Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Duurzame carrière: samen mens durven zijn

‘In alles wat we doen, proberen we het management én de medewerkers te betrekken.’ - Syl Arnols, Head of HR bij Ethias

Verzekeraar Ethias kijkt samen met haar 1900 medewerkers vooruit, om de dienstverlening te optimaliseren en van de digitale transformatie een succes te maken. ‘Samen groeien, dat is onze focus’, vertelt Syl Arnols, Head of HR bij Ethias. ‘En daarbij zetten we de ‘h’ van ‘human’ centraal.’

‘Op dit moment hebben we zo’n 130 vacatures’, vertelt Syl Arnols. ‘We zoeken onder andere actuarissen, customercaremedewerkers en businessanalisten. Daarbij denken we ook aan jong talent. We hebben hen nodig om de verandering mee te trekken. We willen namelijk de drempels wegnemen door klanten meer digitale hulpmiddelen te bieden. Bovendien willen we via de digitalisering heel wat administratieve taken automatiseren. Zo hebben onze werknemers ruimte voor boeiend werk. Het betekent niet dat we onze kantoren sluiten en dat er jobs verdwijnen. Integendeel: er zijn nu meer mogelijkheden om meerwaarde te bieden. We willen mensen in de juiste context plaatsen, waardoor ze het beste van zichzelf geven om klanten maximaal te ondersteunen. Zo kunnen we onze toekomst bij Ethias verzekeren.’

Beleid op mensenmaat

Advertentie

In het hr-beleid van Ethias staat de mens centraal, benadrukt Syl Arnols. ‘In alles wat we doen, proberen we het management én de medewerkers te betrekken. We zetten in op inspraak en initiatief. En we bewaken de balans. Daarom hebben we naast een cafetariaplan en flexibele uren, sinds kort ook een recht op deconnectie ingevoerd. Bovendien wil Ethias als een familie zijn. We praten, luisteren en zoeken samen naar oplossingen. We zetten in op mentale gezondheid en begeleiding.'

‘Onze deur staat altijd open’

Syl Arnols
Head of HR bij Ethias

'Onze deur staat altijd open.’ De medewerkers geven zelf richting aan hun carrière, gaat Syl Arnols verder. ‘We moedigen levenslang leren aan en stimuleren de interne mobiliteit. De collega’s kunnen ook terecht bij een team van Talent Managers voor een loopbaangesprek. Het initiatief ligt bij hen, aan ons om de kansen te bieden.’

Young Talents als toekomstige experts of leiders

Voor jonge medewerkers heeft Ethias een eigen Young Talent-programma. ‘Dat organiseren we in samenwerking met de Universiteit van Luik en Universiteit Hasselt. Deze jongeren hebben er de kans om te investeren in de competenties van de toekomst. Het is geen louter managementopleiding maar het biedt onze medewerkers de mogelijkheid om te groeien in hun vakgebied, in commerciële competenties en ook in projectmanagement.’ Dat is trouwens de nieuwe visie op leiderschap bij Ethias. ‘Vroeger promoveerden we medewerkers wel eens tot manager omwille van hun expertise’, weet Syl Arnols. ‘Maar daar maakten we een denkfout: een sterke manager hoeft geen doorgedreven domeinexpertise te hebben. Andere competenties zijn veel belangrijker: communicatie, flexibiliteit, empathie, out-of-the-boxdenken. We beseffen dat experten minstens even belangrijk zijn als managers. Afhankelijk van hun ambities groeien medewerkers door naar een experten- of een managersfunctie.’ 

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.