Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Een doelgerichte opleiding, gekoppeld aan uw loopbaan

©DRIES LUYTEN

Opleiding en coaching worden steeds meer ingezet om competenties ook in functie van een individuele loopbaan te ontwikkelen. Want werkgever en werknemer verwachten allebei return van hun leerinspanningen.

‘De behoeften aan nieuwe competenties kun je opdelen in drie types: de specifieke voor het beroep, de generieke competenties die voor sectorkennis en flexibiliteit zorgen, en de metacompetenties waarmee een individu kan blijven leren en zijn loopbaan uitbouwen’, schetst professor Ans De Vos van de Antwerp Management School. Als de competenties niet voldoen voor de bedrijfsdoelstellingen, worden instrumenten bovengehaald die competenties kunnen verhogen of creëren. Maar een opleiding is niet altijd het beste instrument, vindt de hoogleraar. ‘Bepaalde competenties moet je opbouwen via jobrotatie, begeleiding of stages. Een bepaald volume aan opleidingsinspanningen halen, mag geen doel op zich zijn.’

Met win-win en nazorg

Opleidingen werken het best als ze een concreet antwoord geven op precieze competentienoden. De opleidingsbranche besteedt nu ook veel meer aandacht aan de return voor beide partijen. ‘Steeds vaker zetten organisaties interne, bedrijfsspecifieke vormingen op, waarin medewerkers samen opleiding volgen, zoals het ook hoort, en waarmee ze direct de vertaalslag naar de bedrijfscontext kunnen maken. Vergeet ook niet de nazorg van een opleiding. Het volstaat niet drie dagen cursus te volgen. Je moet de leerstof oefenen en toepassen, zelfs na een MBA-opleiding.’

‘Tijdens de recente crisisjaren maakten HR-mensen van de nood een deugd en werden ze creatiever om met beperktere middelen competenties te ontwikkelen. Maar ook los van de crisis neemt het belang van de loopbaan toe. Je probeert de bedrijfsstrategie te vervlechten met de loopbaanverwachtingen van medewerkers. Loopbaanontwikkeling wordt steeds meer de motor achter competentieontwikkeling’, constateert Ans De Vos.

Ontwikkelen is aantrekkelijk

‘Wie een aantrekkelijke werkgever wil zijn, schenkt daar het best genoeg aandacht aan. Maar de werknemer moet ook breed genoeg kijken en beseffen dat er via projecten, coaching of rotatie veel te leren valt. Zo ontstaat een leercultuur rond de bedrijfsdoelstellingen en de ontwikkelingsplannen van elke medewerker. Jammer genoeg hebben een aantal organisaties wel een opleidingsbeleid, maar nog geen loopbaanbeleid, vooral kleinere entiteiten. Sommige zetten sterk in op hun betere werkkrachten, maar volgen de wat minder sterke medewerkers niet zo goed op. Nochtans kun je het best in een grotere vijver vissen naar de benodigde competenties.’

Er is nog een lange weg af te leggen, besluit Ans De Vos. ‘Organisaties moeten duidelijk maken welke competenties ze in de toekomst nodig hebben. Vaak zeggen ze niet te veel, omdat de toekomst onzeker is. Maar dan kunnen de leidinggevende en de medewerker ook niet samen de toekomst bespreken en voorbereiden. Opleiding moet niet dienen om vandaag het huidige competentietekort op te vangen, maar moet perspectief op de toekomst geven.’

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.