Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De steun activeert en begeleidt vooral

Bent u klaar om te beginnen aan de overdracht van uw bedrijf? Weet dan dat u er niet alleen voor staat. De overheid biedt verschillende soorten steun. Beknopt samengevat zien die er zo uit: Vlaamse subsidies voor begeleiding

Alle Vlaamse subsidies bij bedrijfsoverdracht, opvolging en overname vergoeden 50 % van de inspanningen voor opleiding, gewoon advies, strategisch advies en persoonlijke coaching, als er een erkende dienstverlener wordt ingeschakeld.

  • Voor kleinere adviezen geldt een minimum projectbedrag van 500 euro en een maximum steun van 2 500 euro per jaar à rato van 45 euro per uur.
  • Strategisch advies op een overdrachtsplan krijgt steun voor een analyse, een advies voor een overdrachtsscenario en een uitvoeringsplan. Minimum projectbedrag: 7 500 euro. Maximum steun: 25 000 euro. Dezelfde bedragen gelden voor een haalbaarheidsstudie en strategisch transformatie-advies bij opvolging of overname.
  • Voor coaching bij de voorbereiding van een bedrijfsoverdracht, opvolging of overname geldt een maximum steun van 10 000 euro en 45 euro per uur, vanaf een minimum projectbedrag van 500 euro.
  • Via FinMix krijgen ondernemers die het kapitaal van het bedrijf openstellen voor vreemde inbreng, een screening en begeleiding om hun project aan investeerders voor te stellen.

Financiële steun

Omdat het federale Participatiefonds eerder kleinere ondernemingen ondersteunt, richt de steun van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) zich eerder op grotere ondernemingen. PMV heeft haar waarborgregeling afgestemd op bedrijfsoverdracht en het bedrag van de WIN-WIN-lening is opgetrokken tot 200 000 euro.

Brusselse subsidies voor begeleiding

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een specifieke steunmaatregel voor bedrijfsoverdracht.

  • Ondernemers krijgen 6 tot 12 maanden steun voor een peterschap in de vorm van een maandelijkse premie van 1 000 euro voor de opleiding van de overnemer, waarbij de overlater de rol van peter op zich neemt. Enige voorwaarden: de overlater is niet jonger dan 58 en geen familie van de overnemer.
  • Brusselse kmo”s, die een externe consultant voor bedrijfsadvies inhuren, kunnen een subsidie krijgen, als ze daarmee een concreet beheersprobleem oplossen of de werking of competitiviteit verbeteren via businessplan, marktonderzoek, herstructureringsplan en dergelijke meer. 

Een vruchtbaar Partnership

Belfius werkt samen met het Europees Investeringsfonds (EIF) om het concurrentievermogen en het innovatiepotentieel van Europese ondernemingen te bevorderen. Dankzij dat partnership kunnen ondernemers die een nieuwe activiteit willen opstarten en een financieringsaanvraag indienen bij Belfius, gratis de garantie van het EIF bekomen. Die garantie kan de analyse van hun aanvraag vergemakkelijken. Starters moeten dan immers zelf minder waarborgen leveren. De kredietaanvraag moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het gaan om een krediet van minimaal 75 000 euro en maximaal 500 000 euro. Verder moet de duurtijd van het krediet minstens 18 maanden en hoogstens 20 jaar bedragen. De financiering geniet een garantie verleend binnen het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie van de Europese Unie.

 

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.