Crowdfunding wordt ernstige financieringsoptie voor starters

  • 23 september 2014 16:05

Crowdfunding leek het speelveld voor creatievelingen. Maar steeds meer zakenlui nemen het financieringsalternatief ernstig. Structurering en gebruik van zo’n groepsfinanciering raken geprofessionaliseerd. Het gaat dan niet alleen meer over geld inzamelen. Ook het marketingeffect is belangrijk.