Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Alleen een kwaliteitsopleiding werkt bij ouderen

©Dominic Verhulst

Oudere medewerkers verwachten dat hun opleidingen een kwaliteitsscore van negen op tien halen. Die score wordt vooral bepaald door de directe toepasbaarheid.

Oudere medewerkers volgen nog nauwelijks opleidingen. ‘Dat is niet verwonderlijk. De voorbije decennia leek ouderen uitstoten een prima manier om plaats te maken voor werkzoekende jongeren. Waarom zou je ze dan nog bijscholen? Die redenering werd niet door onderzoek bevestigd, maar werd ook niet tegengesproken. Dus redeneerden we maar zo’, schetst Hilda Martens, professor emeritus HRM en ‘leeftijdsfasebewust’ personeelsbeleid van de Universiteit Hasselt. Inmiddels heeft onderzoek die stelling wél weerlegd. Ouderen opleiden geeft hen meer werkgoesting en werkplezier of passie, waardoor ze langer willen en kunnen werken.

Goesting kan snel groeien

‘De focus moet liggen op goesting om langer te werken. Daarvoor is soms heel weinig nodig, bijvoorbeeld een leidinggevende die goed werk beloont met een schouderklopje. Het werkt soms ook als een klein deel van iemands takenpakket wat anders wordt ingevuld. Zo kreeg bij een productiebedrijf een arbeider de extra taak om de bedrijfswagens tijdig naar het onderhoud te sturen, of moest bij een ander bedrijf iemand het onderhoud voor de fietsen organiseren. 5 procent ander werk kan iemand veel meer werkgoesting geven’, constateert Hilda Martens. ‘Geef een oudere medewerker een taak die zichtbaar bijdraagt, gewaardeerd wordt en hem afwisseling geeft.’

©Dominic Verhulst

Een opleiding werkt ook motiverend als ze de bijdrage van de medewerker beter zichtbaar maakt. ‘Bij een producent van allerhande netten wisten arbeiders vroeger niet waarom hun dagelijks werk veranderde. Een informatieve training leerde hen dat en motiveerde hen.’ Overigens is een zekere weerstand tegen een opleiding niet altijd gericht tegen de opleiding op zich. ‘In een staalfabriek wilden technici niet naar een cursus omdat de timing hun dagelijks leven overhoop zou gooien. Met een andere timing wou iedereen meedoen.’

Wat heb ik eraan?

Martens zag nog nooit een werkgever weigeren om oudere medewerkers bij te scholen. Maar dat is het punt ook niet. ‘Oudere medewerkers willen niet meer ingaan op een opleidingsaanbod waar ze niets aan hebben, omdat ze de materie al kennen of omdat de opleiding onaangepast is. Vraag hen wat zij willen leren. Vaak werken ze langer dan de leidinggevende in het bedrijf. Zij zien vroegere opleidingsfouten opnieuw aankomen. Oudere werknemers willen geen opleiding meer die zes op tien scoort qua bruikbaarheid. Zij moet negen op tien waard zijn. Daarvoor moet je de bedoeling goed bespreken en heel duidelijk maken. De opleiding moet iets oplossen of nieuwe mogelijkheden aanreiken. Dan gaat het bedrijf er ook op vooruit.’

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.