Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De financiering van een overname

"Maak een realistisch businessplan op en houd hierbij ook rekening met toekomstige investeringen of de behoefte aan werkkapitaal" Rudi Aerts, Senior Wealth Manager bij Belfius Bank

De zoektocht naar de juiste financieringsvorm kan zeer complex zijn. Daarom enkele tips die koper en verkoper op weg helpen.

Maak een realistisch businessplan op

Meestal moet de overnemer een beroep doen op een banklening voor de financiering van de transactie. De terugbetaling van dit krediet komt in de meeste gevallen vanuit de cashflow van het overgenomen bedrijf, die wordt uitgekeerd aan de overnemer in de vorm van dividenden, tantièmes en managementvergoedingen. “Maak daarom een realistisch businessplan op en houd hierbij ook rekening met toekomstige investeringen of de behoefte aan werkkapitaal”, zegt Rudi Aerts. “Op basis van dit plan onderzoekt de bankier of de cashflow voldoende is om het krediet te kunnen afbetalen. Te optimistische scenario’s worden onverbiddelijk naar de prullenmand verbannen.”

Spring samen met de bank in het bad

De overname volledig met een bankkrediet financieren is niet mogelijk. De bank vraagt altijd aan de overnemer om zelf een gedeelte van het bedrag op tafel te leggen. 30 procent eigen inspanning is de norm. “Een overnemer moet bewijzen dat hij zich ook met zijn persoonlijke financiële middelen wil engageren, zodat de bank niet de enige partij is die een financieel risico loopt”, legt Rudi Aerts uit. “Het winstpotentieel voor de bank is namelijk beperkt: als het goed gaat met het bedrijf, kan  de bank alleen de intrest op het verstrekte krediet verdienen. Maar het risico op verlies voor de bank is onbegrensd: als het fout afloopt, ziet de bankier zijn geld nooit meer terug.”

De verkoper als financieringsbron

Heeft de koper niet voldoende eigen middelen om te investeren? Dan kan hij een beroep doen op familie of vrienden, op business angels of op  publieke instellingen zoals de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) of de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM). Ook de verkoper is misschien bereid om te helpen, tipt Rudi Aerts. “Hij kan een zogenoemde vendor loan toestaan. Een gedeelte van het overnamebedrag moet dan pas later betaald worden. In ruil betaalt de koper wel een rentevergoeding aan de verkoper. Meer en meer verkopers zijn bereid om zo’n vendor loan toe te staan, merken we.”

EIF helpt om de waarborgpositie te optimaliseren

De wetgeving beperkt bij een kredietverlening voor een overname de mogelijkheden om de activa van het overgenomen bedrijf als waarborg te nemen. Een beleggingsportefeuille, vastgoed of meer ingewikkelde schema’s zoals een ‘debt push down’ bieden dan een oplossing. Onder bepaalde voorwaarden kan een overnemer gebruik maken van het Europees  Investeringsfonds (EIF) en zo zijn waarborgpositie verstevigen. “Als voor de overname een nieuwe vennootschap wordt opgericht en als het gaat over een overname van 100 procent  van de aandelen, zal het EIF via Belfius een gratis waarborg verstrekken”, weet Rudi Aerts.

Besluit? Besteed genoeg aandacht aan een goed overnameplan. “In dat plan moet u zowel de financiële vooruitzichten van het over te nemen bedrijf uitwerken, als de manier waarop de overname zal gefinancierd worden”, besluit Rudi Aerts. “De medewerkers van uw Belfius-kantoor staan u hierbij met raad en daad bij.”

 

Extra waarborg van het Europees Investeringsfonds

Belfius werkt samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) om het concurrentie vermogen en het innovatiepotentieel van Europese ondernemingen te bevorderen. Dankzij dat partnership kunnen ondernemers die een nieuwe activiteit willen opstarten en een financieringsaanvraag indienen bij Belfius, gratis de garantie van het EIF bekomen. Die garantie kan de analyse van hun aanvraag vergemakkelijken, want starters moeten dan zelf minder waarborgen leveren. De kredietaanvraag moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen: het moet gaan om een krediet van minimaal 75 000 euro en maximaal 500 000 euro en de duurtijd van het krediet moet minimum 18 maanden en maximum 20 jaar bedragen.

De financiering geniet een garantie verleend binnen het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie van de Europese Unie.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.