Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Schenken na de afschaffing van de kaasroute

Mark Delboo, Advocaat

Via een Nederlandse notaris belastingvrij roerende goederen schenken, dat kan wellicht niet meer vanaf 1 december. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven voor die kaasroute, zegt advocaat Mark Delboo.

Schenkingen bij een Nederlandse notaris worden na 1 december wellicht ook verplicht registreerbaar in België. Het gevolg? Voor zulke  schenkingen moet u in België dan ook schenkbelasting betalen: 3 procent in Vlaanderen in de rechte lijn en tussen partners en voor anderen 7 procent.

Maar er blijven mogelijkheden om die belasting te vermijden. U kunt een geldige handgift of bankgift doen, een onrechtstreekse schenking zoals een kwijtschelding van een schuld, of een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen in een maatschap. ‘Daarvoor bestaat er geen registratieplicht en dus hoeft u ook geen schenkbelasting te betalen’, zegt advocaat Mark Delboo. ‘Keerzijde is wel dat wie daarvan gebruik maakt nog drie jaar moet blijven leven.’

Bankgift

Een bankgift is een overschrijving vanaf de bankrekening van de schenker naar die van de begiftigde. Gebruikelijk gebeurt dat zonder vermelding op de overschrijving, al aanvaardt recente rechtspraak dat het woord ‘schenking’ gebruikt mag worden.

'Er bestaan nog altijd geldige technieken om aandelen op naam belastingvrij te schenken.'

Mark Delboo
Advocaat

Meestal wordt die overschrijving door aangetekende brieven aangekondigd, samen met de voorwaarden en worden de schenking en de voorwaarden na overschrijving door een pacte adjoint nog eens bevestigd in een afzonderlijk document. ‘Door de overschrijvingsdatum krijgt u een datum in handen die voldoende het tijdstip van de schenking aantoont, zodat de administratie kan zien of de driejaarstermijn verstreken is.’

Aandelen op naam

Sommige bronnen schrijven dat aandelen op naam, bijvoorbeeld van uw patrimoniumvennootschap, alleen nog met een authentieke akte geldig kunnen worden geschonken. Daardoor zou er dus altijd 3 of 7 procent schenkbelasting betaald moeten worden. ‘Dat wil ik toch sterk nuanceren’, zegt Delboo. ‘Er bestaan nog andere geldige technieken om aandelen op naam belastingvrij te schenken. Denk maar aan de onrechtstreekse schenking door inbreng in een maatschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen.’

In recente rechtspraak gaat het Hof van Beroep van Antwerpen nog verder. ‘Daar staat dat een schenking ook door loutere wilsovereenstemming kan worden gedaan. Die schenking wordt dan bewezen door de inschrijving van de overdracht in het aandeelhoudersregister.’

Meer informatie?

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.