Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Innovatie hoort thuis in Vlaanderen

‘Lead plants’, of fabrieken van de toekomst, houden hun productie in Vlaanderen door een duidelijke strategische focus, technische competenties, het management en de interactie tussen innovatie en productie. ‘Delocalisatie is daarom niet verkeerd, zeker voor mature producten of commodities. De lead plants houden hun innovatie en procesontwikkeling beter hier’, zegt Ann Vereecke, professor in Operations en Supply Chain Management aan Vlerick Business School en Universiteit Gent.

Hoewel de hoge loonkosten en de energiefactuur uitdagingen blijven voor fabrieken in Vlaanderen, zijn er toch veel bedrijven die hier blijven produceren. Vereecke deed onderzoek naar deze fabrieken van de toekomst.

Opvallend is dat deze lead plants een zeer duidelijke strategische focus hebben: de fabrieken positioneren zich als sterk gespecialiseerd of zeer innovatief, waardoor ze het competitief nadeel van de hoge loonkosten counteren. Andere sterktes van deze lead plants zijn het leiderschap van het management en de technische kennis van de werknemers.

Afwegen

De lead plants vervullen ook actief de rol van kenniscentrum voor andere fabrieken in de groep. ‘Door hun kennis en vaardigheden over te brengen naar andere fabrieken van de groep wordt de lead plant een belangrijke schakel in het kennisnetwerk’, zegt Vereecke.

Het is daarom belangrijk dat fabrieken afwegen wat ze hier in Vlaanderen produceren en wat ze zullen delocaliseren. In het geval van een matuur product of commodity waarvoor niet veel ontwikkeling nodig is, kan je beter produceren in een land waar de loonkosten voordeliger zijn. De fabrieken kunnen beter de motor van de nieuwe producten hier houden.

De competitieve waarde om het snel te kunnen doen en daardoor tot een beter product of een beter proces te komen, is belangrijk. Afhankelijk van de supplychainkosten kunnen ze dan beslissen waar ze het best produceren. Vlaamse bedrijven moeten dat internationale netwerk nog beter managen.’

Interactie

Een ander opvallend kenmerk is de interactie tussen innovatie en productie. Er is zowel interactie tussen de procesontwikkeling en de productie als tussen de productontwikkeling en de productie. De lead plants ontwikkelen en verbeteren continu hun processen en producten, waarbij ze streven naar het verhogen van de efficiëntie van de arbeid, de materialen, de energie en de capaciteit.

‘Wanneer ze een nieuw product hebben, zijn er continu discussies met de procesingenieurs en de productontwikkelaars. Ze keren terug naar de tekentafel en blijven experimenteren tot het juist zit. Die interactie mogen we niet onderschatten’, zegt Vereecke. Daardoor wordt de introductietijd van nieuwe producten en technologieën aanzienlijk versneld, wat een competitief voordeel oplevert.

‘Dat betekent wel dat je medewerkers met technische bagage nodig hebt. Daarom mogen we het belang van goede technische opleidingen niet vergeten’, besluit Vereecke.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.