Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘NextGen District ambieert circulaire kruisbestuivingen tussen bedrijven'

Jelle Dierckx, Manager Invest & Development Port of Antwerp

Port of Antwerp transformeert momenteel de voormalige site van General Motors in het havengebied tot NextGen District: een hotspot voor de circulaire economie. Zopas werd een tweede marktbevraging gelanceerd voor kandidaat-bedrijven die er hun intrek willen nemen. ‘Zowel grote als kleine spelers binnen de circulaire proces- en maakindustrie zijn welkom.’

NextGen District mikt op innovatieve ondernemingen van elke grootte. Start-ups zullen er de kans krijgen om circulaire concepten te ontwikkelen en demonstreren. En ook grotere chemische en industriële spelers vinden er een sterke habitat voor hun duurzame bedrijfsmodellen. ‘De locatie is een droom voor circulaire bedrijven’, onderstreept Jelle Dierckx, die als Manager Invest & Development bij Port of Antwerp nauw betrokken is bij de ontwikkeling van het grensverleggende bedrijventerrein.

‘Door als Port of Antwerp stevig te focussen op circulariteit willen we andere bedrijven inspireren om ons voorbeeld te volgen’

Jelle Dierckx
Manager Invest & Development Port of Antwerp
Advertentie

Ideale ligging

‘Het district ligt naast de grootste chemische cluster van Europa met bedrijven als BASF, Total, Bayer, Exxon en Ineos. Dat opent heel wat circulaire mogelijkheden.’ NextGen District-bedrijven kunnen bijvoorbeeld de reststromen zoals stoom, water, warmte en chemische stoffen van deze grote spelers inzetten binnen circulaire processen. Dat is een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. De producenten zijn meteen een deel van hun reststoffen kwijt en moeten die niet langer zelf afvoeren.

De bedrijven binnen het NextGen District hebben op hun beurt geen lang en duur transport nodig om reststromen tot bij hen te krijgen. En er is de mogelijkheid om reststromen na mechanische en chemische recyclage om te zetten tot basischemieproducten die dan opnieuw benut kunnen worden door de chemische bedrijven in de haven. ‘Door de circulaire activiteiten terug te brengen naar moleculeniveau kan deze cyclus oneindig herhaald worden’, zegt Jelle Dierckx. ‘Producten krijgen zo een tweede, een derde en zelfs een vierde leven.’

Transporttroeven

Reststromen kunnen via diverse transportvormen tot in het NextGen District geraken. ‘Dat kan via pijpleidingen, via wegen en uiteraard ook via het water’, verduidelijkt Jelle Dierckx. Om de site zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen, wordt momenteel onderzocht welke diensten en voorzieningen collectief georganiseerd kunnen worden. ‘Algemeen bekeken zijn bedrijven die focussen op circulaire processen en modellen, recyclage, duurzaamheid, energietransitie en het verminderen van de CO2-uitstoot welkom op het innoverende bedrijventerrein.’ 

Eerste circulaire kandidaten

Port of Antwerp heeft de eerste kandidaten bekendgemaakt die kans maken op een concessie binnen het NextGen District. Het zijn stuk voor stuk gamechangers binnen de circulaire economie. 

Novali
Dit bedrijf ontwikkelt en produceert lithiumbatterijen van de volgende generatie, bestemd voor de auto-industrie en stationaire energieopslag. 

Biondoil
Deze voortrekker binnen de ontwikkeling van biobrandstoffen en biochemicaliën wil op de site graag een circulaire raffinaderij installeren. 

Laupat Industries
Transformeert gebruikte autobanden in nieuwe ruwe materialen, zoals pyrolyse-olie, staal en waterstof. Het proces is CO2-vrij en energieneutraal. 

Triple Helix’ Molecules as a Service (THX MaaS)
Deze speler wil met de pilootfabriek SurePure polyurethaanschuim en PET-schaaltjes omzetten in polyolen.

Schaalbaarheid 

Port of Antwerp beseft dat dergelijke gespecialiseerde ondernemingen vaak nieuwe technologieën gebruiken die in volle ontwikkeling zitten. ‘Circulaire bedrijven hebben niet allemaal direct grote oppervlaktes nodig’, weet Jelle Dierckx. ‘Daarom hebben we het district opgedeeld in drie verschillende ruimtes.’ De DEMO-zone biedt een plek aan start-ups die nog volop innovaties aan het ontwikkelen zijn en eventueel proof of concepts willen demonstreren. PARK geeft scale-ups extra ruimte. En LOTS biedt grotere oppervlaktes aan industriële spelers. ‘Bedrijven krijgen ook de optie en de ruimte om door te groeien en op te schalen’, gaat Jelle Dierckx verder. ‘Een groeibedrijf dat na verloop van tijd meer oppervlakte nodig heeft, kan daar de mogelijkheden toe krijgen. We hebben ook op dat vlak een langetermijnvisie.’

Er is nog plaats

Na een eerste bevraging eerder dit jaar heeft Port of Antwerp inmiddels vier kandidaten bekendgemaakt voor een concessie op het NextGen District (zie kaderstuk). Momenteel loopt er een tweede ronde. ‘Er is nog plek voor extra bedrijven’, benadrukt Jelle Dierckx. Het NextGen District wil de komende jaren uitgroeien tot een bedrijvige circulaire cluster waarin duurzame innovaties ontwikkeld, uitgetest en vermarkt worden. ‘Dat zal het volledige havengebied nog verder versterken’, besluit Jelle Dierckx. NextGen District zal bijdragen aan de duurzame groei van de haven en honderden nieuwe jobs en verschillende circulaire partnerships tussen bedrijven opleveren. ‘Wij zien dit evenzeer als een sterk signaal: door als Port of Antwerp stevig te focussen op circulariteit willen we andere bedrijven inspireren om ons voorbeeld te volgen.’

NextGen District in cijfers

88 hectare
= de totale oppervlakte van het gebied. Dat is het equivalent van 130 voetbalvelden. 

± 372.000 ton
= de hoeveelheid afbraakmateriaal die na de sloop van de GM-gebouwen en installaties werd afgevoerd.

80 procent
= het aandeel van de aan en af te voeren stoffen voor het voorbereiden van de site, deze stoffen werden via 400 schepen getransporteerd over het water. Daarmee werden 86.000 vrachtwagenritten uitgespaard. 

250
= de grootte van het bufferbekken waarin het opgepompte grondwater tijdens de werken opgeslagen werd voor hergebruik. 

397 dagen
= de tijd die nodig was om de GM-site te slopen en om te vormen voor hergebruik.

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.