Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

De toekomst van mobiliteit en energie via analyse van octrooien

© Gevers

De klimaatverandering en energiecrisis bieden inspiratie tot innoverende technieken op het gebied van energie en mobiliteit. Dat de evolutie volop aan de gang is, bewijzen de vele octrooiaanvragen, volgens de octrooi-experten van Gevers.

De toenemende rampen veroorzaakt door het veranderende klimaat en de stijgende energieprijzen sporen innoverende organisaties aan te zoeken naar alternatieve oplossingen voor onze mobiliteit en de verwarming van onze huizen. Recente octrooigegevens verklappen dat er bijzonder veel belangstelling uitgaat naar elektrische voertuigen en de technologie nodig voor de opslag van elektriciteit. Een studie van het Europees Octrooibureau (EOB) toont aan dat het aantal Europese octrooiaanvragen voor technologieën met betrekking tot zowel elektrische als hybride voertuigen de afgelopen jaren zijn toegenomen. Daarentegen is het aantal Europese octrooiaanvragen bij klassieke sectoren die verband houden met verbrandingsmotoren aanzienlijk gedaald.

Het aantal octrooiaanvragen voor innovatieve batterijen is sterk toegenomen

Antoine Herbaut
Patent Engineer - PhD. in Chemistry

Octrooien voor batterijen

Om de nieuwe technologieën mogelijk te maken, zijn betere, draagbare krachtbronnen nodig. Het is dus logisch dat ook het aantal octrooiaanvragen voor innovatieve batterijen in de loop der jaren sterk is toegenomen. Uit een andere studie van het EOB blijkt bijvoorbeeld dat de octrooiactiviteit voor innovaties van elektriciteitsopslag de afgelopen tien jaar veel sneller is gegroeid dan de octrooiactiviteit in het algemeen. De studie wijst schone energietechnologie, met name elektrische mobiliteit, aan als een drijvende kracht achter deze evolutie. De groei doet zich vooral voor bij lithium-ionbatterijen (Li-ion) voor elektrische voertuigen. Kostenverlaging en het energetisch vermogen zijn momenteel de belangrijkste aandachtspunten en uit octrooigegevens blijkt dat hier de innovatiedoorbraken liggen.

Bescherming van intellectuele eigendom

Waar staat België in deze evolutie? De stijging van octrooiaanvragen in energiegerelateerde technologieën is geen uitzondering in België. Octrooiaanvragen voor ondersteunende technologieën, waaronder oplossingen voor elektriciteitsopslag, zijn vanaf 2010 toegenomen en staan nu op gelijke voet met octrooiaanvragen voor zonne- en windenergie.

Octrooibescherming is één manier waarop investeerders en bedrijven hun toekomst op deze markt kunnen veiligstellen

François Gevers
Co-Head Patent Practice

In het licht van de snelle ontwikkeling in mobiliteit en energieopslag wordt verwacht dat deze markten steeds complexer en concurrerender zullen worden. Octrooibescherming is één manier waarop investeerders en bedrijven hun toekomst op deze markt kunnen veiligstellen. De octrooi-experten van Gevers geven daarbij advies op alle gebieden van de technologie, met inbegrip van technologieën voor mobiliteit en energie, om zo het intellectuele eigendom veilig te stellen.

Octrooien
  • Een patent of octrooi is een intellectueel eigendomsrecht ter bescherming van een technische uitvinding, op voorwaarde dat deze uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.
  • De eigenaar van een octrooi kan voorkomen dat een niet-geautoriseerde partij op een commerciële manier de beschermde uitvinding produceert, verkoopt of gebruikt.
  • Octrooien kunnen toegewezen worden aan producten, processen en methodes of toepassingen.
  • In de meeste landen heeft een octrooi een maximale levensduur van 20 jaar, te rekenen vanaf de indieningsdatum, en is het octrooi onderworpen aan het betalen van jaartaksen.

Meer info over de aanpak van Gevers? Klik hier

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.