Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Onmiddellijk na de overname werken aan toekomstige groei

“Het is zeer belangrijk dat de ondernemer zijn businessplan met groeiambities zorgvuldig vertaalt naar een financieel plan en een liquiditeitsplan.” Vincent Sneyers, commercieel directeur voor Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant bij Belfius Bank & Verzekeringen

Een bedrijf moet na een overname weer snel zien aan te knopen met duurzame groei. Het heeft daarbij in elk stadium nood aan aangepaste financieringsmiddelen. En moet een win-winpartnership met de bank proberen uit te bouwen. Volgens Vincent Sneyers, commercieel directeur voor Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant bij Belfius Bank & Verzekeringen, kan zulk partnership de ondernemer behoeden voor gevaarlijke groeicrisissen.

Bij het financieren van groei komt het erop aan zich niet te laten verrassen. De eerste betrachting bij een overname is uiteraard de continuïteit van de onderneming te garanderen: materiaal dat aan vervanging toe is, vervangen, anticiperen op de lasten die gaan verdwijnen door de komst van het nieuwe management, enz. ‘Men tracht veelal de loonkosten te optimaliseren om zo de kosten die het rechtstreekse gevolg zijn van de overname te verlichten’, zegt Vincent Sneyers, commercieel directeur voor Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant bij Belfius. ‘De overnemers dragen hun steentje bij tot die collectieve inspanning door minder loon op te nemen dan hun voorgangers.’ Maar groeien aan het tempo van een kabbelend beekje is geen optie. Een ondernemer heeft nu eenmaal groeiambities en beschikt over een businessplan dat hij op middellange termijn wil realiseren. En daar houdt hij best van bij  de aanvang rekening mee. Is er nood aan extra productiecapaciteit? Moet het gamma uitgebreid worden? Moet de afdeling onderzoek en ontwikkeling (R&D) versterkt worden? Is het nodig om een concurrent over te nemen? Of om de activiteiten te outsourcen? Of om nieuwe markten in het buitenland te prospecteren?

Financieringsbehoeften 

De nood aan financiering van de overgenomen onderneming heeft twee oorzaken: enerzijds moet de dagelijkse werking verzekerd worden en anderzijds moeten de voorwaarden  voor toekomstige groei gecreëerd worden.
• Om de dagelijkse werking te verzekeren, kan het kaskrediet  een oplossing bieden. Belfius Business Cash Plus (zie kader) is daar een goed voorbeeld van.
• Belfius biedt ondernemingen ook de mogelijkheid om gebruik te maken van factoringoplossingen. Wat houdt factoring in? De bank schiet het geld van openstaande facturen van de klanten van de onderneming voor in afwachting van betaling. Zo kan de onderneming over liquiditeiten beschikken en is ze minder afhankelijk van de ‘betaalwillekeur’ van haar eigen  ebiteuren.
• Voor de middellange en de lange termijn is er nood aan andere bijkomende financieringsmiddelen. ‘Die investeringskredieten op middellange termijn kunnen verschillende vormen  annemen’, preciseert Vincent Sneyers. ‘Wij bieden bijvoorbeeld onroerende leasing aan om nieuwe productiecapaciteit te ontwikkelen, om een nieuwe zetel op te richten, enz. Maar ook roerende leasing. Die heeft voornamelijk betrekking op het wagenpark.’

Financiering van de groei

‘Niets is erger dan in extremis het hoofd te moeten bieden aan een ‘groeicrisis’. Die is namelijk even kritiek voor de onderneming als voor de overname zelf’, waarschuwt Vincent Sneyers. ‘Vooral omdat ze meestal goed te voorzien is. Iedere groei houdt nu eenmaal risico’s in.’ Een voorbeeld: een onderneming die haar zakencijfer wil doen groeien, moet meer voorraad inslaan en zal haar klantentegoeden zien toenemen. Ze loopt daarbij vooral een risico met de klanten die ze onvoldoende kent. Iedere verhoging van het zakencijfer leidt tot en nood aan meer bedrijfskapitaal. Maar als er onvoldoende capaciteit is voor autofinanciering en/of als de onderneming al in de schulden zit, kan ze snel in de gevarenzone terechtkomen. Ze heeft dus nood aan een stabiel bedrijfskapitaal. Door het groeitraject mee te financieren, deelt de bankier het economisch risico met de onderneming. En dat is slechts mogelijk via een sterk partnership.

‘Wij bieden onze klanten een kantorennetwerk in hun buurt, met personeel met ervaring in bedrijfskunde, dat de plaatselijke context goed kent en nauw samenwerkt met het personeel van onze zetel’, vertelt Vincent Sneyers. ‘Uw bankier volgt uw projecten op, waarschuwt u voor de gevaren die achter elke hoek schuilen en anticipeert op eventuele problemen. Van bij de opmaak van uw businessplan staat uw bankier aan uw zijde. Hij helpt u zo uw groei te optimaliseren en liquiditeitscrisissen te  voorkomen. Bij Belfius nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op om ondernemers te begeleiden. Die interactie met onze bedrijfsklanten is nog belangrijker in een economisch moeilijke context wanneer de manoeuvreerruimte overal beperkt is.’

 

Van de professionele naar de privésfeer

Belfius voelt zich niet geroepen om tijdelijke kredieten te verlenen, maar wel om een duurzaam partnership aan te gaan gebaseerd op wederzijds vertrouwen.De meerwaarde voor de onderneming: gepersonaliseerd advies en een performante opvolging. Naast die geprivilegieerde relatie met de onderneming wordt de ondernemer ook in zijn privésfeer bijgestaan. Belfius begeleidt de ondernemer namelijk ook bij de opbouw van zijn vermogen, onder meer dankzij de inkomsten die door de onderneming gegenereerd worden. Het totaalplaatje wordt bekeken waardoor de ondernemer de beste voorwaarden krijgt voor zowel zijn beleggingen als zijn kredieten.

Belfius Business Cash Plus, uw kaskrediet voor een optimale liquiditeit

Belfius Business Cash Plus is een kredietvorm op uw professionele zichtrekening. Met dit kaskrediet beschikt u over de nodig liquide middelen om tijdelijke en/of periodiek terugkerende behoeften te financieren of om tijdelijke verschillen tussen uw inkomsten en uitgaven op te vangen, zonder dat daaraan een strikt terugbetalingplan is gekoppeld.

Limieten:
- minimaal: 3 750 euro
- maximaal: 22 500 000 euro


Terugbetaling: afhankelijk van de inkomsten uit uw activiteit. U moet er gewoon voor zorgen dat u de toegelaten debetstand op uw Belfius Business Account niet overschrijdt.

Interest:
- degressieve, concurrentiële interestvoet;
- berekend op de opgenomen bedragen;
- automatisch aangerekend per kalenderkwartaal;
- met om de 3 maanden een reserveringsprovisie op het niet-opgenomen bedrag van de toegekende lijn.

Flexibiliteit: aangezien uw kaskrediet verbonden is aan uw Belfius Business Account, vermindert elke terugbetaalde euro onmiddellijk uw debetsaldo. Fiscaliteit: de interesten en andere kosten zijn in principe aftrekbaar als beroepskosten.

 

Wenst u meer info? Neem contact op met uw specialist Business Banking in uw Belfius Bankkantoor.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.