Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Biodiversiteit: onmisbaar in een duurzame industriële ontwikkeling

‘In een van ‘s werelds dichtstbevolkte regio’s worden we geconfronteerd met urgente milieuproblemen als de stikstofproblematiek, klimaatopwarming, wateroverlast, … Het zijn symptomen van de complexe relatie tussen leefmilieu, landbouw, wonen en industrie’, zegt Fredrik Snoeck, expert biodiversiteit bij M-tech.

‘Biodiversiteit is het fundament van al het leven op aarde. Het omvat niet alleen de verschillende planten, dieren en micro-organismen, maar ook de ecosystemen en de genetische diversiteit binnen soorten. Die diversiteit geeft ecosystemen veerkracht en biedt tal van voordelen voor mens en milieu, denk aan waterzuivering, gezonde bodems, bestuiving van gewassen en klimaatregulatie. Een goede biodiversiteit draagt bij aan de productie van voedsel, medicijnen en andere essentiële hulpbronnen.’

M-tech is een adviesbureau voor bedrijven. Wat is de link tussen biodiversiteit en industrie?

Snoeck: ‘Veel sectoren zijn afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten door biodiversiteit. De farmaceutische industrie is er bijvoorbeeld sterk afhankelijk van om medicijnen te ontwikkelen. Biodiversiteit biedt ook kansen voor biotechnologische innovatie en de ontwikkeling van duurzame materialen en energiebronnen.’

‘M-Tech zoekt naar de win-winsituaties tussen bedrijven en biodiversiteit.  Werken rond biodiversiteit helpt bedrijven om de milieurisico’s beter te beheersen en in te perken waardoor je vlotter vergunningen krijgt. Het is goed voor de reputatie en de merkwaarde, als communicatiemiddel, …’

‘Biodiversiteit moet erkend worden als een centraal thema in het maatschappelijk debat over leefmilieu, landbouw en industrie’

Fredrik Snoeck,
Expert biodiversiteit bij M-tech

Als bedrijf zet u sterk in op duurzaamheid. Wat hebben beide met elkaar gemeen?

Snoeck: ‘Biodiversiteit is van vitaal belang voor het welzijn van mens en planeet. Het behoud ervan is essentieel voor een evenwicht tussen sociale, economische en ecologische doelstellingen op lange termijn. Daarom neemt biodiversiteit zo’n centrale rol in binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Voor beide thema’s is een integrale aanpak nodig.’

Meer info?

+32 9 216 80 00

‘Er is steeds meer aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid. Dat merk je ook in het maatschappelijke debat. Complexe uitdagingen aanpakken zoals klimaatverandering, habitatvernietiging, vervuiling, ... vergt de betrokkenheid van alle belanghebbenden, inclusief overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers.’

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.