New technology

GEZONDHEID

Hoe betaalbaar is de robot aan uw ziekenhuisbed?

Meer in NEW TECHNOLOGY

Peter Degadt, Gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro © Peter De Schryver

Peter Degadt, Gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro © Peter De Schryver

Als we de technoprofeten mogen geloven, dan zullen in de nabije toekomst robots de zorgverleners vervangen, stellen computers diagnoses en wordt uw woonkamer uw individuele ziekenhuis. Zo’n vaart zal het wellicht niet lopen. De rol van de technologie in de gezondheidszorg neemt toe, dat staat vast. En natuurlijk creëert dat nieuwe mogelijkheden. Maar er zijn toch ook enkele kanttekeningen.

Advertentie

Advertentie

Advertentie

We worden overspoeld door slimme devices en apps waarmee we onze gezondheid kunnen meten en opvolgen. Patiënten beheren zo hun gezondheidsgegevens zelf, een taak die vroeger door de zorgverleners gebeurde. Het schept mogelijkheden voor empowerment: de patiënt als medebeslisser over zijn zorgtraject. Met als resultaat: een behandeling die beter aansluit bij zijn persoonlijke context en voorkeuren. Toch is de transfer van dataverzameling in het zorgsysteem niet vanzelfsprekend.

Zo zijn er vragen over de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens. Wanneer u met uw gegevens naar een arts stapt, dan zal die willen weten of het daadwerkelijk uw gegevens zijn en niet die van een familielid. Welke mobiele toepassingen zijn voldoende betrouwbaar als basis voor een diagnose van zorg - verstrekkers? Kunnen die gegevens opgenomen worden in het digitaal medisch dossier van de patiënt? En hoe wordt het dossier gedeeld? Er is dus duidelijk nood aan een goed juridisch kader, dat een antwoord biedt op bovenstaande vragen. De digitalisering van de zorg en het delen van gegevens vragen ook een andere financiering.

Hoe meer gegevens digitaal beschikbaar zijn, hoe meer informatie daar uit te puren is: big data. Huisartsen, apothekers, zieken - fondsen… ze zitten op een berg informatie die van onschatbare waarde kan zijn voor klinisch en ander onderzoek. Maar dan moeten de data op een gestructureerde en uniforme, gecodeerde manier in de patiëntendossiers ingevoerd worden. Dat vereist discipline en eenvormigheid die we niet gewoon waren in het papieren tijdperk. De laatste decennia toont een explosie van de wetenschappelijke vooruitgang in de geneeskunde, met een steeds verdergaande subspecialisatie. Computers worden meer en meer een hulpmiddel om die klinische complexiteit te vatten. IBM’s Watson stelt nu al in bepaalde gevallen juistere diagnoses dan een individuele arts.

Verwacht wordt dat artsen zich bij hun klinische beslissingen zullen laten bijstaan door zulke expertsystemen. Hierdoor evolueert hun jobinhoud, en spelen ruimtelijke afstanden tussen specialisten minder een rol. Nieuwe technologie betekent vaak ook dure medische toestellen. Dat brengt ons bij de vraag naar de betaalbaarheid van de steeds verdergaande specialisatie. Bovendien is geneeskunde heel internationaal geworden. Wie geld heeft, vindt probleemloos de weg naar het buitenland. De gezondheidszorg met twee snelheden loert om de hoek. Investeringen in medische spitstechnologie moeten mogelijk blijven.

Goede taakafspraken tussen de ziekenhuizen en de vorming van netwerken moeten een efficiënter aanbod creëren. Toch moeten we nadenken over een fundamentele wijziging in de manier waarop technologie in het zorgsysteem wordt gefinancierd. Vandaag financiert de overheid bijvoorbeeld slechts 10 procent van het totale ICT-budget in de ziekenhuizen. Dat is onhoudbaar. En ten slotte, zal de zorg overgenomen worden door computers? Het antwoord wordt bijzonder treffend verwoord in een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg: ‘Voordelen van robotchirurgie hangen in sterke mate af van de chirurgische vaardigheden en de beroepservaring van het chirurgisch team dat de interventie uitvoert.’

Peter Degadt,

Gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro

Advertentie

Advertentie