Advertentie
analyse

Europa dwingt afvalverwerkers om te innoveren

©Indaver

‘Afval is gewoon een fase in de levenscyclus van een product’, vertelt Paul De Bruycker, CEO van afvalverwerker Indaver. ‘Het is de uitdaging om er grondstoffen uit te halen die niet te onderscheiden zijn van het “origineel”.’ Die uitdaging is erg reëel. Europa wil dat 70 procent van ons afval tegen 2030 gerecycleerd wordt.

‘We hadden het geluk dat we konden surfen op de voortrekkersrol die Vlaanderen heeft gespeeld, en vandaag nog altijd speelt’, zo verklaart topman Paul De Bruycker de technologische leiderspositie van Indaver in Europa. ‘Vlaanderen heeft altijd sterk ingezet op de recyclagemaatschappij, en later ook op de circulaire economie. De selectieve ophaling betekende voor ons een stabiele aanvoer van afvalstoffen. Dat heeft ons aangezet om zo veel mogelijk waarde te halen uit elke kilogram die we aangeleverd kregen.’

Indaver specialiseert zich in het duurzaam beheer van industrieel en gevaarlijk afval en is ook een partner van lokale overheden voor de verwerking van huishoudelijk afval. Naast België is het bedrijf actief in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Ierland. De jaarlijkse omzet bedraagt ruim 550 miljoen euro, en dat met meer dan 1.600 werknemers.

Meer doen met afval

De afvalverwerkers staan onder grote druk om technologische vooruitgang te boeken. Europa heeft ambitieuze doelstellingen vooropgezet, waaronder een recyclagepercentage van 70 procent tegen 2030. De sector zit goed op schema om dat te halen, vertelt De Bruycker. ‘Er zijn de voorbije jaren vooral grote stappen gezet in scheidingstechnologie en automatisatie. Ook wij hebben ingezet op het slim combineren, en waar mogelijk verbeteren, van bestaande technologie om meer te kunnen doen met de ingezamelde afvalstoffen.’

De recyclagemaatschappij heeft geleid tot een goede sortering van afvalstoffen die we opnieuw kunnen inzetten en verwerken. Maar de grote doorbraakinnovatie van de circulaire economie blijft voorlopig uit
Paul De Bruycker
CEO Indaver

Hij geeft het voorbeeld van het sorteren van verpakkingen. ‘De zakken van Fost Plus werden vroeger voornamelijk manueel gesorteerd, terwijl dat vandaag bijna volledig automatisch gebeurt. Dat komt niet alleen de arbeidshygiëne ten goede, maar ook de kwaliteit van de gesorteerde materialen. Een ander voorbeeld is biogas dat met innovatieve reinigingsprocessen opgewerkt wordt tot aardgaskwaliteit. Dat kan vervolgens op het gewone aardgasnet.’

Snel resultaat nodig

Dat Indaver op technologisch vlak Europees aan de top staat, wil nog niet zeggen dat het daarom ook alles zelf heeft bedacht. ‘In Nederland hoor je wel eens “beter goed gejat, dan slecht bedacht”’, glimlacht De Bruycker. ‘Het komt er uiteindelijk op neer om nieuwe technologie slim in te zetten. Vlamingen staan typisch met de voeten op de grond. Wij zijn geen dromers, wij zijn doeners. Bij Indaver willen we vrij snel resultaten zien, en dus zetten we technologie vaak in zodra ze beschikbaar is. Dat onderscheidt ons van landen waar vaak behoorlijke budgetten zijn voor innovatie, maar waar ze eerst absoluut zeker willen zijn dat het werkt vooraleer ze het in de markt zetten. Wij durven het aan om al gaandeweg voort te ontwikkelen.’

Welke grote uitdagingen houden de afvalbeheerder nu bezig? ‘De recyclagemaatschappij heeft geleid tot een goede sortering van afvalstoffen die we opnieuw kunnen inzetten en verwerken’, geeft de topman aan. ‘Maar de grote doorbraakinnovatie om tot een circulaire economie te komen, die blijft voorlopig uit.’

Maagdelijk materiaal

De kringloopeconomie draait om duurzaamheid en waardecreatie, legt Paul De Bruycker uit. ‘Dat laatste heeft alles te maken met kwaliteit leveren. We moeten in die circulaire economie bereiken dat de producten die we uit gerecycleerde materialen halen en op de markt brengen in geen enkel negatief opzicht te onderscheiden zijn van producten die gemaakt zijn met “maagdelijke” materialen. Daar is nog behoorlijk wat technologische ontwikkeling voor nodig.’

Indaver laat zich daarin zelf niet onbetuigd. ‘Wij zetten bijvoorbeeld stevig in op “plastics-to-chemicals”’, vertelt de CEO. ‘Uit ingezamelde plasticstromen willen we opnieuw de basisgrondstoffen maken voor nieuwe chemische producten.’

Een ander voorbeeld is te vinden in Duinkerke, waar de afvalverwerker een installatie bouwt voor de productie van zoutzuur uit afvalstromen. Ook dit moet even kwalitatief zijn als het origineel product dat afnemers anders bij chemiebedrijven kopen. ‘Het is een mooi voorbeeld van de circulaire economie, omdat het niet alleen duurzaam, maar ook competitief is.’

Negatieve bijklank

Is in dat kringloopdenken de term ‘afvalverwerker’ nog wel de beste naam? ‘Het heeft een negatieve bijklank waar we van af moeten’, meent Paul De Bruycker. ‘Afval is gewoon een fase in de levenscyclus van een product. Een bedrijf als het onze krijgt in die circulaire economie een totaal andere taak. Enerzijds bestaat die uit het samenbrengen van al die materialen in voldoende grote hoeveelheden om ze te kunnen behandelen en ter beschikking te stellen van partijen die ze weer als grondstof willen gebruiken. Anderzijds moeten we de verzamelde afvalstoffen ook voorbehandelen en er dus alle ongewenste en schadelijke componenten uithalen. Zo vermijden we dat er bij het verdere gebruik van die producten een risico is van contaminatie in de productie- of voedselketen.’

Voor veel mensen staat afval verwerken vooral gelijk aan afval verbranden. Dat gebeurt in de praktijk in België maar met iets meer dan 40 procent van de totale afvalstroom. Niettemin is het een essentieel onderdeel van afvalbeheer, geeft De Bruycker aan. Hij begrijpt niet goed waarom de milieubeweging daar zo negatief over is. ‘Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat waste-to-energy een essentieel onderdeel is van een duurzaam beheer van afvalstoffen. Recyclage staat voorop, maar uit het deel dat niet te recycleren valt, kun je zo nog energie recupereren. Bovendien kunnen we met steeds betere scheidingstechnieken metalen en minerale componenten halen uit de bodemas en daarmee de keten weer voor een stuk sluiten.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud