Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘We kunnen economische groei loskoppelen van energieverbruik en CO2-uitstoot'

Xavier Chollet, Senior Investment Manager bij Pictet AM

De snelle groei van de wereldbevolking en de economische ontwikkeling van opkomende landen zoals China en India hebben ons energieverbruik sterk doen stijgen. ‘De komende jaren zal schone energie van essentieel belang zijn om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen en tegelijkertijd de milieu- en klimaatuitdagingen aan te pakken’, zegt Xavier Chollet, Senior Investment Manager van de Clean Energy-strategie bij Pictet Asset Management.

Pictet AM investeert al sinds 2007 in de transitie naar een CO2-arme economie. ‘We beleggen in bedrijven actief in de domeinen van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Maar ook technologieën en infrastructuur die essentieel zijn voor de overgang naar een CO2-arme economie staan centraal. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in energieopslagsystemen, halfgeleiders en intelligente elektriciteitsnetwerken’, legt fondsbeheerder Xavier Chollet uit. ‘Zo kunnen we economische groei loskoppelen van energieverbruik en broeikasgasemissies.’

In het begin konden wind- en zonne-energie niet concurreren met fossiele brandstoffen. Ondertussen hebben technologische innovaties daar verandering in gebracht. Tegenwoordig zijn hernieuwbare energiebronnen in sommige landen het goedkoopst om elektriciteit op te wekken. ‘En die trend versnelt’, vervolgt Xavier Chollet. ‘De overheid zet massaal in op een versnelling van de energietransitie in alle sectoren, inclusief transport en mobiliteit. Deze transitie zal de komende jaren alleen maar intensiever worden.’

Een investering met impact

De beleggingen van de beheerders van Pictet AM genereren niet alleen een financieel rendement, maar ook een significante milieu-impact. ‘Wij selecteren bedrijven waarvan de activiteiten een positieve impact hebben op de planeet en het milieu’, bevestigt Xavier Chollet. ‘In die zin investeren onze klanten bijna rechtstreeks in de energietransitie. Het is een efficiënte en krachtige manier om hun kapitaal te laten groeien.’

De stroomversnelling waartoe Covid-19 leidde

Het afgelopen jaar heeft de coronapandemie extra vaart in de energietransitie gebracht. Chollet ziet hiervoor twee hoofdredenen. Ten eerste hebben burgers en overheden sinds de crisis meer belangstelling gekregen voor gezondheid. Het besef is wereldwijd doorgedrongen dat elk jaar miljoenen mensen voortijdig sterven aan de gevolgen van luchtverontreiniging, die dus nog gevaarlijker is dan roken. Zowel particulieren als bedrijven hebben ingezien dat het absoluut noodzakelijk is om ons verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen.

De energietransitie heeft een positieve invloed op de groei van het BBP en creëert veel banen.

Xavier Chollet
Senior Investment Manager bij Pictet AM

‘Ten tweede hebben overheden wereldwijd ingezien dat investeren in de energietransitie hun economieën een sterke impuls kan geven en zo de negatieve economische gevolgen van de coronacrisis kan compenseren. De energietransitie heeft een positieve invloed op de groei van het BBP en creëert veel banen.’ Naar verwachting zullen de komende 10 jaar wereldwijd 30 miljoen nieuwe banen worden gecreëerd als gevolg van de energietransitie.

Rijden op elektriciteit en waterstof

Volgens sommige ramingen zal een aanzienlijk deel van deze nieuwe banen worden gecreëerd in de sector van de elektrische mobiliteit. Dit is een extra argument voor Pictet AM om te investeren in bedrijven die schone mobiliteitsoplossingen ontwikkelen.

‘Wij volgen ook de opkomst van waterstof op de voet’, aldus Xavier Chollet. ‘Waterstof is al aanwezig in de vervoersector. Het kan ook een oplossing bieden wanneer er geen wind of zon is door opgeslagen waterstof om te zetten in energie. Ook deze hernieuwbare energiebron kan in de toekomst een uitstekende investering worden.’

Meer informatie over de beleggingsstrategie van Pictet AM gericht op het thema vindt u hier.

 

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.