New technology

MILIEU & ENERGIE

 © REUTERS
2 Leestijd

Beleggen in duurzame innovaties

Future proof investments

Onder de verantwoordelijkheid van Société Générale

Meer in NEW TECHNOLOGY

Revolutionaire ontwikkelingen inzake milieu en energie streven naar oplossingen voor de klimaatverandering en de schaarste van natuurlijke bronnen. Bieden ze ook opportuniteiten voor beleggers?

Advertentie

Advertentie

Advertentie

Dankzij allerlei innovaties zijn de kosten van wind- en zonne- energie in heel wat regio’s wereldwijd al vergelijkbaar met de kosten om elektriciteit op te wekken uit fossiele brandstoffen. Nieuwe ontwikkelingen in turbinetechnologieën en betere windsites hebben alvast geleid tot een hogere efficiëntie en lagere kapitaalkosten. Ook de prijzen van zonnepanelen zijn sinds 2009 met meer dan 75 procent gedaald. Maar ook de markt van afval(water)verwerking is in volle ontwikkeling.

1,8 biljoen $In de komende twintig jaar zal 1,8 biljoen dollar geïnvesteerd worden in efficiënte waterrecyclage, -opslag en -bevoorrading.

‘Innovatie is essentieel om de uitdagingen in deze sector aan te kunnen’, stelt Kristof De Graeve, aandelenexpert bij Société Générale Private Banking. ‘Volgens de VN zullen er in 2025 1,8 miljard mensen wonen in gebieden waar absolute waterschaarste heerst. Anderzijds wordt op globale schaal elk jaar twee miljoen ton aan rioolwater gewoonweg geloosd in waterwegen.’

+ 4,2% per jaarDe globale watermarkt zal met gemiddeld 4,2 procent per jaar groeien tot 689 miljard dollar in 2018.

In de voorbije drie jaar investeerden bedrijven 84 miljard dollar in innovaties op het vlak van efficiënte waterrecyclage, -opslag en -bevoorrading. In de komende twintig jaar zal nog eens 1,8 biljoen dollar naar daar vloeien. Dat de inspanningen hun vruchten afwerpen, bewijst een land als Israël: daar wordt vandaag al 55 procent van al het drinkwater gehaald uit ontziltingstechnieken.’

Hoe belegt u hierin?

Milieu en energie zijn thema’s waarop beleggers op verschillende manieren kunnen inspelen. Hoewel Kristof De Graeve de opportuniteiten op lange termijn wel degelijk onderkent, ziet hij op korte termijn echter weinig beleggingsmogelijkheden in de sector van alternatieve energie. ‘Water- en afvalverwerkingsbedrijven bieden meer kansen’, meent hij. ‘Ondernemingen zoals Suez en Veolia dragen onze voorkeur uit.’

‘Water- en afvalverwerkingsbedrijven bieden momenteel de meeste beleggingsopportuniteiten’
Kristof De Graeve Aandelenexpert, Société Générale Private Banking

‘Je kan uiteraard beleggen in individuele aandelen en obligaties van bedrijven die voordeel halen uit de toenemende aandacht voor milieu. Maar dankzij de open architectuur van Société Générale Private Banking kan je hier ook terecht voor een brede waaier van milieufondsen van gereputeerde fondsenhuizen. Ten slotte kunnen beleggers de thema’s ook bespelen via gestructureerde producten.’ 

 

Wat kan Société Générale Private Banking voor u betekenen?
Contacteer ons via contact@sgpriv.be of via www.privatebanking.societegenerale.be

 


 

Dit document is van zuivere informatieve aard, het heeft geen contractuele waarde en dient te worden beschouwd als een notoriteitsreclame vanwege Société Générale Private Banking. De inhoud van dit document is er niet op gericht om een beleggings- of ander advies uit te maken, noch een andere investeringsdienst en houdt vanwege Société Générale Private Banking geen aanbod, persoonlijke aanbeveling of advies met het oog op de aankoop, inschrijving of de verkoop van beleggingsdiensten of financiële producten in. De gegeven voorbeelden werden enkel ter indicatieve en illustratieve titel weerhouden. De inhoud van dit document is gebaseerd op externe bronnen, die door ons als betrouwbaar worden beschouwd, maar die niet op onafhankelijke wijze werden nagegaan.

 Advertentie

Advertentie