Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Gebouwen en buurten vinden nieuwe functies

©Dominic Verhulst/dotch.be

Renovatie volstaat vaak niet meer om een plek, gebouw of wijk een functie met meerwaarde te geven. Daarom krijgen gebouwen nu vooral nieuwe bestemmingen.

‘Er is duidelijk meer animo voor de reconversie van panden dan voor nieuwbouw. De greenfields waarop nieuwbouw mogelijk zou zijn, worden alsmaar zeldzamer. Veel mensen willen ook geen grote verplaatsingen meer maken tussen woonplek, werkplek of school. Bepaalde locaties met oudere gebouwen en woningen zijn dan ook zeer begeerd. Zij kunnen een nieuwe rol spelen, vooral in het stadsweefsel. Projectontwikkelaars kunnen een bijdrage leveren, maar het kan ook zonder hen’, vertelt professor Ann Verhetsel, hoofd Economische Geografie aan de Universiteit Antwerpen en docent in het vastgoedprogramma van Antwerp Management School.

Fabriek wordt kantoor

Wanneer vastgoed bij een grondige renovatie niet meer wordt ingezet voor zijn oorspronkelijke functie, is er sprake van een reconversie. Een oude fabriek wordt een kantoorgebouw, een kantorencomplex krijgt een woonfunctie of een mengeling van meerdere functies.

In meerdere steden ziet Ann Verhetsel een grote reconversiemarkt. ‘Zo zijn er in Antwerpen enorm veel gebouwen omgebouwd of om te bouwen naar panden die aan de huidige normen voldoen. De reconversiemarkt maakt duidelijk dat vastgoed veel meer is dan stenen, beton en glas. Locaties zijn cruciaal. Maar er spelen nog meer dimensies mee om de waarde van vastgoed te bepalen, in zijn oude staat én na een grondige vernieuwing. Vaak komt het erop neer dat je een projectevaluatie nodig hebt, waarbij de lokalisatiekenmerken van een site of vastgoedproduct worden doorgelicht vanuit het standpunt van een toekomstige gebruiker.’

Objectieve factorenmeting

De aanbieders van terreinen, bedrijfsgebouwen, kantoren en winkels willen natuurlijk allemaal die kenmerken van de locatie in de schijnwerpers plaatsen die in hun marketingstrategie passen. En ook publieke overheden moeten vaak beslissingen over locaties nemen, meestal in het kader van de ruimtelijke planning. Daarom hanteert professor Verhetsel een checklist van lokalisatiefactoren: de fysische context, de productiefactoren, de invloed van vraag, transport en agglomeratietendensen, de technologische context, de organisatorische context, de politieke context, de sociale en culturele context.

'Elk van deze factoren speelt uiteraard geen geïsoleerde rol, maar heeft een invloed in combinatie met andere factoren op de uiteindelijke lokalisatiebeslissingen. Vastgoedreconversie is zeker niet de makkelijkste weg voor een vastgoedproject, maar het levert soms wel de mooiste resultaten op’, besluit Ann Verhetsel.

Logo
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.