Van brownfield naar bedrijvenpark

  • 26 april 2015 14:23

Vlaamse investeringsmaatschappij PMV maakt verschil met knowhow en kapitaal voor geïntegreerde gebiedsontwikkeling en herbestemming onroerend erfgoed.