Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Kopen, lenen, leasen of huren?

'Moet de wagen vroeg of laat eigendom worden van de onderneming of niet? Bepaal dat al vooraf.' Luc Bosmans, KBC Autolease ©Pieter Van Eenoge

Bedrijven kunnen verschillende formules kiezen voor het beheer van hun wagenpark. Hoe kiest u de juiste formule voor uw zaak?

Een boekhouder of accountant speelt een cruciale rol bij de beslissing of bedrijfswagens aangekocht, geleased of gehuurd worden, aldus Luc Bosmans, adviseur bij KBC Autolease. ‘Wil ik de wagens voor mijn bedrijf on-balance of off-balance: dat is de eerste vraag. Met andere woorden: als de aankoopoptie niet hoger ligt dan 15 procent van het investeringsbedrag, hebben we het over on-balance. Ligt de aankoopoptie hoger dan 15 procent, dan spreken we van off-balance, en kan het maandelijks betaalde bedrag voor die wagen volledig in de bedrijfskosten opgenomen worden. Belangrijke tweede vraag: moet de wagen vroeg of laat eigendom worden van de onderneming of niet? Bepaal dat al vooraf. En de derde en laatste vraag: wie zal er met de wagen rijden? De zaakvoerder weet zelf hoe hij zijn wagen behandelt, maar hij weet dat bijvoorbeeld niet altijd van zijn personeel. In dat laatste geval worden de formules met geïntegreerde diensten interessanter Ze bieden de klant een mobiliteitsgarantie.’

Kopen

Beschikt u over voldoende cashreserves? Of wil u een dure, exclusieve directiewagen of sportwagen kopen? Dan kunt u kiezen voor een aankoop. Het voordeel is dat u vanaf de eerste dag van ingebruikname geen maandelijkse schijven en intresten afbetaalt, en een duidelijk zicht hebt op de werkelijke kosten van de wagens qua verbruik, onderhoud, verzekering, enzovoort. Het nadeel van die formule is de extra administratie en bijhorende opvolging.

Lenen

Wie zijn beschikbare budget nodig heeft voor andere projecten, kan voor de aankoop van bedrijfswagens een lening op afbetaling of (investerings)krediet aangaan. Kies voor een krediet op maat, waarbij de looptijd en het bedrag uitgebalanceerd worden, zodat u andere investeringen of projecten niet hoeft uit te stellen. Daarnaast kunnen de betaalde intrest en het krediet ingebracht worden als beroepskosten. Nadelen zijn opnieuw een stuk administratie, de operationele kosten en de maandelijkse afbetalingen.

‘Bovendien wordt u geconfronteerd met een voorfinanciering van het btw-bedrag’, vertelt Chantal Smits, productmanager accountancy en fiscaliteit bij accountancykantoor SBB. ‘Uw financiële instelling verstrekt bij uw aankopen op afbetaling van bedrijfsvoertuigen geen krediet voor het btw-bedrag, alleen voor het nettobedrag. Maar die btw moet u wel betalen aan de wagenleverancier. Uiteraard kunt u die grotendeels via uw btw-aangifte recupereren. Maar daar is een overbruggingstermijn mee gemoeid, van één tot zes maanden, afhankelijk van de periodiciteit van de btw-aangiftes voor uw bedrijf.’

Leasen

In veel gevallen ook een financiële leasing genoemd. Het grote voordeel? U kiest de wagens bij de verdeler, maar laat de aankoop en de levering door de leasingmaatschappij uitvoeren. Daarvoor betaalt u maandelijks een vastgelegd bedrag. Aan het einde van het leasingcontract hebt u de optie om de auto’s aan te kopen. Het aankoopbedrag is meestal vooraf in het contract vastgelegd via een restwaardesysteem. Het nadeel van die formule is dat u nog altijd instaat voor het onderhoud en voor zaken als inschrijvingstaks, jaarlijkse verkeersbelasting en verzekering.

