Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De Europese Green Deal maakt beleggen in schone energie en milieu nog aantrekkelijker

Steve Freedman, Senior Product Specialist bij Pictet AM

De gezondheidscrisis heeft de doelstellingen van de Europese Green Deal niet naar de achtergrond verdreven. Integendeel, een groot deel van de 750 miljard euro aan bijkomende investeringen uit het relanceplan ‘Next Generation EU’ wordt tussen 2020 en 2027 besteed aan de strijd tegen de klimaatverandering. ‘Elke industrie zal de impact van dit gigantisch pakket investeringen voelen.’

De Europese Commissie stelde eind 2019 haar Green Deal voor: een masterplan dat de EU binnen 30 jaar koolstofneutraal moet maken. De uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2030 dalen met minstens 50%. En de EU ambieert tegen 2050 zelfs een netto nuluitstoot door het opvangen en compenseren van alle resterende uitstoot.

Hernieuwbaar en groen

Elke belegging heeft een milieu-impact. Neem deel aan onze quiz. Voor elke deelnemer plant Pictet AM een boom in België!

‘Dat creëert aanzienlijke opportuniteiten voor onze Clean Energy en Global Environmental Opportunities strategieën’, zegt Steve Freedman, Senior Product Specialist bij Pictet Asset Management. ‘De Green Deal heeft een grote impact op tal van marktsegmenten die actief zijn in de ontwikkeling van milieuoplossingen. Er zal bijvoorbeeld niet alleen meer nood zijn aan hernieuwbare en schone energie, maar ook aan slimme infrastructuur om die te kunnen leveren. Denk aan slimme netwerken, slimme meters en oplossingen voor de opslag van energie of de opvang van koolstof.’

’De prioriteiten die de EU in haar Green Deal stelt, sluiten naadloos aan bij onze thematische beleggingsstrategieën gericht op schone energie en milieu-opportuniteiten.’
Steve Freedman
Senior Product Specialist bij Pictet AM

Bovendien zullen renovaties van gebouwen die de energetische efficiëntie verhogen, aan belang winnen. Vervoer over de weg, het spoor, het water of door de lucht moet eveneens zijn steentje bijdragen. Meer duurzame brandstoffen en een transitie naar elektrische voertuigen zijn onvermijdelijk.

Minder fossiel, meer circulair

De elektrificatie van de economie zal het verbruik van fossiele brandstoffen geleidelijk doen dalen en het aandeel van elektriciteit doen toenemen. Het grootste deel van die elektriciteit zal van hernieuwbare bronnen komen, zoals zonne- en windenergie. Tegen 2050 nemen die zowat 70% van het totale energieaanbod voor hun rekening.

Meer informatie over de beleggingsstrategieën van Pictet AM gericht op schone energie en milieu-opportuniteiten, vindt u hier.

Voor energieverslindende industrieën stelt de Commissie een geleidelijke overgang naar een meer circulaire economie voor. De cement- en staalindustrie zullen bijvoorbeeld verplicht worden om restmateriaal zoveel mogelijk te hergebruiken in plaats van het als afval weg te doen. ‘De Europese relanceplannen stimuleren ook de biodiversiteit door bijvoorbeeld de landbouw doelstellingen voor verhoogde bioproductie en verlaagd pesticidengebruik op te leggen’, merkt Steve Freedman nog op.

Accelerator

De Green Deal zal talrijke economische en maatschappelijke evoluties in gang zetten en versnellen. En dus ontstaat ook de behoefte aan beleggingsstrategieën die hierop optimaal anticiperen. Het Europese beleid vergemakkelijkt de toegang tot financiering voor bedrijven met een positieve impact op het milieu. ‘De prioriteiten die de EU in haar Green Deal stelt, sluiten naadloos aan bij onze thematische beleggingsstrategieën gericht op schone energie en milieu-opportuniteiten’, benadrukt Steve Freedman.  

Impact van corona

De gezondheidscrisis vestigde de aandacht op het nauwe verband tussen gezondheid, milieu en vervuiling. Bedrijven, organisaties en burgers zijn zich meer bewust geworden van milieu-uitdagingen en willen een positieve bijdrage leveren. ‘Ook deze evolutie stimuleert het beleggingsmomentum en bevordert onze Clean Energy en Global Environmental Opportunities strategieën die op deze aspecten focussen’, besluit Steve Freedman.

Een wetenschappelijk model

Pictet AM maakt gebruik van het 'Planetary Boundaries'-model. Dat definieert voor negen milieu-aspecten (klimaatverandering, chemische vervuiling, verlies aan biodiversiteit, enzovoort) limieten die niet overschreden mogen worden door menselijke activiteit. ‘We berekenen de inspanningen en de impact van bedrijven op elk van die aspecten. En onze thematische strategie die focust op het milieu, belegt uitsluitend in bedrijven met een ecologische voetafdruk die binnen de vooropgestelde limieten blijft.’ De beheerders van Pictet AM analyseren in welke mate bedrijven hun producten en diensten op een gerichte manier “vergroenen” en investeren in duurzame technologie. Want die factoren zullen hen elk jaar een steeds groter concurrentieel voordeel opleveren.

 

De themafondsen van Pictet AM zijn in België verkrijgbaar via de meeste (privé)banken, vermogensbeheerders, verzekeraars en internetbanken zoals Deutsche Bank, Keytrade of MeDirect. Wij verzoeken u om contact op te nemen met uw bank, uw financieel adviseur of uw makelaar.

De pionier en specialist in thematisch beleggen

Sedert meer dan 25 jaar identificeren de experts van Pictet Asset Management de meest veelbelovende themabeleggingen, dankzij een gedegen inzicht in de megatrends die onze toekomst bepalen.

Pictet AM biedt deze expertise aan in 13 innovatieve en toekomstgerichte beleggingsthema’s: robotica, digitalisering, beveiliging, gezondheidszorg, voeding, hout, water, human, schone energie, milieu, biotechnologie, topmerken en smart cities. Elk thema is gebaseerd op de megatrends die onze toekomst vormgeven.

Ontdek de themafondsen van Pictet

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.