Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Specialisten in intellectuele eigendomsrechten helpen ondernemers om hindernissen weg te nemen

Katia De Clercq, Intellectual Property Attorney bij Gevers

Maar wat zijn intellectuele eigendomsrechten precies? Wat ‘eigendom’ inhoudt, daar heeft iedereen wel een idee over. Eigendom geeft bepaalde rechten over materiële zaken, zoals het recht om een auto te bezitten en over het gebruik ervan te kunnen beslissen. Ook intellectuele eigendom bestaat uit een geheel van exclusieve rechten, maar dan niet op tastbare zaken, zoals een auto, maar wel op ‘de voortbrengselen van de geest’.

Met deze ‘intellectuele voortbrengselen’ bedoelt men creatieve en immateriële prestaties, zoals een verhaal, een muziekcompositie, een ontwerp voor een meubel, een computerprogramma, een uitvinding en zo meer. Ook bepaalde onderscheidende tekens, zoals merken en geografische aanduidingen, rekent men tot de intellectuele eigendom. Terwijl men een exemplaar van een boek in materiële eigendom kan hebben, zal dit recht niet de intellectuele eigendom erop omvatten. Als eigenaar kan men dus een boek lezen, inkleuren en wegwerpen, maar men heeft niet zonder meer het recht om het verhaal te kopiëren, te herdrukken, op het internet te plaatsen of er een film over te maken. Die laatste toepassingen vallen onder de intellectuele eigendom en voor de genoemde handelingen is de toestemming van de houder van deze rechten nodig.

In de eerste helft van 2021 werd door de Europese Instellingen die zich ontfermen over de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (het Europees Octrooibureau en het Europese Merkenbureau) een rapport openbaar gemaakt met daarin de resultaten van verschillende onderzoeken die door de jaren heen zijn uitgevoerd naar de impact van intellectuele eigendomsrechten op de prestaties van ondernemingen.

Een eerste bevinding is dat bedrijfstakken die meer dan gemiddeld gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten 29% van de werkgelegenheid en 45% van het BBP in de EU bijdroegen.

Bedrijven met intellectuele eigendomsrechten betalen hogere lonen

Uit een van de onderzoeken is ook gebleken dat bedrijven die houder zijn van intellectuele eigendomsrechten hogere inkomsten per werknemer genereren (+20%) en ook hogere lonen betalen aan hun werknemers (+19%) dan bedrijven zonder intellectuele eigendomsrechten. Bij kmo’s wordt deze trend nog duidelijker, aangezien kmo’s die houder zijn van intellectuele eigendomsrechten tot 68% meer inkomsten genereren dan kmo’s zonder intellectuele eigendomsrechten. In dit verband kan worden vastgesteld dat in de eerste plaats octrooien, vervolgens modellen en tot slot merken bijdragen tot deze positieve impact op bedrijfsinkomsten. Hoewel de bovenstaande percentages ondernemers niet noodzakelijk rechtstreeks aanspreken, zijn ze een sterke indicator dat een ondernemer best van in het prille begin van een project nadenkt over het beschermingsluik van zijn creaties.

Bedrijven die houder zijn van intellectuele eigendomsrechten genereren hogere inkomsten per werknemer (+20%) en betalen ook hogere lonen aan hun werknemers (+19%)

Temeer omdat ook uit de onderzoeken blijkt dat minder dan 9 % van alle KMO’s houder is van intellectuele eigendomsrechten. Dit zou te wijten te zijn aan een gebrek aan kennis over intellectuele eigendomsrechten, de perceptie dat registratieprocedures complex en duur zijn, alsook de hoge kosten die gepaard gaan met het handhaven van deze rechten.

En hoewel deze negatieve indrukken op het eerste zicht een hindernis kunnen vormen, hoeft dit helemaal niet het geval te zijn. Verschillende nationale en Europese Instanties inzake intellectuele eigendomsrechten stellen alles in het werk om deze hindernissen te beperken en zelfs volledig weg te nemen. 

Specialisten helpen ondernemers op beide oren te slapen

Ook specialisten in de bescherming van intellectuele eigendomsrechten staan ondernemers bij met advies van bij de start van een creatief proces. Zij helpen ondernemers om struikelblokken te vermijden en hindernissen te nemen. Ze helpen hen ook bij het bekomen van de beste bescherming naar inhoud en wat betreft de territoriale scope. Zij helpen ondernemers ook om dit gefaseerd aan te pakken, prioriteiten te bepalen en zo kosten te spreiden. Tot slot zullen zij ondernemers begeleiden in het gebruikmaken van onder meer gunstsystemen en subsidies.

Specialisten in de bescherming van intellectuele eigendomsrechten staan ondernemers bij met advies van bij de start van een creatief proces

Waar de kennis van de ondernemer ligt bij de corebusiness van zijn onderneming, ligt die van intellectuele eigendomsspecialisten in de technische, juridische, fiscale begeleiding van creatieve processen en ontwikkelingen. Concreet: terwijl een ondernemer werkt aan een mooi parcours, werken specialisten in intellectuele eigendom achter de schermen aan de bescherming zodat ondernemers op dat vlak alvast op beide oren kunnen slapen.

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.