Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De lange weg naar een nieuw medicijn

Van de erkenning van een medische nood tot een oplossing bij de patiënt: een nieuwe behandeling ontwikkelen kost veel tijd en geld. Elk medicijn is een huzarenstukje dat een lange weg heeft afgelegd.

De zoektocht naar een behandeling

De zoektocht naar een behandeling start vanuit een medische nood, nieuwe wetenschappelijke inzichten of onderzoeksprioriteiten bij universiteiten of farmaceutische bedrijven. Om een effectieve behandeling te vinden is al snel 10 jaar onderzoek nodig.

De zoektocht naar een kandidaat-medicijn

Om een potentiële behandelingswijze te vertalen naar een kandidaat-medicijn nemen onderzoekers soms tot een miljoen verschillende moleculen onder de loep. Het is een zoektocht naar een naald in een hooiberg die jaren in beslag kan nemen.

Preklinische proeven

Zodra er één of meerdere moleculen gevonden zijn die een medicijn kunnen worden, is het tijd om te testen, maar nog niet op mensen. Wel kijken de onderzoekers naar bijvoorbeeld de gepaste samenstelling van een molecule of de haalbaarheid van een techniek. 

Klinische proeven

In een volgende fase starten de testen op mensen, de zogenaamde klinische proeven. Die zijn zeer streng gereguleerd. Ze verlopen in drie fases, waarbij onder meer de veiligheid, de werking en de juiste dosering onderzocht worden.

Goedkeuring

Als een kandidaat-medicijn alle proeven succesvol doorstaat, moet het de goedkeuring krijgen van de toezichthouder. In Europa is die taak weggelegd voor het Europees Geneesmiddelenagentschap. Alleen dan kan het op de markt komen en is het beschikbaar voor patiënten.

Terugbetaling

Na de goedkeuring starten de onderhandelingen over de prijs en de terugbetaling. Naast de ontwikkelingskosten spelen ook de meerwaarde voor de patiënt en de impact op het budget voor gezondheidszorg een doorslaggevende rol.

Beschikbaar op de markt

Zodra alle onderzoeken achter de rug zijn en alle administratieve lichten op groen staan, komt een nieuw medicijn op de markt. De opleiding van bijvoorbeeld dokters en apothekers maakt dat het tot bij de patiënt geraakt. De effecten op langere termijn en mogelijke bijwerkingen worden continu opgevolgd.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.