Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Samen bouwen aan duurzaamheid

Duurzaam bouwen op bedrijventerreinen is veel meer dan een hype. De ruimte is er beperkt, en dus moet elke vierkante meter optimaal benut worden.

Bedrijven hebben ruimte nodig voor de uitbouw van hun activiteiten. Experts stellen dat je een ‘ijzeren voorraad’ van drie jaar nodig hebt om de economische ontwikkeling onbelemmerd haar gang te laten gaan. Dat betekent dat er alleen al in de provincie Oost-Vlaanderen jaarlijks nood is aan 96 hectare extra. ‘Die ruimte is er helaas niet’, zeggen Geert Versnick en Filip Laureyns, respectievelijk voorzitter en algemeen directeur van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen. ‘Als uitvoerder van het sociaaleconomisch beleid in de provincie trachten we letterlijk en figuurlijk ruimte te creëren voor onze economie.’

‘Ondernemers zijn nog te weinig bewust van het concurrentieel voordeel van duurzaam bouwen.’

‘Duurzaam bouwen is een relatief nieuwe focus in ons werkterrein’, vult projectmanager Ellen Eeckhaut aan. ‘Heel wat gebouwen op bedrijventerreinen zijn vandaag aan een uitvoerige renovatie of vernieuwing toe. Klimaatdoelstellingen en de energieproblematiek spelen een steeds grotere rol, en duurzaamheidsregels worden steeds strenger. In die context wordt bouwen anno 2015 een hele uitdaging. Ondernemers kunnen bij de POM Oost-Vlaanderen terecht voor kennis, expertise, advies en provinciale subsidies. Op die manier trachten we de kwaliteit van elke vierkante meter op te krikken en zo future proof bedrijventerreinen te creëren.’

Huurder versus verhuurder

Kiezen voor duurzaam bouwen, reduceert de operationele kosten van industriële panden gevoelig. Daar zijn in eerste instantie vooral de huurders bij gebaat, maar eigenaars/verhuurders beseffen stilaan dat die keuze ook de vastgoedwaarde positief beïnvloedt. ‘Helaas is duurzaam bouwen vaak nog niet de hoofdbekommernis van de gemiddelde ondernemer’, zegt Eeckhaut. ‘Die is zich dikwijls nog te weinig bewust van het concurrentieel voordeel van een duurzaam gebouw.’

Duurzame materialen en technieken zijn vandaag al overvloedig voorhanden. Toch zijn aannemers en onderaannemers volgens projectcoördinator Dieter Geenens daar nog te weinig mee vertrouwd. ‘Ervaringen worden doorgegeven, maar het gaat allemaal nogal traag’, stelt hij vast. ‘Vaak bevinden ondernemers zich nog in een leerfase. Daarom pleiten wij voor een geïntegreerde aanpak met alle betrokkenen. We doen dit niet vanuit een ivoren toren, maar werken actief samen met alle partijen. Onze coöperatie met onder andere hogescholen, universiteiten en bouwfederaties illustreert deze visie.’

Het goede voorbeeld

In haar voortrekkersrol geeft de POM Oost-Vlaanderen overigens zelf het goede voorbeeld met OC Meetjesland, een ondernemerscentrum te Maldegem dat de kans geeft aan startende bedrijven om te groeien. Ellen Eeckhaut: ‘Het is een duurzame nieuwbouw in vier modules met een oppervlakte van 450 vierkante meter per module. De grootste winsten in gebruikerskost en comfort zijn voor de huurder, maar ook voor de POM biedt het financiële voordelen op korte en lange termijn. We willen met dit gebouw vooral aan andere ondernemers illustreren welke duurzame maatregelen mogelijk zijn met een relatief beperkt budget. Bovendien ondersteunen we zo de lokale economie. Ons leertraject is te volgen op www.ocmeetjesland.be.’

ellen.eeckhaut@pomov.be  09 267 86 43

‘Deze bijdrage werd geïnitieerd door de POM Oost-Vlaanderen en werd mogelijk gemaakt met middelen beschikbaar via het project Samen Duurzaam Industrieel Bouwen. Dit valt onder de uitvoering van het EFRO Doelstelling 2-programma met co-financiering uit het Hermesfonds.’

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.