Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘De toekomst is geen kopie van het verleden’

Kunnen we iets over de huidige economische crisis leren door naar het verleden te kijken? Professor Bruno Colmant, die decennia aan managementervaring heeft, trekt parallellen en werpt een blik op de toekomst.

Ruim twintig jaar draait Bruno Colmant mee aan de top van de Belgische bedrijfswereld. Hij was niet alleen CEO bij bedrijven als Ageas, Euronext Brussels en ING Group Luxemburg, maar ook kabinetschef van minister van Financiën Didier Reynders.

Bruno Colmant schreef meer dan tachtig boeken over financiën, boekhouding en fiscaliteit. Hij is de geknipte persoon om een blik te werpen op wat ons op economisch vlak te wachten staat, al geeft hij aan dat het moeilijk is om de militaire en geopolitieke risico’s in te schatten. ‘Als het over de financiële economie gaat, zie ik – in tegenstelling tot wat veel economen beweren – bijna geen groei, verminderde inflatie en rentetarieven die laag zullen blijven. Het kapitalisme is van nature deflatoir en de toenemende digitalisering van de economie leidt tot een structurele prijsdaling’, klinkt het.

Als het over de financiële economie gaat, zie ik bijna geen groei.

Bruno Colmant

Bruno Colmant schreef meer dan tachtig boeken over financiën, boekhouding en
fiscaliteit. Hij is de geknipte persoon om een blik te werpen op wat ons op economisch vlak te wachten staat, al geeft hij aan dat het moeilijk is om de militaire en geopolitieke risico’s in te schatten. ‘Als het over de financiële economie gaat, zie ik – in tegenstelling tot wat veel economen beweren – bijna geen groei, verminderde inflatie en rentetarieven die laag zullen blijven. Het kapitalisme is van nature deflatoir en de toenemende digitalisering van de economie leidt tot een structurele prijsdaling’, klinkt het.

Een fundamentele les uit eerdere crisissen: we zijn nooit voorbereid.

Bruno Colmant

Zijn we voorbij de piek?

Ook de economische crisis kwam onverwacht, al denkt Bruno Colmant dat de piek
intussen achter ons ligt. ‘De inflatie zal dit jaar lager zijn en tussen de 3 à 5 procent uitkomen. Anderzijds is het groeitempo van de economie zeer laag. Het is geen ‘grand cru’ jaar, maar wel beter dan het afgelopen jaar.’

Door de indexering van de lonen en de opkomst van AI komt er een werkloosheidsschok op ons af, maar Bruno Colmant ziet nog andere, meer fundamentele problemen. ‘Grote regio’s kunnen hun interesse verliezen in Europa, dat niet alleen in een oorlog verwikkeld is, maar ook kampt met hoge energiekosten.’

Hoewel we dus betere tijden tegemoet gaan, is de crisis nog niet voorbij. Maar niet elk bedrijf wordt er op dezelfde manier door getroffen, meent Bruno Colmant. ‘Vooral bedrijven met lage winstmarges en hoge energie- of loonkosten krijgen het moeilijk. Alle kosten nemen toe: personeel, energie, productiemiddelen en financiële kosten. In een inflatiecrisis komen bedrijven met een hoog prijszettingsvermogen doorgaans als meest veerkrachtige uit de bus.’

De toekomst is niet lineair

het om naar het verleden te kijken om het heden beter te begrijpen. ‘We zijn nooit voorbereid: dat is een fundamentele les die we uit eerdere crisissen kunnen trekken. We maken allemaal de fout te denken dat de toekomst lineair is, dat het een kopie van het verleden zal zijn. We denken ook dat we nadien zullen terugkeren naar hoe het vroeger was, maar niets is minder waar.’

Het is belangrijk dat bedrijfsleiders continu vooruitdenken. ‘Door zich verschillende
scenario’s voor te stellen en na te gaan of hun bedrijf die al dan niet kan overleven, staan ze sterker voor de toekomst.’

Sinds we veertig jaar geleden een markteconomie hebben ingevoerd, is de economie veel volatieler geworden, weet Bruno Colmant. ‘Maar dat is normaal: het doel van een markt is om constant veranderende prijzen vast te stellen volgens vraag- en aanbodcurves.’ Daarnaast hebben de globalisering en de digitalisering de economische machtsverhoudingen ingrijpend veranderd. Dat maakt het moeilijk om een economische cyclus af te bakenen en na te gaan hoelang een crisis zal duren. ‘Er zijn grote pulsen die vijftig jaar duren, en kortere cycli van acht jaar. De laatste jaren komen er vaker crisissen voor. Ze zullen elkaar nog sneller opvolgen doordat de klimaatverandering ook de economie instabiel maakt’, geeft Bruno Colmant nog aan.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.