Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

‘Met een toekennings- en een verblijvingsbeding koopt u tijd om over uw erfenis na te denken’

Mark Delboo, advocaat

Echtgenoten in een stelsel van scheiding van goederen of gemeenschap van goederen, maar dan enkel voor eigen goederen, kunnen elkaar beschermen met een toekenningsbeding en een verblijvingsbeding. ‘En dat zelfs op twee manieren’, zegt advocaat Mark Delboo.

Dergelijke bedingen worden in een huwelijksovereenkomst opgenomen. Voor de eenvoud focussen we hier alleen op de bescherming in het stelsel van scheiding van goederen.

In vermogende families wordt vaak een groot deel van het vermogen al overgedragen aan de kinderen voor het overlijden van een van de ouders. Uiteraard geeft niemand alles weg in zo’n estateplanning. En dus houden ze nog een stevige reserve bij: het deel dat echtgenoten denken nodig te hebben voor een rustige oude dag. Maar ze vergeten vaak dat bij een overlijden een deel of alles van dat vermogen met erfbelasting naar de kinderen gaat.

‘Daarom kan het verstandig zijn om manieren te zoeken om dat vermogen aan de langstlevende te laten toekomen op een zo belastingvriendelijk mogelijke manier,’ zegt Delboo, ‘via het toekenningsbeding en het verblijvingsbeding.’

‘Het vermogen komt toe aan de langstlevende partner, echtgenoten vermijden erfbelasting bij het eerste overlijden'

Mark Delboo
advocaat

Belastingvrij

Het toekenningsbeding zal vermogen dat volledig eigendom is van de ene partner toekennen aan de andere partner op grond van een clausule in de huwelijksovereenkomst. ‘In het beding staat dat als de ene overlijdt het vermogen dat aan die persoon toekomt, toebedeeld moet worden aan de langstlevende echtgenoot’, legt Delboo uit. ‘Zo’n toebedeling gebeurt zonder belasting als het gaat over roerende goederen. Bij onroerende goederen moet verkooprecht betaald worden, 12 procent dus in plaats van 27 procent erfbelasting in Vlaanderen.’

Een verblijvingsbeding slaat op de onverdeelde goederen tussen echtgenoten waarbij wordt bepaald dat het onverdeelde gedeelte van de ene bij overlijden toekomt aan de langstlevende echtgenoot. ‘Ook dat is belastingvrij. Voor onroerende goederen is het verdeelrecht van 2,5 procent van toepassing.’

Echtgenoten beschermen elkaar dus op twee manieren. ‘Het vermogen komt toe aan de langstlevende echtgenoot en ze vermijden erfbelasting bij dat eerste overlijden’, zegt Delboo. ‘Daarna moeten we kijken naar de kinderen. Hoe kunnen die later op hun beurt fiscaal gunstig erven? Maar met deze clausules koop je alvast tijd om daarover na te denken of om de situatie beter te kunnen inschatten.’

Meer info?
info@delbooadvocaten.be
www.delbooadvocaten.be
+32 (0)5 662 51 00

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.