New technology

MILIEU & ENERGIE

OVAM sorteerstraat Antwerpen
3 Leestijd

‘Wat we vandaag vanzelfsprekend vinden, was dat zeven jaar geleden absoluut niet'

Onder de verantwoordelijkheid van OVAM

Meer in NEW TECHNOLOGY

Dankzij nieuwe inzamel - systemen kan Vlaanderen meer recycleren. ‘Het is geen rakettechnologie, maar het zorgt er wel voor dat de hoeveelheid huisvuil sterk daalt.’

Advertentie

Advertentie

Advertentie

’Als je aan een flatbewoner vraagt om zes soorten afval selectief in te zamelen, moet dat voor die persoon ook mogelijk, en gemakkelijk zijn’, vertelt Jan Verheyen, woordvoerder van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). ‘Een oplossing daarvoor? Zorgen dat die mensen zelf hun afval kwijt kunnen, wanneer hen dat het beste uitkomt.’ Dat vraagt om nieuwe inzamelsystemen, legt hij uit. ‘Verschillende steden en gemeenten zijn daar druk mee aan het experimenten.

Bijvoorbeeld met de sorteerstraatjes (waar de afvalcontainers onder de grond zitten en bovengronds alleen de kokers te zien zijn, red.) in buurten met veel hoogbouw, of verzamelpunten in de kelders van flatgebouwen. Daardoor moeten mensen in hun flat geen afvalzakken bijhouden voor restafval, PMD, karton,… De vuilnisbak herkent hen via een chipkaart of elektronische identiteitskaart, en rekent via een factuur per kilogram aan.’ Zo’n elektronisch meetsysteem is al jaren in gebruik bij de huis-aan-huis-inzameling.

141 kgDe OVAM zamelde in 2015 141 kg restafval per Vlaming in. Tegen 2022 moet dit cijfer nog eens met 16 kg dalen.

‘Maar wel nieuw is dat het voor het eerst op deze manier wordt toegepast. Het is geen rakettechnologie, maar het zorgt er voor dat de hoeveelheid huisvuil sterk daalt. Door de gedifferentieerde tarifering die deze inzamelingsvorm mogelijk maakt, vermindert het aantal kilogram huisvuil per inwoner fors, ongeacht de prijs die ze daarvoor betalen.’

Zichtbare kosten

Dat komt omdat het systeem de kosten zichtbaar maakt voor de burger, legt hij uit. ‘En dat leidt tot een beter sorteergedrag. We trekken die lijn ook consequent door, bijvoorbeeld door subsidies te geven aan lokale overheden om bij de herinrichting van hun recyclageparken ook elektronische identificatie en –weegsystemen in te voeren. Zo wordt ook daar het principe van “de vervuiler betaalt” correct toegepast.’

200 mDat is de aanbevolen maximale afstand tot een ondergronds of bovengronds verzamelpunt voor wie zelf zijn afval wil wegbrengen.

Ook voor het bedrijfsleven zijn er initiatieven om vuilnis efficiënter en gemakkelijker in te zamelen. ‘Een daarvan zijn gezamenlijke afvalfaciliteiten op industrieparken. Die collectieve inzameling maakt meer recyclage mogelijk. Het is ook ecologischer, want je hebt geen tien verschillende afvalbedrijven nodig om dat terrein te bedienen.’ Volgend jaar biedt de OVAM Vlaamse bedrijven ook een e-grondstoffentool aan om na te gaan of hun afvalstoffen in aanmerking komen om opnieuw als grondstof gebruikt te worden. Dat gebeurt via het ingeven van enkele parameters zoals de zuiverheidsgraad, en hoe het is ingezameld.

Drones

'Technologische evoluties rond inzameling en opslag van afvalstoffen kunnen de komende jaren opportuniteiten bieden voor het afval- en materialenbeleid’, zo staat in het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dat de OVAM dit jaar heeft opgesteld. ‘Afvalinzameling via drones of zelfrijdende auto’s is in 2022 misschien geen sciencefiction meer. Het is belangrijk nieuwe evoluties op te volgen en uit te testen.'

15%Tegen 2022 neemt het bedrijfsrestafval af met 15%, ten opzichte van 2013.

‘We hebben dat spoor bewust open gehouden in dat plan, dat zeven jaar bestrijkt’, verklaart Verheyen. ‘In die tijdspanne kan er veel gebeuren. Sommige dingen die we vandaag vanzelfsprekend vinden, waren dat zeven jaar geleden absoluut niet. Het is dus logisch dat we geen oogkleppen op hebben, en regelmatig kijken naar wat in de toekomst mogelijk is om slimmer afval in te zamelen.’

Proefprojecten

Voor concrete proefprojecten kijkt de OVAM naar lokale overheden en afvalinzamelbedrijven, waarmee het regelmatig overlegt. ‘Vlaamse steden en gemeenten krijgen in het nieuwe plan de mogelijkheid om subsidies te ontvangen voor innovatie proefprojecten.’ OVAM houdt al ruim 25 jaar bij hoe de 308 Vlaamse steden en gemeenten het doen.

‘Zij geven ons jaarlijks een inventarisatie door van hoeveel, en welke soorten afval ze ingezameld hebben. Dat geeft ons een unieke kijk op de evolutie van het afvalbeleid en het gedrag van de Vlaming.’ De afvalstoffenmaatschappij gaat er ook mee aan de slag. ‘Als uit de cijfers bijvoorbeeld blijkt dat een gemeente met een buitensporige hoeveelheid restafval zit, zoeken we uit hoe dat komt, en kijken we hoe we die problemen kunnen verhelpen.’ 

Advertentie

Advertentie