Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Ondernemingen moeten creatiever worden om talent aan te trekken'

©rv

Organisaties moeten in de toekomst alles uit de kast halen om talentvolle werknemers te rekruteren en te behouden. Een flexibele werkomgeving die gebruik maakt van de modernste technologie speelt daarbij een sleutelrol.

De werknemers zijn de levensader van een organisatie. Daarom moet elke onderneming aandacht hebben voor hun ontwikkeling en engagement. Ondernemingen die toptalent willen aantrekken, kunnen daar echt het verschil mee maken.’ Dat zegt Seshni Samuel, de Talent Leader van EY voor Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika. Want meer dan ooit hebben ondernemingen nood aan mensen met veel potentieel, waardoor bedrijven ook op dat vlak met mekaar de concurrentie moeten aangaan. En dan volstaat het niet langer om enkel nog te zwaaien met een aantrekkelijk verloningspakket.

Ondernemingen die toptalenten willen rekruteren, moeten zichzelf in de markt zetten als een aantrekkelijke werkgever. Waar het om draait? De werknemer niet louter zien als een optelsom van competenties, maar oog hebben voor de noden in zijn privéleven. Flexibiliteit staat daarbij centraal. Werknemers moeten zelf de kans krijgen om te bepalen waar en wanneer ze werken. Dat zal ook een grote impact hebben op de werkomgeving van de toekomst. ‘Door de technologische ontwikkeling zullen mensen steeds vaker thuis werken en toch makkelijk contact kunnen hebben met collega’s over de hele wereld. De klassieke kantooromgeving heeft daardoor geen toekomst meer. De werkplek van de toekomst is een platform waar collega’s mekaar ontmoeten en moet vooral een plaats zijn waar mensen inspiratie kunnen opdoen’, zegt Rudi Braes, managing partner van EY België.

Waarom is het voor ondernemingen belangrijker dan ooit om in talent te investeren?

BRAES: ‘Het is voor ondernemingen altijd al moeilijk geweest om toptalenten aan te trekken, maar het zal in de toekomst nog veel lastiger worden omdat er nu meer dan ooit nood is aan mensen met veel talent. Net daarom heeft elke organisatie nood aan een visie over haar toekomstige werknemers. Want de wereld waarin we leven verandert razendsnel. Niet alleen zorgen de nieuwe technologische ontwikkelingen voor een heuse omwenteling, werknemers hebben intussen andere verwachtingen. Ondernemingen die in de toekomst succesvol willen blijven, moeten aansluiting vinden bij die nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.’

SAMUEL: ‘De echte toptalenten zullen altijd veel keuzemogelijkheden hebben: zij kunnen steevast kiezen waar en voor wie ze zullen

Seshni Samuel

 • Is de Talent Leader voor EY in Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika.
 • Lid van het EMEIA (Europa, Midden-Oosten, India en Afrika) Executive Committee.
 • In 2007 benoemd tot vennoot
 • Werkte wereldwijd voor verschillende organisaties, zoals Unilever en IBM.
 • Ging in 2005 aan de slag bij EY Zuid-Afrika als senior manager. 

werken. Dat betekent dat elke onderneming grondig moet nadenken over een strategie om die mensen te overtuigen bij haar aan de slag te gaan. En op dat vlak moeten ondernemingen nog veel creatiever worden. Want het gaat niet enkel om het aantrekken van de beste mensen, maar ook om het creëren van een omgeving waarin mensen met talent helemaal kunnen openbloeien. Louter het aantrekken van de grootste talenten is geen garantie op succes. Uiteindelijk draait het er om hoe al die mensen met elkaar samenwerken.’

Hoe creëer je een omgeving waar toptalent het beste tot zijn recht komt?

BRAES: ‘Medewerkers moeten het gevoel krijgen dat ze deel uitmaken van een warme, inspirerende organisatie waar ze hun creativiteit kwijt kunnen en waar ze zichzelf kunnen ontplooien. Een organisatie moet ook een visie ontwikkelen rond duurzaamheid en de waarden die ze wil uitdragen. Want de mensen die nu afstuderen, willen meer dan vroeger een verschil maken in de maatschappij. Als onderneming moet je daar een gepast antwoord op formuleren.’ SAMUEL: ‘Het helpt ook als je het raam naar de wereld kan openzetten voor je werknemers. Een wereldwijde organisatie heeft op dat vlak natuurlijk een stapje voor, omdat je dan veel sneller mensen uit heel verschillende landen en culturen met elkaar in contact kan brengen. Dat is ontzettend verrijkend en bevordert de creativiteit. Dat zorgt steeds opnieuw voor nieuwe ervaringen waar mensen veel van kunnen bijleren.’

