Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Van benzine en diesel naar waterstof en mierenzuur

©Bloomberg

Elektrische auto’s worden steeds meer ingezet in de strijd tegen de klimaatverandering en de CO2-uitstoot. Maar hun beperkte actieradius blijft een heikel punt. Is waterstof een haalbaar alternatief?

De grootste troef van de elektrische wagen ten opzichte van een klassieke auto is ongetwijfeld de afwezigheid van schadelijke CO2- uitstootgassen. Maar er zijn ook enkele beperkingen. De actieradius van de meeste betaalbare elektrische wagens is klein, waardoor een volledig opgeladen batterij doorgaans nog geen tweehonderd kilometer kan overbruggen. Hybride modellen - die een elektromotor combineren met een verbrandingsmotor – omzeilen dat probleem, maar blijven wel afhankelijk van vervuilende brandstoffen. En dus gaan autofabrikanten op zoek naar afgeleiden.

Uit een studie van McKinsey & Company blijkt dat de waterstofauto een goed alternatief kan zijn voor middenklassers en grotere voertuigen. Er bestaan twee soorten waterstofwagens. Allereerst zijn er de types met een verbrandingsmotor. Die werken volgens hetzelfde principe als een benzine- of dieselmotor. Dit wil zeggen: de waterstof wordt in de cilinders verbrand om op die manier kinetische energie te genereren. Daarnaast zijn er de types met een brandstofcel die met waterstof gevoed wordt.

Daarin vindt een chemisch proces plaats, waarbij waterstof in combinatie met zuurstof uit de lucht omgezet wordt in elektriciteit en water. Die elektriciteit drijft de motor aan. Op wat waterdamp na, stoot het voertuig niets uit. Zowat alle waterstofauto’s die nu ontwikkeld worden, zijn van dit type.

De pro’s en contra’s

Waterstofwagens stoten geen schadelijke gassen uit en zijn geruisloos. Hun actieradius komt in de buurt van die van de klassieke auto’s met een verbrandingsmotor. De kennis en expertise om waterstof op grote schaal te produceren, zijn bovendien al vele jaren aanwezig. En niet onbelangrijk: ook voor waterstofauto’s krijgt u subsidies en belastingverminderingen, vergelijkbaar met die van de vertrouwde elektrische wagens. Waterstof kan geproduceerd worden door middel van elektrolyse op basis van wind- of zonneenergie, maar de meest kosteneffectieve methoden werken vandaag nog altijd op fossiele brandstoffen. En daarbij komt heel wat CO2-vrij.

De kostprijs van waterstof is een bijkomende hinderpaal. Volgens eGear.be betaalt u vandaag meer dan 14 euro om honderd kilometer te overbruggen. De waterstofprijs zal dalen wanneer de vraag stijgt, maar zelfs dan wordt het wellicht niet goedkoper dan rijden op elektriciteit. Het eerste publiek toegankelijke waterstofstation in België werd overigens pas in 2015 geopend in Zaventem. Er is dus nog een lange weg te gaan om ons land te bevoorraden. Bovendien is het transport van waterstof van de productiesite naar een tankstation via vrachtwagens een energieverslindende stap.

14 euro
De prijs om 100 kilometer te rijden met waterstof.

Ook de opslag is niet zonder gevaar, vanwege de extreme druk die hiermee gepaard gaat. Het aanbod van waterstofwagens is dan ook nog erg beperkt. Automerken zoals Mercedes, BMW en Volkswagen zijn al lang bezig met die ontwikkeling, maar het zijn vooral de Aziatische constructeurs die al concrete stappen hebben gezet. In België is vandaag alleen de Hyundai ix35 beschikbaar. Het rijbereik van deze wagen bedraagt ongeveer 600 kilometer. Voor deze auto betaalt u 66.500 euro. De Toyota Mirai en de Honda Clarity Fuel Cell zijn nog niet te koop in ons land. 

Mierenzuur als alternatief?

Intussen wordt ook geëxperimenteerd met mierenzuur: een bijtende stof die insecten gebruiken bij hun aanval of verdediging en die je ook terugvindt in de prikkende haartjes van brandnetels. De stof kan ook industrieel geproduceerd worden. Een team van Nederlandse studenten heeft al een telegeleide auto ontwikkeld die op mierenzuur rijdt.

Dat wordt door middel van een katalysator omgezet in CO2 en waterstof. De rest van het systeem is vergelijkbaar met dat van een waterstofauto. Waterstof moet onder grote druk vervoerd en opgeslagen worden, en dat is een aanzienlijk obstakel. Vloeibaar mierenzuur kent dat probleem niet. Bovendien menen de Nederlandse studenten dat ze het zuur kunnen produceren via een alternatief proces, waarbij CO2 aan de lucht onttrokken wordt.

Meer bepaald: net zoveel CO2 als er vrijkomt tijdens het rijden. Toch bestaat er voorlopig nog heel wat onduidelijkheid over het kostenplaatje en de energie- efficiëntie van de mierenzuurauto. Wordt dus vervolgd.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.