Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Een fundamentele les uit eerdere crises: we zijn nooit voorbereid’

Kunnen we iets over de huidige economische crisis leren door naar het verleden te kijken? Professor Bruno Colmant, die decennia aan managementervaring heeft, trekt parallellen en werpt een blik op de toekomst.

Al meer dan twintig jaar draait Bruno Colmant mee aan de top van de Belgische bedrijfswereld. Hij was niet alleen CEO bij bedrijven als Ageas, Euronext Brussels en ING Group Luxemburg, maar ook kabinetschef van minister van Financiën Didier Reynders.

De topman schreef meer dan tachtig boeken over financiën, boekhouding en fiscaliteit. Kortom, hij is de geknipte persoon om een blik te werpen op wat ons het komende jaar op economisch vlak te wachten staat, al is dat volgens Bruno Colmant geen makkelijke opdracht.

‘Het is onmogelijk om de militaire en geopolitieke risico's in te schatten. Als het over de financiële economie gaat, zie ik bijna geen groei, verminderde inflatie en rentetarieven die laag zullen blijven, in tegenstelling tot wat veel economen beweren. Het kapitalisme is van nature deflatoir en de toenemende digitalisering van de economie leidt tot een structurele prijsdaling’, klinkt het.

Het helpt natuurlijk niet dat de huidige energiecrisis er komt op een moment dat heel wat bedrijven de coronacrisis nog niet volledig verteerd hebben.

Bruno Colmant: ‘De voorbije drie jaar waren een verschrikkelijke schok die miljoenen levens kostte. De mens die zichzelf almachtig acht tegenover de elementen werd geconfronteerd met zijn kwetsbaarheid. Het is een les in nederigheid. Tegelijkertijd toont die periode het menselijk genie dat een vaccin wist te ontwikkelen en daarmee tientallen, zo niet honderden miljoenen levens heeft gered. Het illustreert ook dat de staat een fundamentele rol te spelen heeft, want zonder hulp van de overheid zou de private economie zijn ingestort.’

Zijn we voorbij de piek?

Ook de huidige economische crisis dook razendsnel op, al denkt Bruno Colmant dat we bepaalde pieken intussen achter de rug hebben. ‘De inflatie zal volgend jaar lager zijn en tussen de vijf à zeven procent uitkomen. Aan de andere kant zal het groeitempo van de economie erg laag liggen. 2023 wordt geen grand cru, maar beter dan het afgelopen jaar.

Er komt zeker een werkloosheidsschok door de indexering van de lonen, maar er zijn meer fundamentele problemen. Grote regio’s kunnen hun interesse verliezen in Europa, dat niet alleen een oorlog voor de deur heeft maar ook kampt met te hoge energiekosten.’

Hoewel we dus betere tijden tegemoet gaan, is de crisis nog lang niet voorbij. Toch treft die niet elk bedrijf op dezelfde manier, vindt Bruno Colmant.

‘Vooral bedrijven met lage winstmarges en hoge energie- of loonkosten zullen het moeilijk krijgen. In het algemeen nemen alle kosten toe: personeel, energie, productiemiddelen en financiële kosten. Een inflatiecrisis toont aan dat bedrijven met een sterke macht op het gebied van prijzen het meest veerkrachtig zijn. Dit wordt "prijszettingsvermogen" genoemd.’

De toekomst is niet lineair

Zoals wel vaker in de geschiedenis loont het om naar het verleden te kijken om het heden beter te begrijpen.

'Ik geloof dat we een fundamentele les uit eerdere crises kunnen trekken: we zijn nooit voorbereid. We maken allemaal de fout te denken dat de toekomst lineair is, dat het een replica van het verleden zal zijn. En we geloven ook dat we na een crisis terug zullen keren naar hoe het voordien was, maar niets is verder van de waarheid verwijderd.

We moeten constant de toekomst heroverwegen en scenario's voorstellen die soms ver van de realiteit of zekerheden staan. Bedrijfsleiders moeten tien jaar vooruit projecteren en nagaan of hun bedrijf in die scenario’s zal overleven. Welke stappen moeten ze vandaag zetten om falen te voorkomen?’

Sinds we veertig jaar geleden een markteconomie hebben ingevoerd, is de economie veel volatieler geworden, weet Bruno Colmant, al is dat normaal. ‘Het doel van een markt is om constant veranderende prijzen vast te stellen volgens vraag- en aanbodcurves.

Daarnaast heeft de economie ingrijpende veranderingen ondergaan: ze is geglobaliseerd en digitalisering heeft de economische machtsverhoudingen ingrijpend veranderd. Het is erg moeilijk om een ​​economische cyclus te bepalen en na te gaan hoelang een crisis zal duren.

Er zijn grote pulsen die vijftig jaar duren, en kortere cycli van acht jaar. De laatste jaren komen de crises veel vaker voor, en ze zullen elkaar nog sneller opvolgen doordat de klimaatverandering ook de economie instabiel maakt.’

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.