Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Oude geneesmiddelen zijn zoals batterijen: inzamelen is de boodschap

©Shutterstock

Heeft u thuis nog ongebruikte of vervallen geneesmiddelen in het medicijnkastje staan? Eén adres: de apotheek in uw buurt. Samen met alle spelers in de keten – van producent over groothandelaar en apotheker tot consument - wil sectorfederatie pharma.be nóg nadrukkelijker inzetten op de inzameling van oude geneesmiddelen. Omdat zowel onze gezondheid als het milieu daar wel bij varen.

In 2016 brachten we met z’n allen 639 ton vervallen of ongebruikte geneesmiddelen terug naar de apotheker. Dat cijfer zit in stijgende lijn - vorig jaar ging het al om 658 ton – maar toch verdwijnen er nog te veel ongebruikte geneesmiddelen gewoon in de vuilbak, het toilet of de riool. Sectorfederatie pharma.be zet dan ook al jarenlang in op de selectieve inzameling en vernietiging. Geneesmiddelen kan je immers niet zomaar op één lijn plaatsen met andere afvalfracties: ze kunnen niet enkel schadelijk zijn voor het milieu, ze kunnen ook nog eens de volksgezondheid schaden.

‘In de hele cyclus, van onderzoek en productie over het gebruik tot de vernietiging van geneesmiddelen, wordt heel bewust gefocust op het vermijden van milieuverontreiniging'

An Adriaensen
Directeur Volksgezondheid bij pharma.be

‘In de hele cyclus, van onderzoek en productie over het gebruik tot de vernietiging van geneesmiddelen, wordt heel bewust gefocust op het vermijden van milieuverontreiniging. Hiervoor is een vlotte samenwerking met alle actoren binnen de keten cruciaal,’ weet Ann Adriaensen, directeur Volksgezondheid bij sectorfederatie pharma.be. ‘Hiervan wordt overigens niet enkel het milieu beter: we dragen zo ook bij tot de efficiëntie, de kwaliteit en de veiligheid van de geneesmiddelen in het medicijnkastje. De laatste – en  cruciale –  schakel in deze keten is uiteraard de consument zelf, en die willen we graag nog extra sensibiliseren. Het valt heel moeilijk  in te schatten hoeveel ongebruikte of vervallen geneesmiddelen nog niét ingezameld en vernietigd worden. Heel veel consumenten bewaren thuis immers nog oude voorraden of restantjes in hun medicijnkastje. Daarom is het een goed idee om de voorraad af en toe even te inspecteren, zowel op vervallen als op niet gebruikte geneesmiddelen.’

Gevaarlijk

Voor de inzameling van die restfracties viel de keuze op de apotheken, een bijzonder laagdrempelig inzamelpunt. Ann Adriaensen: ‘De apotheker bewaart die teruggebrachte geneesmiddelen in een speciale doos, die achteraf door de groothandelaars/verdelers wordt opgehaald tijdens de leveringsronde met nieuwe geneesmiddelen. Daarna wordt het totaal aan oude of vervallen geneesmiddelen naar de verbrandingsoven gebracht. De factuur daarvoor wordt betaald door alle farmaceutische bedrijven in ons land.’

Zowel met blisterverpakkingen die nog een aantal pillen bevatten als met flesjes met restanten van siropen, sprays of restjes zalf in tubes is men bij de apotheek welkom. Enkel naalden – die apart worden ingezameld - of kartonnen doosjes en bijsluiters vallen niet onder die regeling.

‘Restanten uit flesjes of flacons zomaar in het toilet of in de wasbak gieten, is absoluut te vermijden. Finaal belanden die immers in de riolen of in het grondwater, en dit kan een grote impact hebben op het milieu. Dat willen we als industrie en als sectorfederatie absoluut voorkomen. Maar ook ongebruikte pillen of halflege tubes zomaar in het huisvuil kieperen is geen goed idee. Je weet immers nooit waar die later eventueel nog terechtkomen,’ klinkt het. ‘Vervallen geneesmiddelen kunnen daarenboven ook nog eens extra gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld voor dieren of kinderen.’

Brussels kunstproject focust op complexe relatie tussen farmaceutische stoffen en watervervuiling

Nog tot 4 december kan u in de Brusselse Bozar de tentoonstelling Faces of Water | Art Meets Awareness gaan bezoeken. Daar valt onder meer het kunstproject STARTS4Water te bewonderen, van de hand van de Amerikaansekunstenaar Haseeb Ahmed. Hij werkt al ruim tien jaar rond wind en water, en focust in Brussel op de impact van de farmaceutische vervuiling die in onze waterketen terechtkomt. Waarna ze vervolgens ook sporen nalaat in onze oceanen en waterlopen en in de levende organismen daarin. Negentig procent van die vervuiling is afkomstig van restsporen van farmaceutica in zowel menselijke urine als in de urine van de dieren die we fokken voor consumptie. En dus komen we tot de paradoxale vaststelling dat een aantal stoffen die ontwikkeld werden om onze lichamelijke gezondheid te ondersteunen, op termijn ook onze ecosystemen kunnen aantasten. Met zijn kunst zoomt Hasseeb in op deze complexiteit. Een groot deel van de vervuiling in het ecosysteem hebben we zelf in de hand. Ook via kunst wil pharma.be mensen bereiken om ook hun steentje bij te dragen. Wie graag eens een kijkje wil gaan nemen: klik hier.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.