Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Wie krijgt wat in het familiebedrijf?

Mark Delboo, advocaat en partner DELBOO Advocaten

Als u de overlevingskansen van uw familiebedrijf over de generaties heen wilt maximaliseren, moet u de taak en de vergoeding van elke speler in het bedrijf vastleggen. ‘En hoe vroeger je daaraan begint, hoe beter’, weet Mark Delboo, advocaat en partner bij DELBOO Advocaten.

Een familiebedrijf telt in de regel actieve en passieve leden. ‘De actieve familieleden moeten een marktconform loon krijgen. Ze mogen niet het gevoel hebben dat de rest van de familie slapend rijk wordt dankzij hun werk.’ Maar ook passieve aandeelhouders moeten vergoed worden. ‘Uiteraard, zij hebben kapitaal ter beschikking gesteld van het bedrijf.’ Dat proces is een delicate oefening.

De eerste vraag is wie van de familie in het bedrijf actief mag zijn. Welke diploma’s zijn daarvoor nodig? Moet je eerst ervaring elders opdoen? Is schoonfamilie ook welkom? ‘Uit ervaring weet ik dat enkele jaren actief zijn in een ander bedrijf meestal zijn vruchten afwerpt. Maar als je wilt vermijden dat anderen de plaats innemen van het familielid dat ervaring buitenshuis opdoet, moet je afspraken maken. Die kun je vastleggen in het familiecharter of in de statuten van een stichting.’ Als er twijfel bestaat over de capaciteiten van het familielid kan een assessment door derden duidelijkheid brengen.

‘Actieve familieleden mogen niet het gevoel hebben dat de rest van de familie slapend rijk wordt dankzij hun werk’

Mark Delboo
advocaat en partner DELBOO Advocaten

Marktconform

De volgende vraag is dan de verloning. ‘Besteed die vraag uit aan externen, meestal het zogenaamde remuneratiecomité’, tipt Delboo. ‘Zij adviseren de raad van bestuur of de algemene vergadering hoeveel een derde zou krijgen voor die functie. In principe moet dat tot een marktconforme vergoeding leiden.’

En wat met de vergoeding als aandeelhouder? Moeten alle aandeelhouders, actieve en passieve, gelijk worden behandeld? Mark Delboo raadt aan om een dividendpolitiek af te spreken in een aandeelhoudersovereenkomst of in de statuten van het familiebedrijf of de stichting. ‘Meestal komt 20 procent van de jaarlijkse effectief gerealiseerde winst in aanmerking voor uitkering als dividend. Het andere deel dient dan om een reserve in de vennootschap aan te leggen en de groei te bekostigen.’ Uiteraard is dat sectorgebonden. In een dienstenbedrijf kan bijvoorbeeld meer uitgekeerd worden dan in een productiebedrijf waar de investeringen veel groter zijn.

‘Tackel deze heikele thema’s op tijd. Wie vroeg begint, kan dat abstracter doen en los van de eigen belangen.’

Lees verder
Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.