Er zijn al heel wat alarmerende signalen opgedoken over het psychisch welzijn van werknemers. Hoe moet een onderneming daarmee omspringen?

SAMUEL: ‘Je mag een werknemer niet zien als louter een optelsom van competenties. Je moet oog hebben voor alle aspecten van zijn leven. Daarom is het zo belangrijk om de nieuwe manieren van werken te omarmen, want niet elke medewerker volgt dezelfde weg naar een optimaal resultaat. Elke werknemer verkeert in een andere situatie: het leven van een tweeverdiener ziet er heel anders uit als dat van een alleenstaande ouder of van iemand die instaat voor de zorg van een familielid. Door die verschillen heeft het geen zin om iedereen dezelfde manier van werken op te leggen. Mensen moeten zich focussen op de output en niet op de input. Dat doe je vooral door in te zetten op flexibiliteit. Het maakt niet uit waar of wanneer iemand werkt, zolang het resultaat maar goed is. Het is de enige manier om mensen het gevoel te geven dat ze zich in een omgeving bevinden waarin ze niet alleen hun volle potentieel kunnen benutten, maar waar ze ook een goede balans vinden met hun privéleven.’

BRAES: ‘Je zou in een organisatie ook nooit helemaal alleen mogen staan en je zou altijd bij iemand terecht moeten kunnen met je problemen. Het creëren van teams speelt daarin een hele belangrijke rol. Daarmee breng je in de eerste plaats meer competenties

Rudi Braes

 • Sinds 1 juli 2012 managing partner voor België en Nederland en lid van het EMEIA (Europa, Midden-Oosten, India en Afrika) Executive Committee.
 • In 2011 lid van het bestuur van EY België en Nederland als COO en managing partner voor EY België.
 • In 2000 benoemd tot vennoot
 • Trad in dienst bij EY België in 1990.

samen zodat je problemen beter kan oplossen en klanten een betere dienstverlening kan bieden. Maar tegelijkertijd geeft het aan de leden van het team de mogelijkheid om van elkaar te leren en zich verder te ontwikkelen. Want uiteindelijk is dat nog het beste recept tegen een burn-out. Door voor je medewerkers een goed uitgekiend carrièrepad te ontwikkelen, komen ze voortdurend in aanraking met nieuwe dingen en krijgen ze steeds opnieuw andere verantwoordelijkheden toegeschoven. Dat zorgt voor afwisseling en een toekomstperspectief.’

Wat is de rol van technologie in de werkomgeving van de toekomst?

SAMUEL: ‘Het is niets minder dan een hefboom voor elke onderneming. Technologie levert niet alleen een bijdrage in de manier waarop werknemers hun dagelijkse taken uitvoeren, het zorgt ook voor een significante vooruitgang bij het creëren van een flexibele werkomgeving. Dankzij de technologische vooruitgang kan iedereen werken waar en wanneer hij wil zonder het contact met de collega’s te verliezen. Via webcasts is het dan weer mogelijk om opleidingen te volgen waarbij je zelf niet fysiek aanwezig moet zijn en virtuele teams laten dan weer toe om mensen van over de hele wereld met elkaar te laten samenwerken. En dat allemaal dankzij de nieuwe technologische ontwikkelingen.’

BRAES: ‘Het is een evolutie die je niet kan stoppen. De jonge generatie geeft een hele andere invulling aan sociale contacten. Ze komen misschien minder buiten, maar vanachter hun laptop en smartphone maken ze wel deel uit van een heel uitgebreid sociaal netwerk. Naarmate die generatie toetreedt tot de arbeidsmarkt, zal die manier van communiceren steeds belangrijker worden in het bedrijfsleven. Ik ben ervan overtuigd dat in de toekomst mensen veel meer thuis zullen werken. Er zal nog altijd nood zijn aan kantoren, maar dat zullen plaatsen worden waar medewerkers inspiratie opdoen, meer dan enkel een werkplek.’

Door de technologische ontwikkelingen zijn mensen vaak op elk moment van de dag bereikbaar. Maar zijn daar ook geen gevaren aan verbonden?

SAMUEL: ‘Een onderneming mag van haar werknemers niet verwachten dat ze 24 op 24 beschikbaar zijn. Dat is niet waarvoor bedrijven de nieuwe technologie moeten aanwenden. Ze moeten met de nieuwe technologische hulpmiddelen wel een flexibele werkomgeving creëren waarin vooral aandacht is voor het resultaat en niet voor de manier waarop iemand tot dat resultaat is gekomen. Elk individu is anders en dat moet je omarmen. Een moeder die haar kind om vier uur in de namiddag aan de schoolpoort wil afhalen, heeft er misschien geen moeite mee om ’s avonds nog twee uurtjes door te werken. De nieuwe technologie dient dus niet om voortdurend beschikbaar te zijn, maar wel om een betere balans te vinden met het privéleven. Ondernemingen moeten dus vooral zoeken naar wat het beste werkt voor afzonderlijke mensen zodat ze zelf een invulling kunnen geven aan hun job en de manier waarop ze die willen uitvoeren. Dat is het model van de toekomst.’

