Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Waar leerlingen met digitale inkt schrijven

©Studio Dann

De stedelijke basisschool Omnimundo ligt in Antwerpen-Noord, een buurt waar vele leerlingen met een leerachterstand kampen. ‘We pionieren al vier jaar met een digitale lesgever waardoor we veel beter kunnen inspelen op de individuele leerbehoeften van onze leerlingen’, vertelt Olivier Dijkmans, van klas 5A.

‘Omnimundo is een gewone stedelijke basisschool in Antwerpen-Noord. Een wijk met veel diversiteit, waar heel wat leerlingen nieuwkomers zijn en uit conflictgebieden komen of waarvan de ouders vluchtelingen zijn. Soms zijn ze nog nooit naar school geweest. Ze hebben met andere woorden een heel verscheiden niveau en dat vergt een gedifferentieerde aanpak’, vertelt Olivier Dijkmans, op zijn werk beter bekend als ‘meester Oli’.

Digitale inkt

‘Als school zetten wij al vele jaren in op ICT. We integreren de computer in alle klassen, zowel om de leerkrachten als de leerlingen te ondersteunen. Sinds vier jaar pionieren we in 5A met een digitale lesgever. Alle leerlingen beschikken over een Microsoft Surface Pro-toestel waarop ze met een digitale pen schrijven. Hun notities delen ze met de leerkracht waardoor we heel direct en individueel feedback kunnen geven. Als ik merk dat een leerling moeite heeft met zijn rekenoefeningen, kan ik die met een paar clicks aanpassen aan zijn specifieke noden. Uiteraard schrijven de kinderen af en toe nog wel op papier, bijvoorbeeld om een kladversie te maken.’

‘Onze leerlingen schrijven met een digitale pen waardoor ik hun notities meteen kan bekijken en individueel feedback kan geven.’

Olivier Dijkmans
onderwijzer Omnimundo
©Studio Dann

De school koos bewust voor Microsoft Surface Pro omdat het ‘productieve toestellen’ zijn. ‘Met andere tablets ben je gebonden aan commerciële apps waarop de leerlingen wel kunnen ‘consumeren’, maar die apps hebben vaak weinig te maken met onze leerstof. De toestellen die wij gebruiken connecteren we met een sterke leeromgeving van eigen lesmateriaal, maar ook afbeeldingen, weblinks of video die we in de cloud bewaren. Bovendien kunnen we onze oude digitale tools blijven gebruiken. Oefeningen die we twintig jaar geleden op cd-rom zetten – een product uit de digitale prehistorie – kunnen we nog altijd inzetten. Daarnaast leren we de kinderen ook spelenderwijs en al heel vroeg de basis van coderen aan de hand van speelblokken.’

Internationaal netwerk

Het Nederlands is geen gemakkelijke taal, dat ervaren nieuwkomers maar al te vaak. Ook hiervoor bieden de toestellen een oplossing. ‘Neem bijvoorbeeld, luisterend lezen. De leerlingen krijgen de tekst die ze op hun scherm zien ook te horen. Als ze een woord niet kennen, kunnen ze op dat woord klikken. Ze krijgen dan de uitleg in het Nederlands en kunnen de vertaling in hun thuistaal beluisteren, bovendien verschijnt er ook een pictogram. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe we diversiteit kunnen omarmen en tegelijk kunnen differentiëren. Alleen jammer dat het Nederlands een klein taalgebied is waardoor de mogelijkheden soms wat achterlopen in vergelijking met vooral de Angelsaksische wereld.’

©Studio Dann

ICT in de klas wordt stilaan voor meer collega’s meer een vanzelfsprekendheid, maar is niet altijd even eenvoudig. ‘Zodra er een kabel komt bij kijken, worden vele leerkrachten al nerveus (lacht). Nochtans kan je er op termijn zoveel voordeel uithalen. Oké, het vergt tijd voor je je lesmateriaal hebt aangepast, maar op lange termijn kan je het veel efficiënter inzetten en haast voor elke leerling een individueel leertraject aanbieden. Ook de leerlingen werken veel efficiënter waardoor wij haast geen huiswerk meer hoeven mee te geven. Ik ben ervan overtuigd dat dit de richting is die het onderwijs moet uitgaan.’

Tot slot wijst meester Oli nog op Microsoft Educator Community. ‘Dat is een internationaal netwerk van leerkrachten die elkaar digitaal en fysiek ontmoeten. Het is de bedoeling tips uit te wisselen en elkaar te inspireren. Daarnaast kunnen we ook altijd terecht bij de Teacher Engagement Manager van Microsoft die ons bijstaat met praktische oplossingen.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.