Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Dankzij nieuwe medicijnen leven we langer en gezonder

Een uitgebreide studie in opdracht van pharma.be toont hoe innovatieve medicijnen en behandelingen een wereld van verschil maken, zowel voor de patiënt als voor de samenleving.

Belgische farmaceutische bedrijven spelen een cruciale rol in de strijd tegen Covid-19, hier en elders in de wereld. Maar de vaccins tegen het coronavirus zijn lang niet de enige nieuwe en innovatieve medicijnen die de weg naar de markt vonden. In opdracht van sectorfederatie pharma.be zocht het onafhankelijke onderzoeksbureau Seboio uit wat de meerwaarde is van de wetenschappelijk doorbraken die farmabedrijven de afgelopen twintig jaar hebben gerealiseerd, zowel voor de patiënten en hun familie als voor de samenleving in haar geheel.

Dankzij medicatie is aids een chronische aandoening en kunnen de meeste patiënten een normaal leven uitbouwen.

Enkele cijfers over nieuwe geneesmiddelen en behandelingen die boekdelen spreken? Het aantal overlijdens door hart- en vaatziekten is sinds 2000 met 45 procent gedaald. Er zijn vandaag liefst 4.000 sterfgevallen per jaar minder. De afgelopen 20 jaar zijn er ook 70 nieuwe behandelingen voor diabetes geïntroduceerd, die de levenskwaliteit van patiënten aanzienlijk verbeterden. Ook over hiv, het virus dat aids veroorzaakt, schreven innovatieve geneesmiddelen een succesverhaal. Dankzij medicatie is aids vandaag een chronische aandoening en kunnen de meeste patiënten een normaal leven uitbouwen.

Langer en gezonder leven

Het onderzoek van Seboio kreeg als titel Twenty years of high societal impact - The Value of Medicines in Belgium en toont overtuigend aan dat innovatieve geneesmiddelen cruciaal zijn in de behandeling van patiënten. Een cijfer dat de vooruitgang treffend vat is de levensverwachting. In vergelijking met 1990 leven vrouwen gemiddeld 4,1 jaar langer en mannen zelfs 5,8 jaar, wat maakt dat de gemiddelde Belg mag hopen om 81,3 jaar oud te worden. Sinds de eeuwwisseling sterven bijna een kwart (22%) minder mensen vroegtijdig.

Natuurlijk verklaren veel factoren dit succes: mensen leven gezonder, er is meer preventie, gezondheidsproblemen worden sneller opgespoord, diagnoses zijn betrouwbaarder, chirurgie is er ontzettend op vooruit gegaan, enzovoort. Maar innovatieve geneesmiddelen springen er wel uit als verklarende factor. Volgens een internationale studie zijn ze goed voor 73 procent van de stijging in de levensverwachting in de OESO, het economisch samenwerkingsverband van welvarende landen.

Mensen hebben niet alleen langere, maar ook gezondere levens. Dankzij innovatieve medicijnen hebben patiënten doorgaans minder pijn, ze gaan minder snel achteruit en kunnen langer professioneel actief blijven. Nieuwe behandelingen slaan vaak ook beter aan en komen met minder bijwerkingen. Dankzij al die ontwikkelingen is de impact van een ziekte op familie en sociaal leven veel minder groot.

Maatschappelijke impact

De nieuwe generatie reumamedicijnen pakt niet alleen symptomen aan, maar vertraagt ook de achteruitgang van gewrichten.

De studie brengt ook de maatschappelijke meerwaarde van innovatieve geneesmiddelen in kaart. Natuurlijk is gezondheidszorg in de eerste plaats belangrijk voor de patiënten. Maar als we een correcte inschatting van de waarde van innovatieve medicijnen willen maken, moeten we ook de economische impact in overweging nemen. 

De kosten van ziekte voor een samenleving zijn legio: de patiënt staat voor medische kosten en inkomensverlies, werkgevers dragen kosten voor vervanging en verloren uren, en de maatschappij ten slotte betaalt medische kosten en vervangingsinkomens. Kortom, elke nieuwe behandeling die overlijdens vermijdt, die voorkomt dat mensen uitvallen of die maakt dat mensen sneller herstellen en weer aan de slag kunnen, creëert een enorme economische meerwaarde voor de samenleving in haar geheel.

In de laatste twintig jaar heeft de bevolking op arbeidsleeftijd per 100.000 inwoners 3,4 bijkomende jaren gekregen. In geld uitgedrukt betekent dat een extra bijdrage aan de Belgische economie van 5,4 miljard euro, enkel en alleen al in 2017. Dat volstaat om ruim een kwart van het gat dat de coronacrisis in de begroting heeft geslagen dicht te rijden.  

Reuma: van pijn verbijten naar normaal leven

België telt 57.000 patiënten met reumatoïde artritis, 16 procent meer dan bij de eeuwwisseling. Het Seboio-rapport onderzoekt hoe innovatieve geneesmiddelen het verloop van de ziekte hebben veranderd.

Onbehandeld wordt reumatoïde artritis (RA) progressief erger. Wat begint met gezwollen en stijve gewrichten leidt op termijn tot grote beperkingen en sterk verminderde mobiliteit en kan uiteindelijk zelfs in overlijden uitmonden. Vaak ervaren patiënten eerst beperkingen in hun vingers en handen en moeten ze vooral veel pijn verbijten.

Vroeger kregen reumapatiënten vooral pijnstillers en anti-inflammatoire middelen en werden in laatste instantie kunstmatige gewrichten ingepland. Maar het jongste decennium kwam er een nieuwe generatie biologische middelen op de markt, die niet zozeer de symptomen maar wel de oorzaken aanpakken. Deze innovatieve medicijnen slagen er zelfs in om de onderliggende achteruitgang van gewrichten te vertragen of zelfs te stoppen.

Het hoeft geen betoog dat de levenskwaliteit van de patiënten er met grote sprongen op vooruit is gegaan. Zelfs mensen met ernstige symptomen kunnen een vrijwel normaal leven leiden en zijn dus ook veel minder vaak afwezig op hun werk. De studie berekent hoe dat gemiddeld leidt tot een productiviteitswinst van 4.000 euro per jaar per patiënt. Voor heel België betekent dat een winst van 16,5 miljoen euro per jaar.

 

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.