BRAES: ‘Niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de onderneming is dat een goede zaak. Zo had EY het enkele jaren geleden moeilijk om vrouwen aan boord te houden omdat het toen lastig was om een goede balans te vinden tussen het werk en het privéleven. Sindsdien hebben we een project opgestart dat heel sterk de nadruk legt op flexibiliteit. Intussen is het mogelijk om tijdens drukke perioden wat langer te werken, maar tijdens de schoolvakanties meer thuis te zijn. Dat maakt het voor vrouwen al veel makkelijker om aan boord te blijven, wat ook voor onze organisatie een enorme meerwaarde betekent.’

Meer dan ooit worden ondernemingen geconfronteerd met verschillende generaties en culturen op de werkvloer. Is dat een uitdaging die wel eens te snel uit het oog wordt verloren?

SAMUEL: ‘Diversiteit is van cruciaal belang voor een organisatie. Het is natuurlijk veel makkelijker om het met iemand eens te zijn die dezelfde culturele of etnische achtergrond heeft. Maar dat levert niet noodzakelijk het beste resultaat op. Je creëert diversiteit door mensen te laten samenwerken met een heel verschillende achtergrond. Dat zorgt automatisch voor meer creativiteit en levert meer innovatieve ideeën op. Maar daar heb je wel teamleiders voor nodig die diversiteit en inclusie heel hoog in het vaandel dragen. Ze moeten het beste kunnen halen uit een hele diverse groep. Een inclusieve leider apprecieert de verschillen en gebruikt die als hefboom zodat elk teamlid zijn volle potentieel kan benutten.’

BRAES: ‘De meerwaarde van diversiteit laat zich al voelen wanneer er meer vrouwen deelnemen aan een vergadering. Automatisch bekijken ze ideeën die op tafel liggen vanuit een andere invalshoek, waardoor er andere en betere oplossingen uit de bus komen dan wanneer enkel mannen er hun licht over zouden laten schijnen. Het toont meteen aan dat diversiteit een hele grote verrijking is voor een organisatie. Hetzelfde geldt voor mensen uit andere culturen of uit andere landen. Zij bekijken problemen vanuit een ander perspectief en reiken oplossingen aan waar je zelf niet aan had gedacht. Die wisselwerking is voor elke onderneming de sleutel tot succes.’ 

De werkplek van de toekomst

In een wereld die razendsnel verandert, moet een kantoor meer zijn dan een plek waar werknemers de hele dag alleen aan een bureau zitten. Het nieuwe werken introduceert flexibiliteit, zodat mensen zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze werken. En dat moet zich ook weerspiegelen in de kantooromgeving. ‘In de toekomst zullen werknemers een groot deel van het werk niet meer op kantoor moeten uitvoeren. Dat betekent niet dat er geen nood zal zijn aan een kantoorgebouw, maar dat moet dan wel een andere invulling krijgen’, zegt Rudi Braes, managing partner van EY België.

‘Een traditioneel kantoor moet evolueren naar een platform waar mensen elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen. Het moet in de eerste plaats een plek zijn waar werknemers inspiratie kunnen tanken.’ Zeg dus maar vaarwel aan het klassieke kantoor waar elke medewerker aan zijn bureau de hele dag naar een computerscherm staart en op het einde van de dag amper met collega’s heeft gesproken. ‘In de werkplek van de toekomst verdwijnen de muren tussen de verschillende kantoren en heeft niemand nog een vaste plaats. Iedereen kiest telkens opnieuw waar hij wil werken. Zo leer je veel meer nieuwe mensen kennen waarmee je van gedachten kan wisselen. Dat geeft veel meer inspiratie en bevordert de creativiteit’, zegt Rudi Braes.

6 KENMERKEN VAN DE NIEUWE WERKPLEK

 • Ruime landschapskantoren met lounges die het contact tussen collega’s faciliteren
 • Oppervlakte van 8 à 10m2 per medewerker zonder vaste toegewezen bureaus en kantoren
 • Opbergoplossingen op maat en een verminderde afhankelijkheid van papier
 • Verschillende formele en informele werkomgevingen, voor zowel individueel als groepswerk
 • Nieuwe samenwerkingstechnologieën zoals video-conferenties, smart boards e.d.
 • Ondersteunende technologie die de mobiliteit op kantoor verhoogt zoals wifi, desk monitors, e.d. 

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.