Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Opkomende IT-trends bij kmo’s

©Shutterstock

Covid heeft de digitalisering bij de meeste bedrijven in een stroomversnelling gebracht. Zij staan nu de komende maanden en jaren voor de uitdaging om daar een duurzame strategie van te maken. Dat bevestigt ook Paul Roevens, Adviseur Digitalisering bij UNIZO: ‘Veel kmo’s zijn op de goede weg, maar de langetermijnvisie zit vooral nog bij de grotere bedrijven.’ Hij presenteert vier IT-trends waar ook kmo’s de komende jaren veel voordelen uit kunnen halen.

1. Data: meten is weten

‘Iedereen heeft de mond vol over artificiële intelligentie, en die technologie is absoluut zinvol. Maar slimme analyses zijn onmogelijk zonder het vergaren van de benodigde data. Dàt is volgens mij vandaag voor kmo’s het belangrijkste. Ze moeten gegevens zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier verzamelen. Analyseren komt pas daarna. Met de juiste combinatie openen ze nieuwe strategische mogelijkheden. Door datavergaring en -verwerking optimaal aan te pakken, kunnen kmo’s hun processen efficiënter maken, een nauwkeuriger inzicht verkrijgen in marktevoluties, hun klanten beter begrijpen, enzovoort. Uiteindelijk verhogen ondernemingen daarmee hun concurrentiekracht, de klantentevredenheid of allebei.’

2. Cybersecurity

‘Veel kmo’s schaffen een beveiligingspakket aan of een firewall en denken dat daarmee de kous af is. Maar cyberveiligheid moet deel uitmaken van een algemene strategie. Want elk bedrijf loopt het risico om gehackt te worden. Kmo’s denken vaak dat ze geen doelwit vormen, omdat hackers zogezegd vooral grotere bedrijven in het vizier zouden nemen. Maar een hacker zoekt in de praktijk altijd naar de zwakste schakel, of naar de doorgang met het minste weerstand. En die twee zijn vaak te vinden bij kmo’s. Zeker omdat veel kmo’s op hun beurt ook toeleverancier zijn van grotere bedrijven, en hackers daar zo toegang hopen toe te kunnen krijgen. Binnen een goede cybersecuritystrategie passen ook trainingen en bewustmakingscampagnes bij het personeel. Door bijvoorbeeld medewerkers op te leiden om echte van valse e-mails van elkaar te onderscheiden, of hen alert te maken voor de verschillende strategieën die cybercriminelen hanteren zoals phising en CEO-fraude, houden kmo’s iedereen binnen hun organisatie alert voor cyberrisico’s.’

3. Robotisering

Kmo's kunnen RPA-oplossingen inzetten als directe assistenten van personeelsleden, of als virtuele medewerkers

Paul Roevers
Adviseur Digitalisering bij UNIZO

‘Evenzeer een belangrijke trend is RPA; oftwel Robotic Process Automation. RPA kan repetitieve administratieve taken automatisch uitvoeren, via slimme scripts of algoritmes. Denk bijvoorbeeld aan: automatische facturatie, autonoom stockbeheer, klantenmailings, transportregistraties, het anonimiseren van documenten enzovoort. Kmo’s kunnen RPA-oplossingen inzetten als directe assistenten van personeelsleden, of ze kunnen volledig op zichzelf opereren: als virtuele medewerkers. Ze zijn ook handig om verschillende softwaresystemen en toepassingen vlot en efficiënt met elkaar te doen communiceren. Kmo’s zullen deze oplossingen ook optimaal moeten leren gebruiken, niet alleen praktisch en concreet, maar ook hoe ze die inpassen in hun bedrijf. Daarbij moeten ze zeker voldoende aandacht spenderen aan de bijbehorende cultuurverandering: RPA-toepassingen moeten immers mee gedragen worden door de medewerkers.’

4. Internet of Things (IoT)

‘Ook kmo’s kunnen veel gegevens meten via slimme toestellen en sensoren. Deze zogenaamde Internet of Things-apparaten zijn verbonden met het internet en kunnen realtime gegevens genereren. Denk aan smartwatches, sensoren in productieomgevingen of slimme camera’s. Dat levert niet alleen heel wat nieuwe mogelijkheden op tot het realtime bekijken en analyseren van gegevens. Ook de relatie tussen een bedrijf en zijn klanten kan IoT mee veranderen. Traditioneel gezien stopt de interactie tussen koper en verkoper bij de aankoop/verkoop van een product: het wordt geleverd en betaald, en de klant gaat er vervolgens mee aan de slag. Maar wanneer een kmo een product verkoopt met IoT-mogelijkheden, blijft dat ook na de verkoop “praten” met de verkoper. Dat is bijvoorbeeld al langer het geval bij wagens en autoconstucteurs. Het levert bedrijven een hoop waardevolle data op over het gebruik van hun product. Die inzichten kunnen ze daarna gebruiken om hun producten of diensten nog sterker te personaliseren of te verbeteren.’  

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.