Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘De impact van onze oplossing strekt zich uit tot vér buiten de haven’

‘CO2 afvangen en opslaan of hergebruiken wordt wereldwijd erkend als een deel van de klimaatoplossing’, getuigt Frederik Selhorst van Victrol. Met het CCUS Shipping-project ontwikkelt Victrol schepen die vloeibaar gemaakt CO2 efficiënt en veilig kunnen vervoeren tussen bedrijven in het industriële hinterland en de Belgische en West-Europese zeehavens.

Carbon Capture, Utilization & Storage: daarnaar verwijzen de letters in het CCUS Shipping-project van Victrol. De specialist in vervoer over water en de distributie en bunkering van oliën en gassen, biedt industriële bedrijven de mogelijkheid om hun afgevangen en vloeibaar gemaakte CO2 te transporteren. En dat met op maat gebouwde schepen die via de Europese binnenwateren meer in het binnenland gelegen industrieën verbinden met opslagplaatsen in internationale zeehavens - zoals Port of Antwerp-Bruges. 

Advertentie

‘Vandaar kan het product verder gedistribueerd worden via CO2-zeeschepen of internationale pijpleidingen’, verduidelijkt Frederik Selhorst, Business Development Manager bij Victrol. Het vloeibare CO2 kan bijvoorbeeld gestockeerd worden in lege gasvelden (CCS). Of het kan op langere termijn afgeleverd worden aan bedrijven voor hergebruik (CCU). ‘Je kunt het dan bijvoorbeeld inzetten als circulaire bouwsteen bij de productie van methanol, dat een grondstof is voor de chemie maar ook een potentiële klimaatvriendelijke scheepsbrandstof.’ 

‘Veel bedrijven zien in dat CO2 afvangen en exporteren via schepen een haalbare manier is om snel klimaatdoelstellingen te bereiken.’

Frederik Selhorst
Business Development Manager bij Victrol

Focus op 2026 

Victrol mikt op 2026 voor de oplevering van het eerste schip voor dergelijke trajecten. Momenteel is het bedrijf volop in gesprek met geïnteresseerde klanten en bedrijven (zowel CO2-emitters, -zeetransporteurs als -stockageplekken) om de bouw van het eerste binnenvaartschip concreet te maken. ‘Onlangs organiseerden we samen met onze Deense zeevaartpartners een tweedaagse CCUS workshop, waarop we diverse industriële bedrijven uitnodigden die betrokken zijn bij de CCUS-keten, vertelt Frederik Selhorst.

‘De belangstelling was erg groot. De impact van onze oplossing strekt zich dan ook uit tot vér buiten de haven. Veel bedrijven zien in dat CO2 afvangen en exporteren via schepen een haalbare manier is om snel klimaatdoelstellingen te bereiken.’ Dat geldt nog meer voor bedrijven met een hoge uitstoot zoals producenten van staal, cement en kalk, klinkt het. 

Belangrijke schakel in de keten 

Met dit project vormt Victrol een onderdeel in een hele keten die op elkaar afgestemd moet worden. Allereerst  zullen bedrijven CO2 moeten afvangen en vloeibaar maken. Daarna is er een logistieke keten nodig om de CO2 af te voeren en opslagruimte om het op te slaan. En nog later: bedrijven die de  CO2 integreren als circulaire bouwsteen in hun productieomgeving. ‘Wij willen een voorname rol spelen in deze dialoog’, zegt Frederik Selhorst. ‘De voorbije jaren bouwden we expertise op met het veilig en efficiënt verschepen en bunkeren van lng. Die expertise willen we nu vertalen naar het vervoer via scheepvaart van vloeibare CO2, van producent naar opslagplaats.’  

Advertentie

‘Vloeibaar CO2 kan bijvoorbeeld ingezet worden als circulaire bouwsteen bij de productie van methanol, wat een grondstof is voor de chemie maar ook een potentiële klimaatvriendelijke scheepsbrandstof.’

Frederik Selhorst
Business Development Manager bij Victrol

Een speciaal binnenvaartschip sluit naadloos aan op dat scenario, zeker om niet voor de hand liggende industriële locaties met elkaar te verbinden. Zo kan het vloeibare CO2 snel, veilig en economisch rendabel getransporteerd worden via de binnenwateren, zoals dat vandaag gebeurt voor zowat alle conventionele goederen. ‘Wij dragen al sinds 2019 proactief bij aan de ontwikkeling van de CCUS-waardeketen’, besluit Fred Selhorst. ‘Daarmee stimuleren we tegelijk de scheepvaart én de havens.’    

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.