Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Het energietrilemma: handelen en investeren

De klimaatverandering, geopolitieke spanningen, technologische vooruitgang… tal van factoren versnellen vandaag de energietransitie. ‘Producenten van zonnepanelen of windturbines zijn al lang niet meer de enige spelers’, zegt Xavier Chollet, beheerder van de Clean Energy-strategie bij Pictet Asset Management.

XAVIER CHOLLET, BEHEERDER VAN DE CLEAN ENERGY-STRATEGIE BIJ PICTET ASSET MANAGEMENT

Advertentie

Waarom spreekt u van een ‘trilemma’ voor de energietransitie?

Drie motoren sturen de energietransitie: bevoorradingszekerheid, economische logica van rendabiliteit en kosten, en respect voor het milieu. We spreken van een trilemma omdat die 3 doelstellingen tot voor kort tegenstrijdig waren. In het verleden werd gedacht dat hernieuwbare energie nooit in staat zou zijn om de drie doelstellingen samen te realiseren. De voorbije jaren zijn prioriteiten en middelen echter aanzienlijk geëvolueerd. De dynamiek is definitief veranderd.

Hoe verandert de strijd tegen de klimaatopwarming de hele situatie?

De gigantische impact van de klimaatverandering kan niet langer ontkend worden. Dit verplicht overheden om dringend en drastisch werk te maken van de productie van groene energie. Ook steeds meer bedrijven zetten zich resoluut in voor een koolstofarme economie. Volgens het Internationaal Energieagentschap zijn de landen die er vandaag ernstig mee bezig zijn, goed voor 80% van de globale uitstoot aan broeikasgassen. Dit was amper 20% twee jaar geleden.

‘Vandaag zien we in veel landen dat grootschalige productie van zonne- en windenergie minder kost dan die van om het even welke fossiele energiebron.’

Xavier Chollet
Beheerder van de Clean Energy-strategie bij Pictet Asset Management

Is hernieuwbare energie concurrentiëler dan vroeger?

De kosten voor de productie van groene elektriciteit zijn drastisch gedaald. Voor zonne-energie bedraagt de daling maar liefst 80% in tien jaar. Voor windenergie is er over diezelfde periode sprake van een daling met 45%. Vandaag zien we in veel landen dat grootschalige productie van zonne- en windenergie in megawatt per uur minder kost dan die van om het even welke fossiele energiebron. Dat is een revolutie. Ook de concurrentiekracht van kernenergie staat onder druk door de enorme kost van de bouw van nieuwe centrales.

De bevoorradingszekerheid van fossiele energie creëert nieuwe uitdagingen?

De oorlog in Oekraïne toont aan dat heel wat landen in grote mate zijn blootgesteld aan geopolitieke risico’s die verband houden met de invoer van fossiele energie en die een rechtstreekse impact hebben op hun economie. De versnelling van de transitie naar lokale en hernieuwbare energiebronnen is logisch, zeker in Europa.

Maar bevoorradingszekerheid heeft ook te maken met continuïteit. En dat is een zwak punt van hernieuwbare energiebronnen aangezien productie afhankelijk is van weersomstandigheden. Ook hier is echter aanzienlijke vooruitgang geboekt. Zo is de kostprijs van lithium-ionbatterijen in tien jaar met 88% gedaald. We zien ook dat er vandaag batterijen met heel grote capaciteit worden ontwikkeld die het mogelijk maken om de zonne-energie die overdag wordt opgeslagen ‘s nachts te verbruiken. En dan zijn er nog de veelbelovende toekomstige mogelijkheden van groene waterstof, die geproduceerd wordt met hernieuwbare energie.

Wat zal de impact zijn voor particulieren en bedrijven?

Door de torenhoge brandstofprijzen zullen consumenten nog sneller kiezen voor elektrische wagens en alternatieve verwarmingssystemen op basis van de zonne-energie of warmtepompen met hoge en voorspelbare rendabiliteit. Bedrijven zullen meer energiecontracten op lange termijn afsluiten en massaal investeren om hun energie-efficiëntie te verhogen.

Zal de markt volledig veranderen?

Vandaag zijn het nog de olie- en gasbedrijven die van de prijsstijgingen profiteren. We zijn er echter van overtuigd dat op middellange termijn een shift plaatsvindt van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. We verwachten dat de zonne- en windenergiecapaciteit tussen 2020 en 2030 zal verviervoudigen en tegelijk gaan alle gebruikers actief op zoek naar meer energie-efficiëntie.

Die evolutie komt ook tot uiting in ons beleggingsuniversum. Dat omvat in de eerste plaats spelers aan de aanbodkant, zoals producenten en distributeurs van groene energie. Maar we hebben ook spelers die impact hebben op de vraag en het mogelijk maken om verbruik te verlagen, bijvoorbeeld dankzij isolatie van gebouwen. Daarnaast zijn er bedrijven met ondersteunende technologieën zoals bedrijven met software, sensoren of halfgeleiders die gebruikt worden bij energieoptimalisatie van productieketens, gebouwen of datacenters. We beleggen ook in ondernemingen actief in slimme mobiliteit, elektriciteitsopslag of in producenten van halfgeleiders voor elektrische voertuigen.

Wat zijn de risico’s voor de bedrijven die de transitie mogelijk maken?

Sommige bedrijven zijn kwetsbaar voor de verstoringen die we momenteel kennen in de wereldwijde logistieke keten. De samenstelling van onze portefeuille houdt daar echter al geruime tijd rekening mee. Zo hebben we onze positie herzien in specifieke zonne- en windenergiebedrijven. Daarnaast zou kunnen verwacht worden dat inflatie en rentestijgingen het vertrouwen in aandelen van sterke groeibedrijven aantasten. Dat is echter niet wat wij vaststellen. Zeker niet voor bedrijven met activiteiten waarvoor er hoge technologische instapdrempels zijn. Hun concurrentieposities en pricing power blijken bijzonder solide.

Meer informatie over de Pictet themafondsen vindt u hier.

De fondsen van Pictet Asset Management zijn in België verkrijgbaar via de meeste (privé)banken, vermogensbeheerders, verzekeraars en (internet)banken zoals Deutsche Bank, Keytrade of MeDirect. Wij verzoeken u om contact op te nemen met uw bank, uw financieel adviseur of uw makelaar.

De informatie, opinies en ramingen vermeld in dit artikel geven een oordeel weer op het tijdstip van publicatie en vormen geen aanbeveling, advies of prognose. Pictet Asset Management (Europe) S.A. heeft geen stappen ondernomen om te garanderen dat de informatie geschikt is voor een bepaalde belegger, en de verstrekte informatie vervangt geen onafhankelijke beoordeling. De waarde en de opbrengsten verbonden met financiële instrumenten vermeld in dit artikel kunnen zowel dalen als stijgen en als gevolg hiervan is het mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen.

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.