Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Port of Antwerp is toonaangevend binnen de energietransitie'

Thierry Breton, Europees Commissaris Interne Markt en Industrie ©Shutterstock

Als strategisch transport-, energie- en industriecentrum vervult Port of Antwerp een sleutelrol in Europa. Dat erkent ook Thierry Breton, Europees commissaris voor Interne Markt en Industrie. ‘Voor een succesvolle groene transitie hebben we belangrijke spelers zoals Port of Antwerp nodig.’

Ook tijdens de coronaperiode hebben de Europese havens bewezen veerkrachtig en essentieel te zijn voor een sterke en internationaal optimaal verbonden Europese interne markt. Maar de ambities van Port of Antwerp reiken nog een flink stuk verder. De grootste zeehaven van ons land en de tweede grootste binnen Europa wil vandaag en morgen een voortrekkersrol spelen in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving en economie.

Ten laatste tegen 2050 wil Port of Antwerp voldoen aan de ambities, vastgelegd in de Europese Green Deal. Hoe belangrijk is dat voor de EU? 

Thierry Breton, Europees commissaris voor Interne Markt en Industrie: ‘Europa is bezig met een groene transitie. We hebben belangrijke spelers zoals Port of Antwerp nodig om deze overgang succesvol te leiden. Daar is de haven vandaag al uitgebreid mee bezig. Tijdens mijn bezoek aan het Antwerpse havengebied deze zomer heb ik bijvoorbeeld zelf kunnen ervaren hoe verschillende projecten bijdragen tot een circulaire en energie-efficiënte economie.’ 

Advertentie

‘De haven van Antwerpen illustreert wat Europa industrieel aantrekkelijk maakt: getalenteerde mensen, ultramoderne infrastructuur en inventiviteit’

Thierry Breton
Europees Commissaris voor Interne Markt en Industrie


Kan u daar een voorbeeld van geven? 

Thierry Breton: ‘Ik maakte onder meer kennis met Qpinch. Deze scale-up in de haven van Antwerpen ontwikkelde een technologie om restwarmte die vrijkomt bij industriële processen op te vangen en te valoriseren tot waardevolle, herbruikbare proceswarmte. Deze slimme oplossing reduceert de CO2-uitstoot drastisch. Port of Antwerp steunt Qpinch met één miljoen euro. Het project heeft ook bijdragen ontvangen uit het EU-onderzoeksprogramma Horizon 2020.’

‘Door verschillende lokale spelers te mobiliseren zoals universiteiten, gevestigde bedrijven en start-ups faciliteert de haven samenwerkingen en innovaties’

Thierry Breton
Europees Commissaris voor Interne Markt en Industrie

Hoe kijkt u naar de haven als oplossing voor een duurzamer transport?

Thierry Breton: ‘Ik ben in het bijzonder verheugd over de steun voor de modernisering van de spoorweginfrastructuur in en rond de haven van Antwerpen. Er wordt 19,6 miljoen euro geïnvesteerd en dit zal ertoe bijdragen dat het aandeel van het goederenvervoer per spoor in België tegen 2030 van zeven naar vijftien procent stijgt.’

Daarnaast opende in de haven ook het eerste multimodale waterstoftankstation. 

Thierry Breton: ‘Ook dat is een grote troef die het transport in en rond de haven verder zal vergroenen. Verwacht wordt dat schone waterstof een belangrijke rol zal spelen om de industrie in de EU koolstofvrij te maken. Europa heeft voldoende beweging gecreëerd om het pad te effenen voor grootschalige toepassingen met cleane waterstof. Met een initiatief als dit zet Port of Antwerp zijn technologisch leiderschap om in marktleiderschap.

‘Verwacht wordt dat schone waterstof een belangrijke rol zal spelen om de industrie in de EU koolstofvrij te maken’

Thierry Breton
Europees Commissaris voor Interne Markt en Industrie

Port of Antwerp vervult dus een sleutelrol bij de ontwikkeling en implementatie van dergelijke innovaties?

Thierry Breton: ‘Absoluut. Door verschillende lokale spelers te mobiliseren zoals universiteiten, gevestigde bedrijven en start-ups faciliteert de haven samenwerkingen en innovaties. Ik zie de daarnet aangehaalde initiatieven als mooie voorbeelden waarbij er optimaal gebruikgemaakt wordt van industriële ecosystemen. 

Hoe zou u de economische en maatschappelijke rol en functie van de haven van Antwerpen samenvatten? 

Thierry Breton: ‘De haven van Antwerpen is met bijna 150.000 werknemers, direct of indirect,niet alleen een belangrijke werkgever, maar illustreert ook wat Europa industrieel aantrekkelijk maakt: getalenteerde mensen, ultramoderne infrastructuur en inventiviteit. Een belangrijk concurrentievoordeel is ook haar ligging. De haven bevindt zich in het hart van de Europese interne markt. Ik zal blijven strijden voor de integriteit ervan en ervoor zorgen dat externe spelers het gelijke speelveld niet kunnen ondermijnen, bijvoorbeeld door oneerlijke subsidies.’

‘Het aandeel van het goederenvervoer per spoor in België zal tegen 2030 van zeven naar vijftien procent stijgen’

Thierry Breton
Europees Commissaris voor Interne Markt en Industrie


BIO
Naam: Thierry Breton 
Achtergrond

Sinds 1 december 2019 is deze Franse politicus Europees commissaris voor de Interne Markt en Industrie in de commissie van Ursula von der Leyen. Daarvoor was Thierry Breton minister in het kabinet van Dominique de Villepin (2005-2007) en achtereenvolgens CEO van Thomson RCA (2002) en France Télecom (2002-2005). Na zijn vertrek als minister was hij ook CEO van het Franse IT-bedrijf Atos (2008-2019).

 


Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.