‘Net zoals bij een lening worden de bedrijfswagens bij een financiële leasing boekhoudkundig ook aanzien als een investering’, vertelt Chantal Smits van SBB. ‘Dat bedrag zal tevoorschijn komen op uw balans als activabestanddeel, dat afgeschreven wordt. Vooral in de eerste jaren kan dit uw balanstotaal fors de hoogte injagen. En het totaalbedrag van de balans bepaalt mee of u onder meer fiscaal aanzien wordt als een kmo of een grote onderneming. Dat is voor sommige bedrijven een belangrijk punt om even bij stil te staan.’

Huren/Renting

Renting, of operationele leasing, is de ultieme allesomvattende optie. Via deze formule huurt u de bedrijfswagens voor een afgesproken termijn of aantal kilometers. U betaalt een vast maandelijks bedrag voor het gebruik en de service (onderhoud, belastingen, verzekeringen…) en bent bevrijd van alle administratie. Afhankelijk van de gekozen formules of opties zitten in de maandelijkse vaste kostprijs ook brandstofverbruik, pechbijstand, reparaties, zomer- en winterbanden en een vervangwagen. De uitkomst van die formule geeft aan het einde van de rit vaak een hogere kostprijs dan bij kopen, lenen of leasen. Bovendien verliest u een beetje het overzicht over de gangbare marktprijzen inzake kosten en onderhoud van bedrijfsvoertuigen.

‘Deze formule is vooral interessant wanneer de bedrijfswagens intensief gebruikt worden. En als u vooraf weet dat u de wagens niet wilt overnemen aan het einde van het contract’, verduidelijkt Chantal Smits van SBB. ‘Wie bijvoorbeeld bedrijfswagens voor vertegenwoordigers koopt, weet dat die auto’s na drie, vier of vijf jaar aan vervanging toe zijn, omdat ze heel wat kilometers op de teller hebben. Bijkomend voordeel van renting is dat u een exacte maandelijkse en jaarlijkse prijs kunt berekenen voor het volledige wagenpark. Zo komt u nooit voor onverwachte verrassingen te staan.’

Fleetmanager aan het woord: Carglass kiest voor financiële leasing

Ronny Van den Driesch is sinds 1998 fleetmanager bij Carglass. Zijn bedrijf koos doelbewust voor een financiële leasing. ‘Ons wagenpark bestaat uit een 130-tal personenwagens en een 100-tal bestelwagens. Onze keuze baseerden we op drie redenen. Een financiële leasing op jaarbasis komt het goedkoopst uit. Ten tweede is die optie voor ons ook flexibeler: wagens die aan het einde van hun contract hun beoogde aantal kilometers niet gehaald hebben, houden we in gebruik. En we kiezen ook vrij onze verzekeringsmaatschappij, leveranciers en onderhoudsgarages.’ ‘Ten slotte behouden we ook onze kennis van de automarkt en de bijhorende kostprijzen, omdat we onderhoud, brandstofverbruik en alle andere kosten niet overlaten aan de leasingmaatschappij. Ook wat nieuwe technologie betreft - elektrische wagens, alternatieve brandstoffen - houden we op die manier de vinger aan de pols.’

Fleetmanager aan het woord: Degroof Petercam kiest voor operationele leasing en aankoop

Luc Pissens, voorzitter van de Belgische Federatie Fleet en Mobiliteits Managers (BFFMM), is ook mobiliteitsmanager bij Bank Degroof Petercam. ‘Wij hebben een 600-tal voertuigen in ons wagenpark. Voor 95 procent van die wagens kozen we operationele leasing/renting. Het financiële risico voor ons bedrijf wordt daardoor kleiner. Want we kennen de exacte totaalprijs per maand per wagen voor gebruik, onderhoud, verzekering en dergelijke meer. Al die kosten komen ook toe op één totaalfactuur, wat dan weer de administratie vereenvoudigt.’ ‘Voor bedrijven met minder wagens, pakweg 10 of 15, is een aankoop volgens mij interessanter, eventueel in combinatie met een onderhoudsontract. Bij een kleinere vloot spelen die variabele kosten niet zo’n grote rol. Ook wij hebben nog een 30-tal aangekochte wagens in eigen beheer zitten. Maar die vervangen we de komende jaren wellicht ook allemaal door operationele leasingvoertuigen.’

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.