Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Hout: een duurzame en rendabele belegging

Christoph Butz, beheerder van de Timber-strategie bij Pictet Asset Management

Hout heeft veel troeven: het is eindeloos hernieuwbaar, het neemt CO2 op en ligt aan de bron van een uitgebreide waardeketen. ‘Hout kent vandaag niet alleen een veelbelovend momentum, het biedt ook uitstekende langetermijnperspectieven dankzij de groene transformatie van verschillende industrieën’, zegt Christoph Butz, bosbouwingenieur van opleiding en beheerder van de Timber-strategie die Pictet Asset Management lanceerde in 2008.

Hoe belangrijk is hout voor de belegger die duurzaamheid nastreeft?

Christoph Butz: ‘Beleggingen moeten vandaag steeds meer voldoen aan het duurzaamheidscriterium. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Als het over duurzame beleggingen gaat, denken de mensen bijna spontaan aan schone energie. Maar bomen kunnen onze grootste bondgenoot zijn in de strijd tegen de klimaatopwarming en de achteruitgang van het milieu.

Bossen beschermen de bodem, het water en de lucht. Bovendien zijn ze de belangrijkste landbiotoop voor biodiversiteit. Ze nemen CO2 op uit de lucht en slaan die op in hun biomassa. Vezels op basis van hout zijn recycleerbaar, terwijl plastic het milieu decennialang vervuilt. Brandstoffen, kledij, chemische moleculen … alle materialen op basis van olie kunnen ook uit bomen vervaardigd worden.

In zijn verslag van 2020 over de klimaatimpact van bossen, berekende expert Peter Holmgren (1) dat de Europese bossen en van het bos afgeleide producten 20 procent van de CO2-uitstoot van de hele EU kunnen compenseren. We hebben ook aangetoond dat duurzaam beheerde bossen meer koolstof absorberen dan niet-beheerde bossen. Onze Timber-strategie heeft trouwens een negatieve CO2-voetafdruk. Dat wil zeggen dat de bedrijven in deze portefeuille meer CO2 uit de atmosfeer halen dan ze zelf uitstoten. Daardoor dragen ze bij tot een positieve impact op het milieu. Een uiterst zeldzame troef voor een beleggingsstrategie!

'Hout is echt het duurzame materiaal bij uitstek en het gebruik ervan in verschillende producten bevordert de circulaire economie.'
Christoph Butz,
Beheerder van de Timber-strategie bij Pictet Asset Management

Hout is echt het duurzame materiaal bij uitstek en het gebruik ervan in verschillende producten bevordert de circulaire economie. Het is overvloedig aanwezig, goedkoop en eindeloos hernieuwbaar als het op een duurzame wijze wordt beheerd. We kiezen de houtproducerende bedrijven trouwens zeer zorgvuldig uit. De bedrijven waarin wij beleggen, planten drie of vier bomen voor elke boom die ze kappen. Ze zijn bovendien uitsluitend actief in zones waar de bossen volledig volgens de duurzaamheidscriteria worden beheerd, voornamelijk in Canada, de Verenigde Staten, de Scandinavische landen en Japan. We investeren niet in Maleisië, Indonesië of andere ecologisch kwetsbare gebieden.’

U leidt het enige actief beheerde fonds dat volledig aan het thema hout gewijd is. In welk stadium van de waardeketen van het hout investeert Timber?

‘Onze strategie belegt in bedrijven die duurzaam te werk gaan over de volledige waardeketen van hout, gaande van de aanplanting en het beheer van de bossen, tot de verwerking van het hout voor gebruik in de bouw, in de industrie of voor consumptie.

Hoewel wij de voorkeur geven aan bedrijven die eigenaar zijn van bosbedrijven, biedt de keten vandaag heel wat bijzonder aantrekkelijke en gediversifieerde investeringsopportuniteiten. Innovatie heeft een zeer dynamische en snelgroeiende houtindustrie doen ontstaan, gaande van timmerhout voor de bouw, papierpulp en verpakkingskarton, tot producten voor persoonlijke hygiëne, kleding, biomaterialen of houtstof gebruikt  in batterijen.

'We beginnen nog maar net te ontdekken wat we allemaal met hout kunnen doen en wat het volledige potentieel van dit duurzame materiaal is.'
Christoph Butz
Beheerder van de Timber-strategie bij Pictet Asset Management

Houtconstructies bijvoorbeeld zijn erg in trek. Dankzij nieuwe technologieën zoals kruislaaghout kan tot 20 verdiepingen hoog gebouwd worden. Maar de herontdekking van hout beperkt zich niet tot de bouw. Hout kan ook gebruikt worden als vervangmiddel voor alle materialen van fossiele origine. Door biodiesel op basis van hout te produceren, wordt concurrentie met de voedselketen vermeden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het gebruik van koolzaad. Kleding gemaakt van viscosevezels verspreidt tijdens het wassen geen microplastics en kan kleding van polyester vervangen, die vandaag twee derde van de productie uitmaakt. Elke dag duiken er nieuwe toepassingen voor hout op. We beginnen nog maar net te ontdekken wat we allemaal met hout kunnen doen en wat het volledige potentieel van dit duurzame materiaal is. Beleggers moeten zich daarvan bewust zijn.’

De heropleving na de gezondheidscrisis tekent zich stilaan af. Ondersteunt die ook de houtsector?

‘Zeker! De vraag is weer in volle kracht toegenomen, onder meer door het forse herstel van de woningmarkt in de Verenigde Staten. Vooral de structurele tendens op lange termijn is stijgend. De groei van de onlinehandel en de strijd tegen plastic zijn krachtige motoren die de vraag naar verpakkingskarton en andere verpakkingen op basis van houtvezels aanwakkeren. Ook de demografische evolutie en de stijging van de koopkracht in de groeilanden stuwt de vraag naar producten van hout de hoogte in. Bovendien is de EU bezig haar Green Deal te ‘vertalen’ in termen van investeringen. Rekening houdend met zowel de effecten van CO2-opslag als met het substitutie-effect, kan dat voor de hele houtketen alleen maar gunstig zijn. Bovendien kan de vrees voor een stijgende inflatie beleggers ook aansporen om hun pijlen te richten op hout als activaklasse, want hout wordt vaak beschouwd als een indekking tegen inflatie.’

(1)                 Bron: https://www.cepi.org/wp-content/uploads/2020/07/Cepi_-study.pdf 

Meer informatie over de beleggingsstrategie van Pictet AM gericht op het thema hout, vindt u hier.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.