter dan het menselijk oog. Het laat bovendien toe dat medewerkers zich kunnen focussen op complexere zaken waarbij de algoritmes nog niet genoeg zekerheid bieden.’

©Studio Dann

De winst is dubbel: enerzijds raakt een schadedossier veel sneller afgehandeld omdat er dag en nacht kan worden geanalyseerd, wat ook de klant uiteraard sterk apprecieert. Anderzijds betekent een snellere en juistere inschatting van schadedossiers op termijn een stevige besparing voor de verzekeraar zelf. ‘We hebben onderzocht in welke mate AI een verschil zou hebben gemaakt bij een aantal oude schadedossiers. Wat bleek? In 12 procent van de onderzochte dossiers hadden we te veel betaald voor onnodige vervangingen van auto-onderdelen’, geeft Theys nog aan.

‘De kans is dan ook groot dat we deze technologie, zodra ze volledig waterdicht blijkt, ook in België inzetten. Natuurlijk blijft een menselijke tussenkomst voorlopig nog nodig in meer complexe schadegevallen. Maar we verwachten dat we dit soort technologie op termijn almaar meer gaan inzetten in een veel bredere waaier aan schadedossiers.’

Gepersonaliseerde dienstverlening

Steven Stokmans, Commercieel Directeur bij Microsoft BeLux, wijst ook op de mogelijkheden van AI voor een meer gepersonaliseerde dienstverlening. ‘Moet een gedisciplineerde bestuurder bijvoorbeeld dezelfde premie betalen als een roekeloze wegpiraat? De hamvraag is: hoe zullen we hiermee omgaan? Zullen we dan ook bereid zijn om een toestelletje in de wagen te plaatsen dat ons rijgedrag meet, om zo een goedkopere premie te krijgen?

‘Zullen we bereid zijn om een toestelletje in de wagen te plaatsen dat ons rijgedrag meet, om zo een goedkopere premie te krijgen?’

Steven Stokmans
Commercieel Directeur bij Microsoft BeLux

Bij Microsoft gebruiken we AI bijvoorbeeld voor burn-out preventie. Een virtuele assistent geeft advies op basis van geobserveerd digitaal gedrag, voor zij die dat willen. AI heeft heel wat potentieel voor de mens, vertelt Stokmans. ‘Er is nog wat werk aan de winkel en het ethische aspect vraagt ook de juiste aandacht, maar de volgende jaren zal het snel gaan.’

‘Op korte termijn kunnen verzekeraars met AI een meer persoonlijke dienstverlening aanbieden’, voegt Didier Ongena, General Manager van Microsoft België, er nog aan toe. ‘En op lange termijn zal Machine Learning het vooral mogelijk maken om in te zetten op preventie en het vermijden van schadegevallen.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.