Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Geef de fakkel op tijd door

Patrick Jordens, werkgroepleider Opvolging & Overname Agentschap Ondernemen. ©Thierry du Bois

Vergrijzing, dat betekent ook een stroom van uittredende ondernemers. Hun opvolging is nog lang niet altijd geregeld. Daar wil de Vlaamse overheid iets aan doen, met subsidies, maar vooral met veel bewustmaking en begeleiding.

Het Vlaamse beleid voor bedrijfsoverdracht is in handen van het Agentschap Onder - nemen. “We moeten ondernemers ervan bewust maken dat ze op tijd moeten beginnen aan een strategie voor hun opvolging. Een bedrijfsoverdracht vraagt doorgaans vijf tot zeven jaar”, weet Patrick Jordens, werkgroepleider Opvolging & Overname bij het agentschap.

“We leggen het accent dus vroeg in het proces.” De meeste modellen beginnen pas waar het agentschap nu de derde stap legt. Na de bewustmaking volgt gerichtere informatie over de verschillende aspecten van bedrijfsoverdracht en over steunmaatregelen, dan een sterk gefocuste begeleiding bij de uitwerking van de menselijke, financiële, juridische en fiscale aspecten. Daarmee schetst Jordens het stappenplan dat het agentschap ontwierp, het Overdrachtsplan. Bedrijven krijgen subsidies als zij met een erkende adviseur het Overdrachtsplan invullen en uitvoeren.

“Het plan gaat in detail op alle facetten in, zowel voor familiale overdracht, als voor verkoop of een tussenvorm”, schetst Jordens. Het maakt deel uit van het informatiepakket voor ondernemers, waarin ook een ‘technische’ brochure met de juridische aspecten en de beste fiscale en financiële mogelijkheden zit. Daarnaast zet het agentschap een sensibiliseringscampagne op en houdt het een rist infosessies tijdens de jaarlijkse Week van de Bedrijfsoverdracht, die nu plaatsvindt. De Vlaamse regering heeft ook gerichte ondersteuningsinstrumenten om 55-plussers te helpen bij de overdracht van hun bedrijf.

“Traditioneel gaat er veel aandacht naar financiële, fiscale en juridische aspecten, maar een bedrijfsoverdracht gaat voor 80 procent over emotio - nele facetten. Als je daaraan voorbijgaat, stijgt de kans op mislukking fors”, merkt Patrick Jordens op. Op www.agentschapondernemen.be vindt u alle informatie en aanvraagformulieren. Er staan ook drie gratis online tests, over goed bestuur, verkoop en familiale opvolging. Er komen volgend jaar nog specifieke opleidingsprogramma”s voor familiale overdragers, verkopende ondernemers, starters en groeiende ondernemingen met overnamemogelijkheden. En het Vlaamse beleid pakt ook de andere kant van een bedrijfsoverdracht aan, met name de potentiële overnemers. Zij krijgen steun voor een haalbaarheidsstudie bij een mogelijke overname.

Beleid wil continuïteit in de bedrijven steunen

Kris Peeters, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Economie besteedt veel aandacht aan de opvolging en overname van bedrijven. “We staan voor een belangrijke en omvangrijke uitdaging. Vandaag is ruim een derde van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen tussen de 50 en 65 jaar. Die bedrijven zijn samen goed voor 356 000 voltijdse banen. En die jobs zijn bedreigd zonder continuïteit voor de ondernemingen. Bijna zes op de tien ondernemers die binnen de 10 jaar hun bedrijf moeten overdragen, weten nog niet aan wie. Twee jaar geleden zijn we gestart met het Masterplan Opvolging en Overname. Een overgedragen bedrijf is vaak succesvoller dan een nieuwe starter.” 

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.