Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Welk prijskaartje hangt er aan uw bedrijf?

Filip Mariën, Partner bij Marktlink

Beursstrategen zien de opmars van de aandelenmarkten nog even aanhouden. De ‘oververhitte’ markt van fusies en overnames (M&A) waar meer vraag dan aanbod is, zorgt ervoor dat prijzen voor overnames stevig de hoogte in gaan. ‘Wie vandaag een bedrijf wil verkopen, zit in een zetel. Vooral bedrijven die de coronacrisis goed doorstaan, zijn gegeerd’, weet Filip Mariën, partner bij Marktlink.

Waardebepaling op basis van ruwe aannames

Wat is uw bedrijf momenteel waard? Ook als u niet van plan bent het te verkopen, is het relevant om te weten wat het waard is. Maar de wijze waarop die waarde wordt berekend, verschilt niet alleen tussen landen maar ook in België zélf. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij koper en verkoper. ‘De methodieken van bijvoorbeeld accountants en waarderingsspecialisten lijken gedetailleerd, maar zijn vaak gestoeld op ruwe aannames over de toekomst’, waarschuwt Filip Mariën.

Waardebepaling door EBITDA en emoties

‘Doordat de waarde van het bedrijf ondoorzichtig is en vaak door emoties gedreven wordt, mislukken deals vaak onnodig.’
Filip Mariën
Partner bij Marktlink

In de M&A-markt wordt vrijwel altijd gewerkt met zogeheten EBITDA- of EBIT-multiples. Hierbij wordt de waarde van een bedrijf uitgedrukt in het bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, vermenigvuldigd met de verwachtte toekomstige verdiencapaciteit. Gemiddeld ligt de waarde van een kmo-bedrijf tussen de 3,5 en 10 maal EBITDA. ‘Inmiddels zijn er ook multiples, gericht op de sector waarin het bedrijf zich bevindt’, vervolgt Filip Mariën. ‘Maar in één en dezelfde sector is een bedrijf met tien medewerkers en 300.000 euro EBITDA waarbij het management het bedrijf verlaat, veel minder waard dan een bedrijf met honderd medewerkers, 3.000.000 euro EBITDA en een management dat wél aanblijft. Doordat de waarde van het bedrijf ondoorzichtig is en vaak door emoties gedreven wordt, mislukken deals vaak onnodig.’  

Slimme rekentool

‘Met deze slimme rekentool kunnen ondernemers aan de hand van vier eenvoudige vragen hun reële bedrijfswaarde berekenen.’
Filip Mariën
Partner bij Marktlink

Om dit probleem op te lossen, biedt de Marktlink Multiple uitkomst (www.marktlinkmultiple.be). ‘Met deze slimme rekentool kunnen ondernemers aan de hand van vier eenvoudige vragen hun reële bedrijfswaarde berekenen,’ gaat Filip Mariën verder. ‘De Marktlink Multiple houdt naast de sector-multiple namelijk ook rekening met de EBITDA-omvang (hoe hoger de EBITDA in bedrag hoe hoger de multiple), personeelsomvang (hoe meer mensen hoe hoger de multiple) en of het management wel of niet wil blijven na de verkoop. Met name private equity vindt het waarde verhogend als het management wil participeren.’

Meer informatie? Surf naar www.marktlink.com

Lees verder

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.