Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Netwerken aan de startlijn

©Frank Toussaint

EYnovation, het start-up-programma van EY, werkt samen met Startups.be, de onestopshop voor jonge technologische starters. Eén doel: de droom van beginnende Belgische ondernemers helpen te realiseren. Karen Boers, managing director van Startups.be, en Wouter Desmet, vennoot EY Subsidia, leggen uit hoe en waarom.

Wat hebben jullie ambitieuze starters te bieden?

Karen Boers: ‘Startende ondernemers van technologische bedrijfjes moeten vaak heel snel internationale markten veroveren. Voor hen is het van levensbelang om zo snel mogelijk bij de juiste mensen, de juiste investeerders en de juiste netwerkorganisaties terecht te kunnen. Vroeger was het Belgische landschap van incubators, acceleratoren, netwerken en investeerders erg gefragmenteerd. Startups.be heeft die op één platform samenbracht. We zijn met andere woorden de ideale ontmoetingsplaats tussen de 1.200 startups waarmee we in contact zijn, en een 85-tal gespecialiseerde instellingen.’

‘Een andere troef is dat we één merk creëren voor starters, dat herkenbaar is in het buitenland, en met één stem hun belangen bij de overheid verdedigen. We vertegenwoordigen intussen voldoende kritische massa om ook internationaal gehoord te worden en zijn consistent aanwezig op internationale events.’

Advertentie

Wouter Desmet: ‘Met ons EYnovation-pakket (zie kader) bieden we veelbelovende starters meteen toegang tot ons wijdvertakt internationaal netwerk, dat onder meer bestaat uit talloze beslissingnemers uit de hele bedrijfswereld. Het zijn net die mensen tot wie de starter vaak moeilijk toegang krijgt. Wij kunnen ze rechtstreeks met elkaar in contact brengen. Voorts organiseren we initiatieven als de Launchpad Sessies, waar starters de mogelijkheid krijgen om onmiddellijk aan een aantal toplui van sterke ondernemingen hun ideeën voor te stellen. Als die aanslaan, komt de carrière van zo’n starter vaak in een stroomversnelling.’

Wat is voor de Belgische technologische starter de kritieke succesfactor?

Desmet: ‘De grote kritieke factor voor technologiebedrijven die de wereldmarkt ambiëren, is meestal een heel snelle en gerichte marktintroductie. Dat kan bijvoorbeeld door een nu een vijftigtal mensen in dienst. De oprichters hebben zich van bij de start toegespitst op de verkoop. In functie van de eerste verkoopsuccessen hebben ze nieuwe mensen aangeworven en verder hun producten ontwikkeld. Woorank is organisch groot geworden en heeft erg snel de stap gezet naar het buitenland.’

We kunnen starters in contact brengen met beslissingnemers uit ons wijdvertakt netwerk.

Wouter Desmet
vennoot EY Subsidia

Desmet: ‘Wat ook helpt, is in de beginfase voldoende aandacht te besteden aan de zoektocht naar subsidies. De overheid is een complementair financieringskanaal. Voor de beginfase bestaan een aantal subsidies, soms aangevuld met leningen. Laat je bij die zoektocht wel goed adviseren.’ ‘Belangrijk is ook om bij de zoektocht naar financiering de verschillende fases goed op elkaar af te stemmen. Waar wil ik geraken met eigen middelen? Hoe geraak ik van de eerste subsidies tot een minimum viable product en eventueel een eerste verkoop? Verspil geen geld aan features waarop niemand wacht, maar focus op datgene wat de volgende investeerder over de brug kan halen.’ ‘Ook belangrijk: Laat je bijstaan waar nodig en concentreer je energie op datgene waar je sterk in bent. Als je bijvoorbeeld samenwerkt met een technologieleverancier, doe dan een beroep op externe adviseurs om het intellectueel eigendomsrecht in de organisatie te houden.’

België

Waar zijn we in België sterk in, wat kan nog beter?

Boers: ‘Wat we in België echt goed doen, is zeer robuuste, technisch sterke, vernieuwende producten ontwikkelen met heel veel potentieel. Daar staan we om bekend. We hebben hier veel kennis in huis, met sterke universiteiten en kennisinstellingen. Niet alleen de spin-offs, maar alle bedrijven die in de community eromheen ontstaan, zitten goed in elkaar. Wat ik soms mis, is flair en ambitie. Ik zie veel bedrijven die tevreden zijn met verkoop in de lokale markt of vijftien à twintig mensen aanwerven en daarmee tevreden zijn, terwijl ze veel meer potentieel hebben.’

Desmet: ‘De Belgische ondernemer mist inderdaad vaak ambitie en nog vaker de centen om die ambitie te realiseren. Het is een bekend probleem: investeerders zijn heel risicoavers in Europa en zeker in België. In Amerika komen starters veel makkelijker aan financiering en dat voedt de ambitie. Toch hebben we gelukkig heel wat talent in huis dat het wel maakt.’

Aangesproken? Surf dan naar www.eynovation.be voor meer informatie en een eerste afspraak met Philippe Verhoeven, vennoot EY Accountancy T. 03 270 13 36 of Wouter Desmet, vennoot EY Subsidia T.09 242 51 06.

EY lanceert EYnovation om mee te bouwen aan de marktleiders van morgen en actief bij te dragen aan een beter werkende wereld. Na een succesvolle uitrol in Nederland wordt de formule nu ook in België aan beloftevolle starters aangeboden. Wouter Desmet, vennoot van EY Subsidia, licht toe: ‘We geloven sterk in ondernemerschap. Daarom willen we investeren in onze relatie met ambitieuze starters en groeibedrijven en ons proactief engageren in hun traject, van proef of concept tot marktleiderschap. Zo leidt EYnovation tot een aanvulling van onze klantenportefeuille, wat belangrijk is in het huidige, snel veranderende economische weefsel.’ ‘EYnovation heeft tot doel startende, snelgroeiende bedrijven te ondersteunen op hun weg naar marktleiderschap’, stelt Wouter Desmet. ‘Door middel van een eenvoudige en moduleerbare abonnementsvorm bieden we ondernemers directe toegang tot advies op maat in lijn met onze hoogste kwaliteitsnormen. We geven hun ook toegang tot ons wereldwijde netwerk van sectorkennis en technische expertise. Elke deelnemer krijgt een vaste contactpersoon die hij of zij zonder extra kosten kan benaderen voor vragen. Bovendien maakt deelname aan workshops rond EY GrowthNavigator, subsidies of intellectuele eigendom ook deel uit van het pakket.’


Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.