Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Nyrstar zet nieuwe stap in de energietransitie

Thomas Verbruggen, Energy Coordinator European Operations bij Nyrstar

Nyrstar gelooft volop in hernieuwbare energie. Daarom stelt het zijn gronden ter beschikking voor de bouw van extra windturbines op het industrieterrein in Lommel, vlakbij de Nyrstar-site in Balen. ‘Dit is een van de grootste windparken van Vlaanderen’, zegt energiecoördinator Thomas Verbruggen.

De windturbines op het industrieterrein Kristalpark in Lommel worden momenteel vernieuwd en uitgebreid. Dit najaar zullen er na de bouw van twaalf nieuwe turbines in totaal zeventien windmolens operationeel zijn. Hun gemiddelde groene stroomproductie is voldoende om het jaarverbruik van 33.400 gezinnen mee te dekken. Dat is bijna 2,5 keer meer dan het vorige windpark van dertien windturbines.

‘Acht van die zeventien turbines staan op onze gronden in Balen en Lommel’, zegt Thomas Verbruggen. ‘Vroeger stonden er vier, maar die waren verouderd, werden ontmanteld en vervangen door drie nieuwe turbines. En nu worden er dus vijf nieuwe gebouwd. De ontmantelde windmolens hebben een tweede leven gekregen op een andere locatie. Ze leveren nog altijd groene stroom.’

Nyrstar investeert niet rechtstreeks in de bouw van het windpark, dat gerealiseerd wordt door de Aspiravi Groep. ‘We kopen wel de groene stroom van de turbines op onze terreinen’, zegt Thomas Verbruggen.

50 procent hernieuwbare energie

Als Energy Coordinator European Operations bij Nyrstar is Thomas Verbruggen verantwoordelijk voor de aankoop van energie voor de Nyrstar-sites in België, Nederland en Frankrijk.

We willen ons energieverbruik nog flexibeler maken zodat we het verbruik van elektriciteit uit fossiele bronnen kunnen vermijden wanneer het niet waait.
Thomas Verbruggen
Energy Coordinator European Operations bij Nyrstar

‘We kopen vandaag 50 procent van ons elektriciteitsverbruik in België aan uit hernieuwbare bronnen’, zegt Thomas Verbruggen. ‘En dat zowel bij lokale projecten nabij onze sites in Balen en Pelt, als bij Europese initiatieven rond hernieuwbare energie. Het gaat dan om stroom opgewekt door een mix van wind-, water- en zonne-energie.’

Nieuwe samenwerkingen

De 17 windturbines in Lommel vormen een van de grootste windparken op land in Vlaanderen, met een verwachte jaarlijkse productie van ongeveer 115.000 MWh. ‘Jaarlijks zullen de turbines zo’n 53.000 ton CO2 vermijden’, legt Thomas Verbruggen uit. ‘Dat is een mooie bijdrage aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen die op verschillende beleidsniveaus vooropgesteld worden.’

Nyrstar staat ook open voor nieuwe samenwerkingen met investeerders en producenten van hernieuwbare energie. ‘Groene energie is afhankelijk van de hoeveelheid wind of zon’, beseft Thomas Verbruggen. ‘Maar omdat wij onze productie heel flexibel kunnen sturen, en dus meer of minder kunnen produceren in functie van de beschikbare hoeveelheid wind- of zonne-energie, zijn we daar goed op ingespeeld. Op deze manier kunnen we een belangrijke rol spelen in de energietransitie. We willen ons energieverbruik nog flexibeler maken zodat we het verbruik van elektriciteit uit fossiele bronnen kunnen vermijden wanneer het niet waait of de zon niet schijnt.’

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.