Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Smart Cities bieden schitterende investeringsmogelijkheden'

Ivo Weinöhrl, Senior Investment Manager bij Pictet AM

Volgens de Verenigde Naties zullen er in 2050 bijna 10 miljard mensen op onze planeet zijn. De meeste van hen zullen in stedelijke gebieden wonen en werken. ‘De verstedelijkingstrend vraagt om slimme oplossingen en investeringen’, zegt Ivo Weinöhrl, Senior Investment Manager van de Smart City-strategie bij Pictet Asset Management.

Sinds enkele jaren is er een duidelijke verschuiving van de bevolking naar stedelijke gebieden. Vandaag woont 55% van de wereldbevolking in of nabij een stad. Verwacht wordt dat dit tegen 2050 ongeveer 70% zal zijn. ‘Steden zijn daarenboven echte economische groeimotoren’, zegt Ivo Weinöhrl. ‘Ze zijn goed voor bijna 80% van het mondiale BBP.’

Groeiende steden creëren echter ook heel wat uitdagingen. Ze zijn verantwoordelijk voor 70% van de broeikasgasemissies in de wereld. En grote steden hebben vaak te lijden onder slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast, vervuiling, verkeersproblemen, enzovoort. ‘Naarmate de bevolking verder groeit, zullen steden slimmere oplossingen moeten vinden om aan de behoeften van hun inwoners te voldoen en hun levenskwaliteit te verbeteren’, waarschuwt Ivo Weinöhrl.

Advertentie

Slimme steden : de oplossing

Slimme steden kunnen de levenskwaliteit van hun burgers verbeteren. Zij doen dit onder meer door de data te verzamelen die worden gegenereerd door een steeds meer digitaal leven, die data te analyseren en ervan te leren. ‘Zo kunnen Smart Cities antwoorden bieden op de stedelijke uitdagingen en zorgen ze voor een meer leefbare en duurzame verstedelijking’, aldus Ivo Weinöhrl.

Steden hebben daarnaast nood aan innovatieve bedrijven die nieuwe ideeën en technologieën ontwikkelen om de manier waarop steden worden beheerd te veranderen. Dit gaat om oplossingen voor het terugdringen van vervuiling, het efficiënter gebruik van hulpbronnen of het verbeteren van de gezondheidszorg en sociale structuren. ‘Bedrijven die helpen om steden efficiënter en duurzamer te beheren en ontwikkelen, hebben een enorm groeipotentieel.’

Investeringsmogelijkheden

Om de uitdagingen die verstedelijking met zich meebrengt aan te gaan, heeft Pictet AM een unieke beleggingsstrategie ontwikkeld. De fondsbeheerder gaat veel verder dan een klassieke infrastructuurbelegging en heeft verschillende veelbelovende beleggingssegmenten geïdentificeerd.  

Enerzijds selecteren de beheerders bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen en beheren van de steden van morgen, met de nadruk op efficiëntie en duurzaamheid. ‘We selecteren bedrijven die traditionele infrastructuur leveren, zoals watervoorziening en afvalbeheer, alsook bedrijven die voor digitale infrastructuur zorgen, zoals 5G-communicatie,  betaalnetwerken of nieuwe mobiliteitsoplossingen.’

‘Bedrijven die bijdragen tot een efficiëntere en duurzamere ontwikkeling en beheer van steden, hebben een enorm groeipotentieel’

Ivo Weinöhrl
Senior Investment Manager bij Pictet AM

Anderzijds identificeren ze bedrijven die een verhoging van de levenskwaliteit in de stad van morgen mogelijk maken. Deze bedrijven leveren oplossingen voor het stedelijke leven van de 21e eeuw, van wonen tot werken en ontspanning.

‘Investeren in het thema Smart Cities betekent dus investeren in geconnecteerde infrastructuur, online en contactloze betalingssystemen, slimme energienetwerken, eco-woningen en energie-efficiënte gebouwen en stedelijke recreatie- en sportfaciliteiten.‘ illustreert Ivo Weinöhrl.

Een actief beheerde strategie met doorgedreven integratie van ESG-criteria

Bij de samenstelling van de portefeuille wordt een actieve beleggingsbenadering gevolgd die speciaal is ontwikkeld voor de thematische strategieën van Pictet AM. De beheerders zijn experts in hun thema. Ze maken een gedetailleerde analyse van alle bedrijven in het beleggingsuniversum om de meest veelbelovende investeringsmogelijkheden te vinden die maximaal kunnen profiteren van de verstedelijking.

De Smart City-strategie van Pictet AM valt onder Artikel 9 van de Europese SFDR-verordening. Het is met andere woorden een beleggingsproduct met een specifieke duurzaamheidsdoelstelling. De ondernemingen in portefeuille moeten een positieve milieu- en sociale impact hebben en ook blijk geven van deugdelijk bestuur. ‘Beleggers kunnen via deze strategie dus een positieve impact genereren op de samenleving en de planeet’, benadrukt Ivo Weinöhrl.

Het fonds heeft ook het 'Towards Sustainability' label, ondersteund door Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. ‘Deze kwaliteitsnorm, die wordt toegekend na grondige analyse, certificeert dat een fonds geen bedrijven opneemt met niet-duurzame activiteiten’, aldus Ivo Weinöhrl.‘

Meer informatie over de beleggingsstrategie van Pictet AM gericht op het thema vindt u hier.

 

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.