Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Welke rol speelt de advocaat bij de overdracht van het familiebedrijf?

Mark Delboo

Een familiebedrijf opbouwen is niet eenvoudig, het in stand houden is vaak zelfs nog moeilijker. ‘Uw bedrijf overdragen is een delicaat proces, maar uiterst boeiend werk voor een advocaat’, meent advocaat Mark Delboo.

Advocaten gespecialiseerd in bedrijfsoverdracht begeleiden ondernemers van in het begin van de overdracht. ‘Zij bespreken samen met de ondernemer-overlater de punten waarop een antwoord moet komen’, legt advocaat Mark Delboo uit. ‘Ze wisselen met de volgende generatie van gedachten en vertalen ten slotte alles juridisch in de statuten van de vennootschap of van een stichting, of in een aandeelhoudersovereenkomst of een family charter.’ Ook fiscaal moet alles correct uitgewerkt worden. ‘Zodat u achteraf geen verdoken factuur van vadertje staat krijgt’, glimlacht Delboo.

'Naast de juridische vertaling in afdwingbare afspraken, moet de advocaat vaak ook een menselijke rol spelen.'
Mark Delboo
Advocaat

Waarover moet u nadenken? Mark Delboo ziet volgende grote aandachtspunten:

  • Zijn uw kinderen wel bekwaam om het bedrijf te runnen?
  • Wil uw kind wel in het bedrijf komen? Of gaat u daar als ouder misschien te makkelijk vanuit?
  • Hoe kiest u tussen uw kinderen?
  • Wil u het bedrijf schenken of verkopen aan één of aan meerdere van uw kinderen?
  • Hoe creëert u economische gelijkheid tussen uw kinderen? Want in de praktijk wordt een bedrijf familiaal vaak anders gewaardeerd dan als het op de markt gebracht wordt.
  • Wat wordt uw rol na de overdracht? Blijft u nog operationeel actief? En wordt u daarvoor marktconform vergoed?
  • Hoe zorgt u ervoor dat uw kinderen-overnemers onderling goede afspraken maken? Afspraken voor goede tijden én voor tijden met tegenslagen (ziekte, overlijden)?
  • Wat doet u met passieve aandeelhouders? Hoe vergoedt u het kapitaal versus de arbeid van degenen die wel in het bedrijf werken?
  • Is er een taak weggelegd voor uw schoonfamilie?Vindt u tussen de overnemers een gelijke visie op het bedrijf, zijn stakeholders en zijn maatschappelijke rol?
  • Is er voldoende aandacht voor de volgende generaties of zijn er next-gen programma’s?

Zoek gestructureerd en stap voor stap een antwoord, raadt Delboo aan. ‘U neemt dat proces het best eerst met de ouders door. Pas in een tweede fase betrekt u de kinderen erbij en checkt u of zij de ideeën van hun ouders delen. Naast de juridische vertaling in afdwingbare afspraken, moet de advocaat vaak ook een menselijke rol spelen. Als er wrevel bestaat, probeert hij die weg te masseren’, besluit Mark Delboo. ‘En dat is delicaat maar uiterst boeiend werk.’ 

Contactgegevens

www.delbooadvocaten.be

Tel:
+32 (0)2 – 502 59 87 (Brussel)
+32 (0)56 – 62 51 00 (Waregem)
+32 (0)9 – 220 51 10 (Sint-Martens-Latem)
+32 (0)3 – 331 80 80 (Zandhoven)

Lees verder

Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.