Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

'Wie nog fiscaal wil regulariseren, moet zich haasten'

Mark Delboo

Als u uw fiscale toestand wilt regulariseren, kan dat nog tot het einde van dit jaar met een regularisatieaangifte ‘EBA quater’. Daarna kunt u die niet meer indienen, waarschuwt advocaat Mark Delboo.

De wet van 21 juli 2016 geeft belastingplichtigen de kans om kapitalen, inkomsten en sommen die hun normale belastingregime niet (volledig) hebben gevolgd, alsnog vrijwillig aan te geven bij het Contactpunt Regularisaties. ‘Voor de fiscaal verjaarde kapitalen wordt een regularisatieheffing geheven van 40 procent op het kapitaal’, vat advocaat Mark Delboo het samen, vennoot bij advocatenkantoor DELBOO.

‘Voor fiscaal niet-verjaarde inkomsten bestaat de regularisatieheffing uit het geldende belastingtarief plus 25 procent. Na die heffing krijg je fiscale en strafrechtelijke immuniteit voor deze inkomsten, kapitalen en sommen.’ De vierde regularisatieronde zou eerst een permanent karakter krijgen, maar in 2021 besliste de wetgever dat de mogelijkheid tot regularisatie wordt stopgezet eind 2023.

Advertentie

Het Contactpunt Regularisaties publiceerde onlangs op zijn website een aangepaste versie van de FAQ bij de - voorlopig - laatste regularisatieronde. Er kwam een nieuw hoofdstuk bij, met als titel Einde EBA quater. Het Contactpunt waarschuwt dat een regularisatieaangifte opstellen ‘heel veel tijd en onderzoek kan vereisen’. De belastingplichtige moet vaak documenten opvragen bij buitenlandse bank- en verzekeringsinstellingen, en dat kost uiteraard tijd. Het Contactpunt verwacht nog veel aangiftes, want tussen de eindejaarsfeestdagen blijven de kantoren open.

‘Met een goede voorbereiding en een stevig onderbouwd dossier kun je de pil nog vergulden.’

Mark Delboo

En na 2024?

De nieuwe FAQ rept met geen woord over wat er na 31 december 2023 zal gebeuren. ‘Minister van Financiën Vincent Van Peteghem liet al weten dat als het van hem afhangt je vanaf volgend jaar naar de procureur des Konings moet stappen voor een minnelijke schikking’, zegt Delboo.

Van één ding is advocaat Delboo overtuigd: wie nu nog wil regulariseren onder het EBA quater-regime, moet onmiddellijk actie ondernemen. ‘Onze ervaring leert dat je met een goede voorbereiding en een stevig onderbouwd dossier de pil nog kunt vergulden’, besluit Delboo. '40 procent belasting is niet te vermijden. Maar de vraag is natuurlijk waarop je die moet betalen. Het verminderen van de belastbare basis: daar kan een goeie advocaat het verschil maken.’

Meer info?

Lees verder
Logo
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.