Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘De toekomst zal duurzaam zijn of zal niet zijn'

Het ecosysteem van Port of Antwerp-Bruges is er ook een van ecologische samenwerkingen. Talloze spelers zetten volop in op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Om de knapste initiatieven in de kijker te plaatsen, reiken het havenbedrijf, Alfaport Voka, APZI-Voka en Maatschappij Linkerscheldeoever de Sustainable Port Award uit. ‘Duurzaamheid is een competitief voordeel op de lange termijn.’

‘Alle bedrijven uit onze sector zijn actief bezig met ESG-initiatieven (milieu-, sociale en bestuurscriteria), vooral dan het duurzaamheidsaspect’, zegt Marc Adriansens, Voorzitter APZI-Voka , de belangenvereniging van de havenbedrijven in Zeebrugge.

‘De Sustainable Port Award is een ideale gelegenheid om hun initiatieven naar voren te schuiven, in kaart te brengen en de beste te bekronen met een prijs. Daardoor kunnen we bedrijven in de bloemetjes zetten en de nodige waardering geven voor het vele werk dat ze verzetten.’

Advertentie

Het is de eerste editie van de award sinds de fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge. ‘We zijn verheugd dat we ook in West-Vlaanderen op een enthousiaste partner kunnen rekenen die zich helemaal achter onze duurzame visie schaart, want de toekomst zal duurzaam zijn of helemaal niet’, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp-Bruges.

Tegen 2050 willen we als wereldhaven klimaatneutraal zijn.

Jacques Vandermeiren
CEO Port of Antwerp-Bruges

‘Met de vierde, uitgebreide editie van wat vroeger de Sustainability Award was, tonen we nogmaals aan dat duurzaamheid in het hart van onze strategische toekomstvisie staat. Tegen 2050 willen we als wereldhaven klimaatneutraal zijn.’

Constructief antwoord

‘We nemen al jaren het voortouw in duurzaamheid en innovatie, dat kon je de voorbije tien jaar in onze rapporten lezen. Met een award kan je concrete initiatieven in de kijker zetten’, legt Peter Van de Putte uit, general manager van Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO).

Al te vaak gaat de aandacht alleen naar pakweg PFAS-vervuiling of file-ellende, terwijl wij net meewerken aan duurzame oplossingen.

Peter Van de Putte
General manager MLSO

‘Ik vind het belangrijk om een positief verhaal te vertellen. Al te vaak gaat de aandacht alleen naar pakweg PFAS-vervuiling of file-ellende, terwijl wij net meewerken aan duurzame oplossingen. Met binnenvaart en spoorverbindingen geven we bijvoorbeeld een constructief antwoord op het mobiliteitsvraagstuk.’

Volgens Stephan Vanfraechem, directeur van de Antwerpse koepelvereniging van havenbedrijven Alfaport Voka, zijn we vaak te bescheiden. ‘Bedrijven durven niet uit te pakken met hun mooie realisaties. Dankzij de award kunnen we de duurzame projecten in de havengemeenschap in de kijker zetten. Daarenboven kunnen koplopers best practices delen en andere ondernemingen inspireren.

De award moet andere bedrijven blijven aanzetten om te investeren in duurzaam ondernemen, waarbij we streven naar een duurzame economische groei met respect voor het sociale luik en een minimale impact op het milieu.’

Onze bedrijven zijn vaak te bescheiden. Ze durven niet uit te pakken met hun mooie realisaties.

Stephan Vanfraechem
Directeur Alfaport Voka

Duurzaam groeien kunnen we niet alleen, betoogt Vandermeiren. ‘We streven naar een juist evenwicht, niet alleen tussen, klimaat, milieu en economie, ook met de mensen die in en rond de haven werken en wonen. Samen met onze partners zijn wij een frontrunner op het vlak van vergroening en innovatie, op de lange termijn betekent dat een competitief voordeel. Bij deze vierde editie van de award wordt er ook een laureaat gekozen door een jongerenjury, dat wil ik graag benadrukken. We werken sowieso samen met hogescholen en universiteiten, maar met het oog op de toekomst is het belangrijk dat ook jongeren het meest inspirerende initiatief kunnen bekronen.’

Aansluiten bij het toppeloton

De vier partners benadrukken dat ze ook zelf als organisatie volop duurzame initiatieven nemen. ‘Walk your talk’, vindt Van de Putte. ‘In onze gebouwen hebben we zowat alles geïmplementeerd wat we kunnen: van zonnepanelen en laadpalen tot een groendak. Dat is niet vrijblijvend. We willen een koploper zijn.’

De award is een ideale gelegenheid om duurzame initiatieven van onze bedrijven in het daglicht te zetten. Want duurzaamheid is de garantie voor verdere welvaart.

Marc Adriansens
Voorzitter APZI-Voka

En de scheepvaart zelf dan? ‘Het klopt dat onze sector bekendstaat als een vervuilende. Een derde van de Europese CO2-uitstoot komt van de volledige transportsector, maar de rederijen blijven niet bij de pakken zitten. We zitten in volle transitie naar multifuel, batterijen, hybride schepen en een elektrische vloot. Bovendien zie je zowel bij ons in Zeebrugge als in Antwerpen overal windmolens en zonnepanelen staan. Daar mogen we trots op zijn. Als Vlaamse haven sluiten we mooi aan bij het Scandinavische toppeloton, en daarmee mogen we ook naar buiten treden’, besluit Adriansens.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.