Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

ICT: het tweesnijdende zwaard in de strijd voor duurzaamheid

Zonder twijfel spelen IT en de digitale transitie van bedrijven en maatschappijen een cruciale rol in strategieën voor een duurzamere samenleving. Maar tegelijkertijd moeten we waken over de groeiende impact van IT-oplossingen op onze planeet, volgens ACA Group.

‘De CSRD-richtlijn die vanaf 2024 van kracht gaat, verplicht meer organisaties om te rapporteren over hun invloed op mens en milieu. Dat betekent voor IT-bedrijven dat ze moeten stilstaan bij de impact van hun technologie’, aldus Dorien Jorissen, Chief Sustainability Officer van de ACA Group. De CO2-voetafdruk van ICT wordt geschat op drie tot vier procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Research toont aan dat dit exponentieel zal toenemen tot in 2040. Nieuwe technologieën zoals AI en digital twins, de digitale evenbeelden van bedrijven, brengen grote volumes data met zich mee die veel energie verbruiken. ‘Hoewel ICT-bedrijven dit wel beseffen, stellen ze het probleem nog te weinig in vraag’, weet Dorien Jorissen.

‘Alles begint bij het tastbaar maken van de impact van software’, geeft Stijn Van den Enden aan, CIO van de ACA Group. ‘Meetmethodes zoals de SCI-formule van de Green Software Foundation helpen hierbij. Deze bieden inzichten om de negatieve effecten tot een minimum te beperken. De cloud is daarbij een belangrijk hulpmiddel omdat we daar resources zoals servers efficiënter kunnen inzetten. Vergelijk het met deelfietsen die maximaal benut worden zodat er minder exemplaren moeten worden aangeschaft.’

‘Research toont aan dat de CO2- voetafdruk van ICT exponentieel zal toenemen’

Dorien Jorissen
Chief Sustainability Officer van de ACA Group

Stijn Van den Enden: ‘Toch is de cloud alleen niet voldoende. Veel providers draaien al op groene energie, maar helaas is dat geen oneindige bron. De duurzame elektriciteit die software consumeert, is op dat moment niet beschikbaar voor andere gebruikers. Dus ICT-bedrijven moeten hun oplossingen ook zo energie-efficiënt mogelijk laten draaien. Evalueer je een AI-model bijvoorbeeld centraal of op de plaats waar je data capteert? Hoe dichter bij de bron, des te kleiner de uitstoot.’

‘ICT-bedrijven moeten dus hun verantwoordelijkheid opnemen’, geeft Dorien Jorissen aan. ‘Daarom streven we met de ACA Group naar een combinatie van authenticiteit en duurzaamheid en durven we kritische vragen te stellen over de impact van een oplossing.’ 

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.