New technology
Apple speelde op geniale wijze in op het nieuwe verwachtingspatroon en gedrag van de klant: het ging niet langer om de technologie, maar om wat het met die technologie in beweging bracht bij de klant. © Shutterstock
3 Leestijd

Ervaring wint het altijd van technologie

Voor technologiebedrijven moet het een pijnlijk ontwaken zijn: anno 2017 is het niet noodzakelijk meer de beste technologie die wint.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Er breekt onvermijdelijk een moment aan dat gewoon goed ook goed genoeg is, en dat het vooral andere factoren zijn waarmee een technologiebedrijf het verschil moet maken. Bij te weinig bedrijven in die sector is dat besef al doorgedrongen’, stelt Rik Vera. Hij is partner en CEO van Nexxworks, dat bedrijven wereldwijd adviseert en inspireert rond de impact van de digitale revolutie.

‘IT- of telecombedrijven waren de voorbije jaren vooral bezig met de optimalisering van hun businessmodel, producten en service. Vandaag ontwikkelen ze allemaal hun eigen digitale strategie, maar dat is vooral oude wijn in nieuwe zakken. Want doorgaans komt die nieuwe aanpak er op neer dat ze hun bestaande businessmodel digitaliseren. Dat is niet meer dan een nepoplossing: wil je echt een businessmodel uittekenen voor de digitale wereld, dan moet je eerst begrijpen hoe die digitale wereld precies werkt en hoe je consument zelf veranderd is door die digitalisering. Maar meestal blijven ze gewoon doorgaan op het vertrouwde elan: ze bedenken iets nieuws en vervolgens gaan ze op zoek naar klanten daarvoor. Terwijl het vandaag niet langer om producten of service draait, maar om gebruikerservaring.’

Blindstaren op concurrentie

Laat dit nu een bij uitstek individueel gegeven zijn, dat een bedrijf niet zomaar snel eventjes in een handvol files kan gieten. ‘De meeste bedrijven hebben vandaag nog altijd niet goed begrepen wat technologie doet met de mensen en met onze maatschappij’, meent Rik Vera. ‘Vooral in Europa hebben we de neiging ons blind te staren op andere Europese concurrenten en hun technologie, terwijl dit niet meer de essentie is. Nu is de consument aan zet, en die kiest voluit voor bedrijven die zich onderscheiden in beleving en gebruikservaring. Het verwachtingspatroon is resoluut veranderd.’

Je bestaande businessmodel digitaliseren is niet meer dan een nepoplossing.
Rik Vera CEO Nexxworks

Rik Vera illustreert zijn stelling met het traject van het wellicht meest succesvolle technologiebedrijf van het voorbije decennium: Apple. ‘Lang voor de verzamelde concurrentie had dit bedrijf al begrepen hoe sterk de klant veranderd is. Apple speelde daarop in met een toestel dat technologisch zeer hoogstaand was en toevallig ook nog op een telefoon leek, maar dat vooral een revolutionair andere beleving bood. Ze bliezen de concurrentie gewoon weg, omdat ze op geniale wijze inspeelden op het totaal nieuwe verwachtingspatroon en gedrag van de consument. Het ging niet langer om de technologie, maar wel om wat ze met die technologie in beweging brachten bij de klant.’

Focus op beleving

Vandaag zien we die magie enigszins wegdeemsteren, meent Rik Vera. ‘Apple is van een fantastisch belevingsproduct met een superieure technologie verschoven naar een nog altijd heel goed technologieproduct. Nu het product en niet meer de beleving centraal komt te staan, haken veel consumenten enigszins ontgoocheld af. Een bedrijf als Microsoft maakt net de omgekeerde beweging: decennialang stond dit bedrijf voor functionaliteit, voor het aan de man brengen van zoveel mogelijk licenties. Het bedrijf wekte bij haast niemand ook maar enige emotie op. Vandaag verschuift de focus bij Microsoft almaar meer naar nieuwe producten en diensten die vertrekken vanuit de beleving en de behoeften van klanten. Betekent dit dat de consument alle macht moet krijgen? Helemaal niet, maar je moet je bedrijf wel anders profileren en jezelf aanbieden als een soort van ‘faciliterende partij’, een platform. Want de klanten van vandaag kunnen morgen net zo goed vervellen tot je productie-eenheid of je marketingdepartement.’

Advertentie

Advertentie