New technology

FINANCE

4 Leestijd

'Financiële nieuwkomers zijn een welgekomen wake-upcall'

Meer in NEW TECHNOLOGY

Je wilt niet de hypotheek, maar wel de woning. Om succesvol te blijven, moeten banken samenwerken met bedrijven die hen helpen om hun klanten ook op niet-bancaire manieren te helpen.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

De toekomst voorspellen is een tricky business, waarschuwt David Dab, chief innovation officer bij ING. Ook voor hem, al zijn er weinig mensen beter geplaatst om het aankomend financieel landschap te over - schouwen dan hij. Voor Dab aan de slag ging bij de grootbank ING werkte hij bij clearingbedrijf Euroclear, en stond hij aan het hoofd van de fintechstart-up Corporate Banking Lens, een joint venture tussen Swift en McKinsey Solutions voor internationale betalingen. Dankzij die ervaring kent hij de uitdagingen, moeilijkheden en mogelijkheden voor de gevestigde orde, én voor de nieuwkomers.

Volgens Dab zal in de toekomst het hybride model overheersen, met veel samenwerkingen, maar ook met veel concurrentie tussen spelers, nieuw en oud: 'Ik geloof niet dat één partij als grote winnaar uit de bus zal komen, simpelweg omdat bankieren daarvoor te veel verschillende diensten voor zoveel verschillende klanten en markten omvat.’

De financiële sector moet de komst van technologiebedrijven niet als een bedreiging zien, maar als een fantastische kans, zegt de innovatiespecialist, die liever spreekt over ‘tech-for-fin’ (technologie voor financiële diensten) in plaats van fintech. ‘Werken met dergelijke bedrijven is een welgekomen uitdaging. Ze zijn een wake-upcall dat je niet bij de pakken mag blijven zitten, en je vooruit moet denken.’

Niet per se de eerste zijn

De mogelijkheden om samen te werken zijn veel groter dan die om te concurreren, meent Dab. Dat lijken ook steeds meer banken te beseffen, getuige hun inspanningen om de financiële technologie van morgen binnen te halen en concurrenten te snel af te zijn door eigen incubatoren en coachingprogramma’s op te zetten waar fintechbedrijven terechtkunnen. Zo geeft Fintech Village van ING startups de kans om proefprojecten op te zetten in de bank zelf, en op die manier de levens - vatbaarheid van hun technologie te testen.

Dat vraagt ook souplesse in de mindset van de bankiers. ‘Dit soort bedrijven evolueert snel en is heel wendbaar, en dus moet je dat als partner ook zelf zoveel mogelijk zijn als je een succes wilt maken van die samenwerking’, vertelt David Dab. ‘Dat geldt zowel voor start-ups als voor scale-ups.’

Niemand wordt ’s ochtends wakker met het idee dat hij absoluut een hypotheek wil hebben. Nee, je wilt een huis, en om dat te financieren heb je een hypotheek nodig
David Dab chief innovation officer bij ING

Bij ING is het zijn taak om innovatie te stimuleren, niet alleen door samen te werken met nieuwe spelers die met disruptieve technologie op de proppen komen, maar ook in de bank zelf. Dat kost natuurlijk geld, en dat voor de ontwikkeling van producten en diensten die later soms gemakkelijk te imiteren zijn door concurrenten die er dan nog amper geld in moeten steken.

Loont het dan wel om de eerste te zijn? ‘Dat hangt er van af. Vooraan het ontwikkelingstraject is dat risico het grootst, dat klopt. Maar wij geloven dat we in het hele spectrum actief moeten zijn, dus van start-ups tot gevestigde bedrijven. Het is niet onze doelstelling om per se de eerste te zijn, maar wel om de kansen te grijpen die zich aandienen. Als we in de markt al goede gebruiksklare deeloplossingen vinden, is het beter om daarmee de puzzel te leggen.’

Nieuwe marktplaatsen

De basistaak van de banksector is intermediatie, waarbij banken spaargeld omzetten in kredieten. Steeds meer nieuwkomers proberen daar een stukje van in te pikken, denk bijvoorbeeld aan peer-to-peerlending of crowdfunding. David Dab nuanceert de bedreiging die uit die hoek komt. ‘Eigenlijk is daar niets nieuws onder de zon. Banken helpen vandaag al bedrijven om de beste financiering te vinden, en dat is niet altijd via intermediatie, maar bijvoorbeeld door het begeleiden van een obligatie-uitgifte of een kapitaalverhoging. Banken werken ook steeds meer samen met nieuwe marktplaatsen zoals crowdfundingplatformen om hun klanten die opties aan te bieden.’

Daarmee raakt hij een ruimer punt aan, dat voor hem essentieel is als het om de toekomst van de financiële sector gaat. ‘Het zal niet zozeer gaan om wíe iets verkoopt, maar wel als deel van welk pakket. Niemand wordt ‘s ochtends wakker met het idee dat hij absoluut een hypotheek wil hebben. Nee, je wilt een huis, en om dat te financieren heb je een hypotheek nodig.’

Nu staat die hypotheek nog los van het ruimere plaatje, merkt hij op. ‘Nochtans is het maar een deeltje van het proces. Zo is er de zoektocht naar een woning, het in orde brengen van de papieren bij de notaris, verhuizen en verbouwen,… We zullen steeds meer zien dat bancaire diensten gecombineerd worden met nietbancaire diensten in producten die een grotere waarde hebben voor de eindklant. Het is dan concurreren om het beste totaal pakket te bieden.’

Zover zijn we nog niet, erkent Dab. Hij ziet in de markt wel al start-ups die een deeltje van het probleem aanpakken. Denk terug aan het voorbeeld van de klant die een huis wil kopen. Voor zijn zoektocht kan hij terecht op onlinemarktplaatsen als Immoweb, maar die websites helpen noch de koper, noch de verkoper om de waarde van een woning te bepalen. ‘Er zijn al fintech bedrijven die een indicatieve prijs geven voor de waarde van een huis, gebaseerd op parameters zoals de locatie en recente verkopen in de buurt.' Banken kunnen met andere woorden dergelijke diensten aanbieden boven op het verstrekken van een hypotheek.

Al deze tendensen tonen duidelijk aan dat de financiële sector in volle beweging is, en dat het meer dan een beetje tricky is om te voorspellen hoe die er binnen pakweg twintig jaar precies zal uitzien. David Dab is maar echt zeker van één ding: ‘De financiële sector zal helemaal niet meer lijken op die van vandaag.’

Advertentie

Advertentie